بحث و صحبتی دوم با سعید صالحی نیای ضد ازادی و برابری، دشمن کارگران و زحمتکشان، ترسیده از نور و روشنائی، رمیده از…

عکس اکبر شالگونی و عمرمحمدی، در یک رستوران بحث و جدل … شورش پسرم دارد پیتزا نوش جان می کند ….

ناصر، یکی از شرکت کنندگان در مناظره با صالح و نیاکان صالح و جد اندر جد صالح، یعنی صالحی نیا: ناصر … جناب صالحی نیا، ازنظر من شما شخصیت منفی، پرمدعا و خودپسندی دارید که دانش لازم را نیزحداقل در ارتباط با موضوع برنامه ندارید. کسی که معتقد است عوامل نفوذی درمیان اپوزیسیون وجود ندارد، بلکه مشکل را به فرهنگ ارتباط میدهد و صرفاً نقش حکومتها را در تأخیر فرهنگ اتحاد موثر میداند، حکایت از این دارد که اساساً ازمبارزه و تاریخ مبارزات صورت گرفته و نقش عوامل نفوذی رژیم ها دربه شکست رساندن مبارزات، اطلاعی ندارید. شما اشخاصی مانند عباس شهریاری ها ، مسعود بطحائی ها ، مهدی پرتوی ها، علی خدایی ها، امیرحسین فطوت و بسیارانی دیگر را نمی شناسید که بدانید اینان بعنوان نفوذی های رژیم حال و گذشته چگونه مبارزان را به قتل گاه کشاندند و اعدام شان کردند و جنبش را به انحراف و شکست کشاندند. بهرحال، ازنظرمن، شما درخصوص اتحادها چیزی درچنته ندارید و حتی صداقت لازم را ندارید که بخواهم بحث با شما چه دربرنامه چه درفیس بوک ادامه دهم و بجز اتلاف وقت حاصل دیگری برایم نخواهد داشت. ضمن اینکه ازنظر من، دغدغه شما بواقع حل مشکل اپوزیسیون راستین رژیم باورمند به آزادی و دمکراسی و ملت ایران نیست. بنابراین، اساساً مورد تأئید من نیستید که بخواهم وقتم را صرف شما یا حتی افشای شما بگذارم. چون عددی نیستید که ارزش این کار را داشته باشید. بدرود…. ناصر پاکنژاد

عمرمحمدی : پس از انتشار این نوشتار، در ضمن کار و با خود فکر کردن، و غربال نمودن موضوعات … اگرچه در هنگام بحث با سعیدصالحی نیا نیز به آن رسیده ام و ازش پرسیدم، درمتن نوشته موجود هست، اما این موضوع درذهنم تا این اندازه مجسم نشده بود، بقول کردها در شکمم به اندازه گوساله ای بزرگ شده است، که از خودم پرسیدم، سعید صالحی نیا ها که به سوسیالیزم و کمونیزم و طبقه کارگر و حکومت کارگری و رهائی استثمار شدگان کاری ندارند، که هیچ … در شرایط امروز که سرمایه داری حاکم است، اینها برای دفاع از همین سیستم، ضد طبقه کارگر و به نفع بورژوازی دارند هن و هن کنان عرق می ریزند … آیا این کارشان نمی تواند مانند سایر کانونها و انجمن ها و موسسات امپریالیستی و یا هزاران شکل از مزدوری امپریالیزم جیره و مواجب بگیرند …؟ ایا اگر غیر از این است، چرا مفت بر ضد طبقه کارگر تلاش می نمایند؟ در جهان ما، سرمایه داری که هنوز حاکم است، این سئوال هنوز در ذهنم مانند ویز ویز زنبور، همانند شک علمی دارد می چرخد …با خود بلند بلند حرف می زنم تا شاید شما رفقا و دوستان نیز بشنوید، و در این زمینه راهنمائی فرمائید. ایا کار این نوع دوستان، پروژه ای نیست؟ که از جائی باید بودجه ای بگیرند ؟ توجهه شما دوستان را به بخش دوم یا اول، متن مصاحبه کتبی من با سعید صالحی نیا جلب می کنم . عمرمحمدی

