چپ در سراسر تاریخ موجودیتش مدافع محرومین بوده و است و خواهد بود

چپ در سراسر تاریخ هیچگاه ارتجاعی نبوده و نیست و نخواهد بود، هر کسی تا زمانی مترقی است و شرافتمند، که چپ باشد و از محرومین دفاع نماید، هنگامی کسی از کارگران و زحمتکشان و ستمدیدگان دفاع ننماید، یا برعلیهه آنها باشد، یا مانند خرچنگ بسوی راست راه برود و چپول بازی دربیاورد و چپ بنگرد، راست است و در عمل نیز راست بوده و راست خواهد بود، درگیری ما با بعضی ها که دوست دارند چپ نامیده شوند، و چپ باشند، چپ اجتماعی، چپ مبارزه، چپ تشکیلاتی، چپ …. باشند، اما در عمل از راست نیز بدتر و بی عرضه تر و نادان تر و سکتاریست تر اند، بر همین مبنا است، نمی خواهند بفهمند که مثلآ چپ تاریخ باید کاری تاریخی در تاریخ انجام داده باشد، در زمان موجودیتش با محرومین یا در جهت محرومین و تولید کنندگان بوده باشد، پایه و اساس درگیری ها و تمامی مشکلات ایدئولوژیک و بحث ها برای روشنگری در این عرصه ها است، درست بر این مبنا است، که در تمامی عرصه ها معیار راست و چپ تنها با دفاع از کارگران و زحمتکشان زنان و خلقها و محرومین و تولید کنندگان و ستم دیدگان جامعه معنا دارد، از چپ تاریخ گرفته تا چپ اجتماعی، چپ یعنی انسان مترقی در زمان موجودیتش، یعنی ترقی خواه و تلاش گر، نه ارزومند و خیال پرور و سوسیالیست تخیلی، تازه چپ ارزومند نیز چپ اروزئی است،چپ انقلابی یعنی در عمل، تلاش برای دگرگونی از هر نظر بسوی تکامل و ترقی دادن در هرعرصه ای که فعالیت ضروری است است، به همین خاطر مارکس به درستی می گوید یک خربار تئوری به اندازه یک جو عمل انقلابی نمی ارزد، یا تفسیر موقوف تغیر دهیم، بنا براین چپ در عرصه ادبیات تا کشف اصل انواع مانند داروین یا کشف سلول مانند پاستور یا کشف ارزش اضافی مانند مارکس، و … چپ یعنی علمی نگر و اکادمیک و بی طرف، نه عشیره پرست و تنگ نظر و سکتاریست، به لحاظ حقیقت یابی علمی، چپ حقیقت جو و حقیقت گو است، شرافتمند و صادق و بی باک و آگاه، مبارز و ترقی خواه دگرخواه و دلسوز و دگراندیش و نواور مبتکر و پیشرو است، خود حقیقت چپ است و بقول مارکس خود حقیقت انقلابی است، شهامت چپ همیشه، مانند گالیله یا سایرین از وفا داری به حقیقت و حقیقت گوئی نشآت می گیرد، داروین مارکس آین اشتاین گالیله عمرخیام، اپیکور و بسیار فراوان انسانها تمامی زحمتکشان فکری تاریخ در جهت شکوفائی ذهن انسان، چپ هستند، که مورد تهاجم راست و مذهب بوده اند …. کسی که از دگرخواهی و مبارزه و تلاش برای تکامل خود و دیگری کنار می زند، میتواند ادم خوبی باشد هر کسی باشد، اما دیگر شاید چپ نباشد، شاید ارتجاعی هم باشد و یا بشود …. حداکثر باید گفت در زمینه ای مشخص دیگر همان نیست که تا دیروز بود، مثلا در عرصه شعر ادبیات و علم فیزیک و سیاست و … مخصوصآ در زمینه سیاست موضوعات بصورت دقیقه ای می توانند تغیر یابند، به همین خاطر است که لنین علم سیاست را علم ریاضایت عالی می داند و به آن تشبیهه می نماید، نقطه ای در یک دستگاه ریاضی، نسبت به سایر نقاط و دستگاه های ریاضی دیگر، در سیاست و سایر عرصه ها باید کلاسیک فکر و برخورد نمائیم، کلاسیک فکر نمودن یعنی هر چیزی را در شرایط خاص خویش و از همان زاویه مورد نظر در عرصه همان پدیده مشخص باید بررسی نمود، مثلا مسائل قضائی، قضائی هستند اگرچه حتی اگر به سیاست نیز ارتباط داشته باشند، و خواه ناخواه همه چی درجامعه به سیاست ربط دارد، حتی نفس کشیدن، به همین خاطر مارکس می گوید برای یک تفکر علمی نیاز به تفکر مجرد است، یعنی پدیده ها را برای آنالیز باید در تصور و ذهن تا حد امکان تجزیه و تحلیل کنیم، تا دیروز یارو رزیم نگهداری است، فردا توده ای یا کارگر نگهداری می شود یا بر عکس، برای برسی زمین از خورسید نمی گویند … درمورد مثلا ساست رژیم نگهدار یا عبداله مبتدی، یا مجاهدین و هجری امریکائی داعش طالبانی رجوی، نباید با شیوه قضائی برخود نمود، البته در زمینه خاص خودش باید آنها را به دادگاه نیز باید کشانید، اما سیاست سیاست است، دادگاه و قضاوت جنحه ای و بزه کاری را با سیاست نباید قاطی نمود، در زمینه سیاسی باید سیاسی برخورد نمائیم، نه قضائی !! تا قاطی ننمائیم و درک و تفاهم بیشر شود، این سبک قاطی نمودن قوه های ما مال زمان قبل از کشف کشاورزی است که امام و رئیس عشیره، رئیس و رهبر هر سه قوه است، از مثال لاتی اش صرفنظر کنیم، تا بر سر انگور و عنب و تری و گریپ بیخود دعوا ننمائیم، جامعه ای کلاسیک سازمان دهیم و از همین الان از خود شروع نمائیم کافی است جای موضوعات را قاطی ننمائیم هرموضوعی را از همان زاویه مورد علاقه و نظر ما مورد بررسی قرار دهیم . اخلاق اخلاق است سیاست سیاست و بزه کاری و جرم قضائی قضائی و موضوع تاریخی باز هم انرا در شرایط آن زمان خویش … به همین صورت….

عمرمحمدی

جمعه ۱۶ تير ۱۳۹۶ برابر با ۰۷ جولای ۲۰۱۷

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s