از متن بحث، عمرمحمدی: سعید جان بعدا همین موضوع کهنه خواهد شد، بیا من استالینست را شکست بده، تا عصبانی شوم و کاسه کوزه ها را بشکنم، به همین خاطر، روشن و واضح این سئوال من است، سوسیالیزم اری یا نه ؟ کدام سوسیالیزم ؟ چه نوع سوسیالیزمی ؟ Saeed اول: یادم می اید فردی بنام علیرضا بیانی که از فرقه „مارکسیزم انقلابی“ است در مناظره اول ما سر لنینیزم دچار همین مشکل شد. یعنی نمی توانست حرفهایش را متمرکز بگوید حاشیه می زد و احساس کرد به این خاظر „وقت کم اورده“ و مظلوم واقع شده! بعد از پایان مناظره یک هیاهوی تبلیغاتی راه انداخت که خوهان 10 ساعت حداقل مناظره شد! فکر می کنم شما هم مثل ایشان مناظره را با رینگ بوکس اشتباه گرفتی و مسئله برایت شخصی شده. لطفا ارامش خودت را حفظ کن

عمرمحمدی : سلام قبل از هر چیز و روز به خیر Saeed دوم: پروژه مناظره ما تا بحال 127 شماره داشته و بیش از 70 نفر هم از گرایشات مختلف راست و چپ درش شرکت کردند.شما مناظره را اینجوری ببین.وقتی مساوی داری برای حرف سر موضوع مشخص. Saeed : سلام عزیز.روز شما هم بخیر

عمرمحمدی : باز هم شروع کردی، قیاس کشک به مشک ؟ سعید جان از دیگران مایه نگذار اینگونه درست نیست، جو سازی نکن می تواند در صد ها مورد حق با تو باشد، می تواند!! اما اینجا من دیدم تو با این کارت رفتار ناشایستی از خودت نشان دادی، ناشایست به لحاظ سیاسی اگر بتوان نامید Saeed سوم: شما در این مناظره کتبی که خودت هم منتشر کردی من را ضد سوسیالیزم و شارلاتان معرفی کردی. عیبی برای من نیست .این حرفها را سالهاست از انواع گرایشات راست و چپ ایرانی شنیده ام و با اینجور شانتاژها فقط فکر می کنم که زده ام توی خال! لذا شما به متدهایت ادامه بده و من با ارامش حرفهایت را هر جا ببینم نقد می کنم، حتی مشکل من با تو سر اداره جلسه نیست وگرنه از رویا غیاٍی ایراد می گرفتم عمرمحمدی : نه اصلا، رفتار تو ضد کمونیستی است، این اساس و کنهه نظرم است، مشکل من و تو از انجا ناشی می شود Saeed چهار: شما در مناظره ما و هم در این فیسبوک رسما گفتی استالین خوب بوده و سیستم بد بوده. متدی بسیار مضحک برای ارائه سوسیالیزم استالینی و شکست خورده که بدرد الان و اینده نمی خورد و نخ نماست.این یکی از تضادهای فکری ماست پنج: ایراد شما اینست که فکر می کنی کسی به ایدئولوژی تو نقدی کند „ضد کمونیست است“ چرا که تو خودت را مرکز کمونیزم می دانی و این ایراد دیگر تو و سایر گرایشات چپ سنتی ایرانی است. هر گدام خودشان را پیامبری مقدس می دانند

عمرمحمدی : من با سوسیال دمکراتهای ایرانی، ایران برو بیا، با سلطنت طلب ها با مجاهدین با راست ها و چپ ها بحث های گوناگونی داشته ام، فراوان، حداقل لیست برنامه های پالتاکی و تلویزویی ام به اندازه یک دفتر صد برگی می شود عمرمحمدی : من الان هم به صراحت روشن و دقیق می گویم، برایت هم نوشتم، در مقالاتم نیز نوشتم و دقیق و روشن می گویم، استالین ادم شرافتمند، خوب و قهرمانی بود، اما سیستمی که پیاده نمود و سازمان داد، جنایتکارانه بود، متاسفانه هیچکس به اندازه کسی که نمی خواهد بشنود کر نیست. به صرفت نیست بشنوی . Saeed شش: پیشنهاد من به شما اینست که با کمال ارامش شرکت خودت را در پروژه مناظره ادامه دهی و مرتب منطق قوی که داری جلو بگذاری. مناظره ما سر مقوله اتحاد تازه اغاز شده.که فکر نکنی الکی حرف زه ام Saeed استالین مفت چنگ شما .ارزانی شما. همانطور که با یک مسلمان نمی شود در مورد محمد و علی حرف زد با شما هم نمی شود منطقی سر استالین حرف زد اما می شود همین ارزیابی شما سر استالین را به مناظره ای تصویری تبدیل کرد و به جامعه نشان داد و اجازه داد مردم قضاوت کنند

عمرمحمدی : استالین اما سیستمی که پیاده نمود و سازمان داد جنایتکارانه بود، نه عزیز من، در این برنامه های تو شرکت نمی کنم و کسر شآن خودم و شخصیت سیاسی ام می دانم، من اینکار را نخواهم نمود، من اسب عصاری نیستم یا اسب سیرک، من یک انسانم و این شیوه رفتار غیر سیاسی تو را نمی پسندم. Saeed یعنی شما حاضر نیستی که در مناظره شرکت کنی؟ یعنی از مناظره جا زدی چون اسب عصاری نیستی؟ https://www.facebook.com/images/emo…

عمرمحمدی : اینهم از ان شیوه های رذیلانه ات است، من می گویم رفتارت ناشایست است، تو داری موش می دوانی، در عوض اینکه روی دلائلم تفکر نمائی، فرار به جلو می کنی، آنگاه من الم و بلم … اتفاقا همین الان تو و بقیه بورژوازی و ملا ها و سایر جنایتکاران تاریخ و سیستم بوروکراتیک سرمایه داری تان، سیستم استالین را دارید و دارند بکار می برید و جنایت می کنند، خود تو با فحاشی به استالین داری سیستم استالین را پیش می بری Saeed درک اقای محمدی اینست که مناظره یک سیرک است و شرکت کنندگان در مناظره اسب عصاری هستند! چرا؟ چون ایشان در مناظره مجبور است منطق بیاورد و اتفاقا همینجایش بدچوری لنگ است جناب عمر لطفا نشان بده من کجا به استالین „فحاشی کردم“؟ طبیعتا دروغ می گوئی طبیعتا!

عمرمحمدی : نه جناب سعید صالحی نیای عزیز شیوه برخورد تو با رفقات مانند رفتار در سیرک است و اسب عصاری، من باشم یا نباشم، البته اگر در مناظره های این چنینی می بودم، با تو همراهی می کردم، ناگفته، همانی می شدم که تو می خواهی، اما تو فکر میکنی دیگران از نوشته ها سر در نمیاورند و نمی فهمند، عملا با دروغگوئی و شارلاتانیزم مانند همان بچه پر رو ها به همه خوانندگان این سطور توهین می کنی، که با ان کارت، کوته نظری خودت، عجزخودت را به نمایش می گذاری، آنهم بشیوه گربه ای در سیرک که در برابر ائینه درونش شکل شیر به خود گرفته، به هرقیمتی با هر نوع رذالتی به دم خودش مدال می بندد. عمرمحمدی : رفتارت توهین امیز است، در عین ادب ظاهری غیر صادقانه ات Saeed اما مسلمانها هم همینند. با مسلمان بگوئی محمد چرا با دختر 8 ساله ازدواج کرد او می گوید: توهین نکن به حضرت..و بعد چند لیچار و بعد فتوای قتل!

عمرمحمدی : سعید جان تو از سر اجبار داری شارلاتان بازی در میاوری و دیگران دارند می خوانند و تو از سر ناتوانی عصبانی شده ای و اینگونه توهین امیز از یک ضرب المثل سوء استفاده می کنی Saeed حالا ببینیم „رفتارت توهین امیز است“ از کجا امد؟ عمر محمدی سعید صالحی نیا را شارلاتان نامید ضد کمونیست نامید گذاشت کنار بورژواها و ملاها و بعد گفت که اسب عصاری نیست که در مناظره شرکت کند.

عمرمحمدی : پس معلوم می شود نمی دانی چه می گوئی، و نمی دانی چه می نویسی، دوباره بخوان Saeed ببینیم „شارلاتان بازی“ چیست؟ اینست که سعید صالحی نیا مرتب از عمر محمدی می خواهد در مناظره شرکت کند و نظرات منورش را ارائه دهد.این نامش شارلاتان بازیست!

عمرمحمدی : سعید عزیز مستی ؟ فکر نکنم مست باشی، اما رفتارت مسخره است. سادیسم که نداری؟ البته امیدوارم نداشته باشی .شلوغ می کنی، مانند ماهی به قلاب گیر کرده نمی دانی چکار کنی عمرمحمدی : توضیح می دهم که رفقانیز ببینند Saeed دوم: „شارلاتان بازی“ یعنی فردی بگوید که استالین قابل دفاع نیست.

عمرمحمدی : رفتارت با سوسیالیزم و کمونیزم مملو از شارلاتان بازی است . روشن و واضح عمرمحمدی : رفتار با رفقائی که هم نظرت نیستند مانند من، توهین آمیز است و به یک سانسور چی واقعی تبدیل می شوی، دروغ گفتن نیز نوعی سانسور و کشتار حقیقت است که شغل اصلی ات است. Saeed سوم: „شارلاتان بازی“ یغنی سعید صالجی نیا می گوید که اختلافات سیاسی همواره خواهد بود و ایرادی هم نیست.انسان یعنی اختلاف و اشتراک. این حرف شارلاتان بازیست هر که بگوید „مست است“! بعد متهم می کنی بلد نیستی، ترور شخصیت و سیاسی هم می نمائی عمرمحمدی :سیاسی؟ خودت را سیاسی می دانی یا یک شارلاتان؟ اری این شیوه ها را من دهها سال است می شناسم، نخ نما شده اند . شارلاتان بازی را اختلاف سیاسی نامیدن خنده دار است . Saeed چهار: „سانسور چی“ اینست که از عمر محمدی حامی استالین بخواهیم بیاید در مناظره شرکت کند و ما منتشرش کنیم! این یعنی سانسور چی!

عمرمحمدی : آخر سر وقتی به قول خودت !! طرف را لهه و لورده نمودی!! از ویترینت یکی را نشان می دهی و می گوئی اینکارش کردم، ببینید بترسید ….هاهاها برنامه هایت، یک سیرک واقعی است. اما این بار دیدی که عمر محمدی کارت را زار نموده . عمرمحمدی : بعدش می کوشی ترور کنی، البته با خود ارضائی روحی Saeed پنج: عمر محمدی حامی استالین است که بزرگ سانسور چی بوده، اما سعید صالحی نیا بخاطر نقد او هم شارلاتانست و هم سانسور چی هم ضد کمونیست! اینها سطح فکری عمر محمدی بدون روتوش

عمرمحمدی : وافعا که، کسی که از بی مایگی مایه می گیرد یک رذل است، مقالات و نوشته هایم را بصورت کتبی خوانده ای، در همین بحث تکرار نموده ام و دیده ای، بازهم دلت می خواهد ای کاشکی اینگونه نمی گفت، می دانی چرا ؟ زیرا تو حقیقت جو نیستی و از سر عصبانیت و تنفر از کمونیزم و سوسیالیزم، تنفر از ازادی و برابری برای کارگران و زحمتکشان، انگار مواجب می گیری، مانند مامور و معذور، ناخود آگاه به اندازه کافی رفتار و مکنونات درونی و کینه شتری ات را رو می کنی، تازه روانشاسی هم خوانده ای، اگر نه ….مک کارتی خان، اری هستی… باز هم محض اطلاعت، برای هزارمین بار، استالین مانند تو و بورژوا ها جنایت کار بود، می فهمی یا نمی خواهی بفهمی، علت ان ؟ علت، برقراری سیستم بورکراتیک بورژوائی اش بود، یعنی همین هیرارشی حکومتهائی بورژوائی ملا اسلامی سرمایه داری های مورد علاقه تو، بود …اما متاسفانه، به خاطر کینه شتری ات نسبت به برابری و سوسیالیزم….، هیچ کس به اندازه کسی که نمی خواهد حالی شود کر، و کور و ناحالی نیست، واقعآ که عمرمحمدی : نوشته ها که موجود اند، چرا جرات مناظره دونفره نداری، و چرا بحث سوسیالیزم اری یا نه را به بحث استالین تبدیل می کنی؟ می دانی چرا؟ زیرا انجا لجنزار است و تو از لجن مایه می خواهی بگیری؟ خودت چیزی نداری، برای اینده بشریت هم که مخالفی، به همین خاطر همراه با بورژوازی راه افتاده ای ؟ دستت که رو شده است، بس کن!! این حداقل شرافتمندی است، Saeed شش: اما سعید صالحی نیا „تروریست است“ چرا؟ چون استالین را نقد کرد .اما استالین ادم خوبیست و بزرگترین سازمان تروریستی علیه مخالف را نساخت هر که بگوید شارلاتانست ضد کمونیست است و تروریست! اینهم ادعای عمر محمدی!

عمرمحمدی: بعدا همین موضوع کهنه خواهد شد، بیا من استالینست را شکست بده، تا عصبانی شوم و کاسه کوزه ها را بشکنم، به همین خاطر، روشن و واضح این سئوال من است، سوسیالیزم اری یا نه ؟ کدام سوسیالیزم ؟ چه نوع سوسیالیزمی ؟ Saeed هفت: عمر محمدی مدعی است که من „جرلات مناظره دو نفری را ندارم“ اینهم ادعای بامزه دیگرش!

عمرمحمدی : جرات نداری، می ترسی، زیرا روشن می شود که تو بشدت انجام وظیفه یک مامور ضد کمونیستی را داری هن و هن کنان پیش می بری Saeed برای اینکه نشان دهم جرات داشتم چند مناظره دو نفری را با گرایشات مختلف اینجا می گذارم: https://www.youtube.com/watch?v=XVx3FdJykSo&index=1&list=PLhFhqB5TF-vo2CXwCAiCKLbdoBlhYgxG8

عمرمحمدی : نه اون کلوچه های قندی نوش جانت همین اینجا از تو می پرسم و در نرو تو به حکومت کارگران، به دیکتاتوری پرولتاریا، یا همان دمکراسی کارگری آیا اعتقاد داری ؟ عمرمحمدی : اصلا و ابدآ Saeed https://www.youtube.com/watch?v=aFj3CnHVSvU&feature=youtu.be عمرمحمدی : این کلوچه های قندی را خودت نوش جان کن برایت بد نیست عمرمحمدی : روشن و واضح بگو، باور کن اگر اینگونه باشد، از همین الان به شرکت در مناظره هایت اعلام امادگی می نمایم عمرمحمدی : ایا تو به دیکتاتوری طبقاتی طبقه کارگر، یعنی حکومت کارگران اعتقاد داری ؟ آیا تو به حکومت کارگران به دیکتاتوری کارگران، یعنی دمکراسی کارگران و زحمتکشان اعتقاد داری ؟ حکومت دیکتاتوری طبقاتی کارگران یعنی دمکراسی کارگری را قبول داری ؟ عمرمحمدی : مسلما نه، مشکل تو در این نقطه است، آنوقت من استالینیستم و جنایات استالین را به پای من می نویسی، یعنی کم میاری و از بی مایگی باز هم مایه می گیری، یعنی رذالت کار تو است . Saeed https://www.youtube.com/watch?v=aFj3CnHVSvU&feature=youtu.be Saeed اما برسم به دور بعدی مناظره کتبی با عمر محمدی که در همین دیوار به سعید صالحی نیا گفت شارلاتان سانسور چی ضد کمونیست و غیره!

عمرمحمدی :آری این رفتار تو است، بدینوسیله امضا می کنم Saeed اول: ایشان مثل سایر شیفتگان ایدئولوژی وارد فاز „قبول داری“ ؟ باور داری شده.من نزدیک 38 سالست این روانشناسی را می شناسم.دلم واقعا برای عمر محمدی می سوزد!

عمرمحمدی : نه، دلت برای خودت بسوزد، که سوراخ موش برایت عمارت لئوئی پانزدهم شده Saeed دوم: „دیکتاتوری طبقه کارگر“ یک ابزار تبلیغاتی برای دیکتاتورها مثل استالین مثل لنین مثل مائو مثل انورخوجه و سایر دیکتاتورها بوده.توجیه برای ساختن حکومت پلیسی

عمرمحمدی : پس بنابراین ارام ارام روشن می نمائی، که در تو حتی تمایل به سوسیالیزم کارگران و زحمتکشان هم نیست، اما داری تلاش می کنی، عرق می ریزی، تیجه منطقی این گفته بدون بیان کلمه ای اضافی، داری یا مفت کار می کنی، یا شاید مواجب می گیری، تو که روانشاسی خوانده ای می دانی چه می گویم. به نظر من این همه تناقض در رفتارت از انجا ناشی می شود، درخوش بینانه ترین حالت، حداقلش این است ادم صادقی نیستی . وگرنه بدون اعتقاد ؟ شب و روز زحمت کشیدن ؟ گربه هم حتی برای رضای خدا موش نمی گیرد . عمرمحمدی : اساسا ایا اعتقاد داری که اساس سیستم های اجتماعی با دارا بودن سیستم های حکومتی، پلیس و زندان و ارتش و دادگاه و تمامی نهاد های سرکوبگر، نشان دیکتاتوری طبقاتی است یا نه؟ تو طرفدار کدام یک و نوع و سیستمی هستی؟ Saeed سوم: اینکه من „اصول دین“ عمر محمدی“ را قبول دارم یا ندارم هیچ ربطی به موضوع این مناظره ندارد.ایشان از شاخه به شاخه می پرد بلد نیست مناظره کند Saman Dory دیکتاتوری پرولتاریا غلط است، دمکراسی پرولتاریا من میگویم

عمرمحمدی : درجامعه ای که دولت وجود دارد ایا دولت طبقاتی است یا غیر طبقاتی ؟ Saeed چهار: موضوع این دیوار بحث سر اصول دین نیست.مسلمان جماعت هم همینست.موضوع این بحث مشخص شرکت شما در مناظره است.فضائی که ما ساختیم و همفکران شما بلد نشدند بسازند

عمرمحمدی : درست است سامان عزیز، کاملا درست می گوئی، دمکراسی پرولتاریائی Saeed پنج: چپی که شما بهش تعلق داری هرگز نتوانسته مخالفش را تحمل کند. این واقعیت تاریخ است.فقط مربوط به استالین هم نیست،

عمرمحمدی : دین مال تو، من رفتار مذهب گونه با کمونیزم و سوسیالیزم، مذهب کمونیزم و سوسیالیزم را از خود انگلس خوانده ام و یاد گرفته ام، آنها آنرا از ابتدا نقد نموده اند . خمکار تو نیست. عمرمحمدی : نه ابتدا بفرما، تو برای دمکراسی و حکومت کارگری مبارزه می کنی یا برای حکومت و دمکراسی بورژوائی ؟ Saeed شش: لذا من وارد مناظره سر اصول دین تو نمی شوم.اما برسم به „دعوت تو“

عمرمحمدی : کدام یک از دمکراسی ها را ارجح می دانی؟ Saeed هفت: همانطور که گفتم مناظره ما سر موضوع اتحاد هست.این کار جمعی ماست.امیدوارم تو در این مناظره شرکت کنی عمرمحمدی: دمکراسی بطور کلی؟ یا دمکراسی کارگری ؟ یا دمرکراسی بورژوائی؟ کدام یک؟ برایم بگو ایا تو به دمکراسی پرولتاریائی اعتقاد داری؟ برای آن مبارزه می کنی؟ و آنرا ارجح می دانی؟ و هر جور که خودت ترجمه می کنی، ایا در ان راستا هستی یا نه؟

Saeedهشت: در مورد مناظره دو نفره سر هر موضوعی که دوست داشتی به خانم رویا تماس بگیر .ایشان امیدوارم برنامه بریزد بطور جدا از پروژه اصلی در خدمتت خواهم بود! همانطور که دیدی خیلی ها امدند و رفتند شما امیدوارم بمانی و منطق پر قدرت خودت را نشان دهی !

عمرمحمدی:من می پرسم ایا دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا را قبول داری؟ ایا برای دولت کارگران و زحمتکشان مبارزه می کنی یا فقط حرف زدن و اب جویدن است، تو می خواهی حتما من در مناظره های سیرک مانندت شرکت نمایم . ابتدا بگو انجا کجاست؟ که باید در آن قدم رنجه فرمایم …. روشن کن …. با چه کسی طرفم ؟ چه اصراری داری که حرف نزنی ولی من بیایم‌؟ مگر به سیرک می روم، تازه به سیرک رفتن با باغ وحش نباید اشتباه گرفته شود . اما در اینجا تو بازهم نمی بینی و نمی شنوی . ایا تو طرفدار دمکراسی کارگری هستی یا نه؟ دولت کارگران و زحمتکشان؟ آری یا نه ؟ …مسلما نه !! وگرنه، گفتن یک اری و نه زیاد سخت نباید باشد . Saeed اما فقط برای مقدمه روی این اصول دین تو چند نکته می گویم: اول: من برای ازادی طبقه کارگر و جامعه مبارزه می کنم نه دیکتاتوری دوم: لفظ دیکگتاتوری پرولتاریا را نادرست و ابزاری می بینم که در تاریخ جنایت افریده

عمرمحمدی: درست است دمکراسی کارگری، بازهم با کلمات بازی نکن، ازادی از چی؟ در دفتر تو و سایر در زروق پیچیده شده ها، معنی ازادی همان دمرکراسی بورژوائی نیست ؟

عمرمحمدی: شغل من ماندن و از جا کندن است، اما هر چیزی اصولی دارد، من عمر دیوانه ای هستم بقول مادرم، که ترسی ندارم نه از یاد گیری و نه از شکست، خیالت را راحت کنم. Saeed سوم: طبقه کارگر دیکتاتوری لازم ندارد ازادی لازم دارد .البته تو این را نمی فهمی سخت است حامی استالین خوبه هستی! عمرمحمدی: آزادی کارگران از چی ؟ چرا با کلمات از سر ناچاری بازی می کنی؟ اما باید بدانم با چه کسی طرفم Saeed چهار: برای اینکه بفهمی با کی طرفی برو سایت من را بخوان البته بیش از 1000 مقاله هست شاید خسته بشی

عمرمحمدی: با دویست هزار مقاله و مطلب از سوی تو، تو برای من یک ضد کمونیست و ضد طبقه کارگری، قبل از رفتنم به مدرسه با موضوعات علمی سرو کار داشته ام و بچه کودکستانی نیستم که از مقاله حرف می زنی، اتفاقا به لحاظ روانشناسی بدینوسیله ترس درونی ات را به من نشان می دهی، چونکه من نوشتم دو هزار مطلب نوشته دارم، و حتما دیده ای و موضوعاتی را خوانده ای و در مقابله با این موضوع، در اینجا از ترس داری منم منم می کنی، نشانی از ترس درون، ترس از لو رفتن ات است. بازهم اشکالی ندارد من با سوسیال دمرکراتهای ایرانی و مجاهدین و حتی سلطنت چی ها و سایر رفقای چپ و کمونیست، بسیار بحث ها داشته ام . با ادمهای واقعآ ناحالی و با ادمهائی که خود را به ناحالی بودن و بیلمز بودن می زنند، زیاد سر و کار داشته ام Saeed http://monazere-siasi.com/مقالات-سیاسی

عمرمحمدی: سعید جان تو داری اما گندم نما و جو فروشی می کنی، یعنی کلک مرغابی را به من میخواهی بزنی که نمی شه، این چپق را نمی شه نوش جان نمود، توتونش تند است، به صرفیدن های پیاپی و احتمالآ به گ….ن وا می دارد، به هر دری می زنی و راه در رو نداری، از یک جمله حتی … توان در رو نداری . حکومت کارگران اری یا نه ؟ این یک کلمه را جواب نمی توانی بدهی بعد هارت و پورت می کنی . نوشته به رخم می کشی؟ تا شاید بترسم . Saeed پنج: برای تو؟ اصلا اهمیتی ندارد „برای تو“ من چه هستم!

عمرمحمدی: برای من مهم نیست کی و چی هستی، من با یک نظر روبرویم، نظر و تفکری که در صالحی نیا (( شاید بتول یا اقدس)) تبلور یافته و که دارد موش می دواند. تا شاید از دستم در برود . Saeed شش:تو اما داری گند تاریخ کمونتیزم شکست خورده را از فاصلاب بیرون می کشی و می خواهی دوباره بفروشی!

عمرمحمدی: دوباره عصبی شدی؟ کدام گند ؟ روشن بگو ، اینهم از دستت در رفت ؟ از آتش فشان درونی ات بود ؟ عمرمحمدی: کدام گند کمونیزم؟ دیدی بروشنی بیان می کنی، از دستت در می رود!! عمرمحمدی: آیا کمونیزم گند تاریخ است ؟ آنوقت من در کنار تو بنشینم، در آنصورت، آیا من گند نزده ام؟ الوده نشده ام ؟ ایا کسر شان من نیست؟ با تو حرف بزنم و بگو بخند داشته باشم؟ شرمم باد…. Saeed فکر کنم بهتر است بروی سایت من را دقیق بخوانی و با عقل و منطق بیائی .اما در مورد مناظره دو نفره با خانم رویا غیاثی تماس بگیر. هر از چند بار ما تفریح هم لازم داریم.من بتو قول می دهم که از خحالتت در ایم و به جامعه فرضت دهم یکبار دیگر تهی بودن دست حامیان استالین را ببیند.

عمرمحمدی: باز هم در رفتی ؟ تو نیز درست مانند همان بچه پر رو بچه مزلف، فخرارا …. صدای امریکا رفتار می کنی و هستی عمرمحمدی: کدام گند کمونیزم تاریخ؟ ایا کمونیزم و تلاش برای سوسیالیزم گند تاریخ است ؟ چرا مرتب کنترلت را از دست می دهی؟ تهت باد می دهد، کدام گند کمونیزم؟ Saeed دوم: کمونیزم استالینی و مائوی گند بود باید شکست می خورد.کمونیزم مبتنی با دیکناتوری پلیسی باید سقوط می کرد

عمرمحمدی: هاهاهاها اینجا را داری وصله پینه می کنی، اما نمی شه، تیر از کمان پرید، برای روشن شدن قضیه، ایا به سوسیالیزم و حکومت کارگران اعتقاد داری؟ اساس گند استالین و تو و بورژوا ها، در آن نقطه لجنزار سیستم سرمایه داری است، حکومت حزبی و فردی بنام کارگران، آیا تو برای حکومت طبقه کارگر برای ان می جنگی؟ در آین مسیر هستی؟ با هر تعبیری که خودت قبول داری فرموله کن، آیا حکومت طبقه کارگر را قبول داری ؟ چرا نام گند کمونیزم را بکار می بری اگر منظورت این نبود؟ که دروغ می گوئی عمرمحمدی: چرا عصبانی می شوی؟ وقتی دردت می گیرد، اینگونه درونت را بیرون می ریزی؟ بعد می نمایی که دیگران عصبی شدند و کاسه کوزه شکستند، اما می بینی این عمر از اونها نیست، فلان فلان شده خیلی چغر است Saeed صدها هزار کمونیست انقلابی در مبارزه با استالین کشته شدند، انگار این اقا عمر تازه بیدار شده! عمرمحمدی: هاهاها به این می گویند شارلاتانیزم و گرد و خاک به پا کردن و در رفتن و فحاشی Saeed لذا تلاش برای سوسیالیزم از گند اب کمونیزم پلسیسی و دیکتاتوری عبور کرده امثال عمر محمدی خوابند!

عمرمحمدی: بازهم تلو تلو خوردی ؟ من از استالین و شیوه سازماندهی جنایتکارانه استالین، جدا از مجموعه مقالات و تجزیه و تحلیل ان سیستم و مقایسه اش با دولت نوع کمون مارکس و تقبیح شیوه سازماندهی بلوک شرقی استالینی که حداقل ده مقاله دارم، در همین اینجا نیز در همین صحبتهای امروزمان برایت نوشتم، کمی بالاتر برو بخوان، اما چون چیزی برای گفتن نداری و انبار خالی است، از سر ناچاری به کاهدان می زنی، باز هم به چیزی چسبیده ای که از بی مایگی ات مایه گرفتن است. عمرمحمدی: بگو لطفا در نرو کدام گند کمونیزم؟ همین الان نوشتی Saeed بحث کامل شد! اق عمر خواست دو نفره مناظره کنه که همینجا چند دور کتبی انجام شد و خواننده قضاوت می کند. با خانم غیاثی تماس بگیر و حتما خدمتت خواهم بود! فعلا برو سایت من را بخوان „اشنا شو“

عمرمحمدی: در نرو چرا در می ری ؟ کدام گند کمونیزم ؟ باز هم دیدی چپقش تند است به صرفیدن و …دن افتادی ؟ Saeed لذا تلاش برای سوسیالیزم از گند اب کمونیزم پلسیسی و دیکتاتوری عبور کرده امثال عمر محمدی خوابند.

عمرمحمدی: می خواهی نقش عدس بازی کنی، به لپه تبدیل می شی، دمر می افتی توی کاسه … نمی شه … من از استالین و شیوه سازماندهی جنایتکارانه استالین در همین اینجا برایت نوشتم، اما چون چیزی برای گفتن نداری و انبار خالی است باز هم به کاهدان زدی و می زنی، سوراخ موش برایت عمارت شاهان زمان فئودالیسم است، به چیزی چسبیده ای که از بی مایگی خودت و استالین مایه گرفتن است عمرمحمدی: بگو لطفا در نرو، کدام گند کمونیزم ؟ همین الان نوشتی Saeed افهان! همان استالین شیوه جنایتکارانه داشت اما „ادم خوبی بود“! عجب!

عمرمحمدی: این موضوع را در روانشناسی حتمآ خوانده ای، کسی که در تمام عمر به زبانی دیگر، غیر از زبان مادریش، حرف زده باشد، وقتی درد شدیدی می گیرد، داد و فریاد هایش به زبان مادریش خواهد بود، زیرا عمیق ترین احساسات و عواطفش به همان زبان مادریش شکل گرفته است، تو که روانشاسی خوانده ای، که اطمینان دارم در آنجا نیز شیوه های جنگ روانی در مباحث، بیشتر بهت چسبیده، که البته در اینجا در برابر من کم میاری، زیرا من زمانی که کودک کلاس سوم مدرسه بودم، پدرم از روانشاسی و بازتاب های شرطی پالوف برایم می خواند و توضیح می داد، تو این نوع جنگ روانی را به خوبی می شناسی، البته برای من نیز روشن است، اما، برای خوانندگان این سطور می نویسم، که تو با این جملات و نظریات ضد کمونیستی ات، کنهه خواست درونی ات را علیرغم میل باطنی ات بیرون دادی، نه یک بار بلکه دهها بار و ازت می پرسم اگر اشتباه لپی هم می بود، خوب ادم می تواند اشتباه کند، اما تو در می ری یعنی ترسو هم هستی. از بیان عقایدت شرم داری. بی شهامت نیز هستی.

عمرمحمدی: تو که همین الان نوشتی گند کمونیزم و عصبانی شدی و بیرون دادی انچه که در نظر داری، ایا می تواند یک اشتباه لپی بوده باشد ؟ Saeed استالین ادم کشت قتل عام کرد اما ادم خوبی بود! مثلا؟ خمینی و هیتلر و مائو؟ اینها همه خوب بودن سیستمشان بد بود! عمرمحمدی: برو دوباره بخوان برو مقالاتم را بخوان، که البته این حرف، برایت یاسین خواندن است، اما برای خوانندگان این سطور می نویسم، استالین، هیتلر، لنین، محمدرضا شاه، کارل مارکس، خمینی و خرخلالی و تو و من یا هر انسانی، نه خوب اند نه بد، زیرا انسان محصول وراثت و محیط است، ما انسان خوب و مقدس و یا انسان بد و شیطانی نداریم، این سیستم ها هستند تعین کننده اساس شخصیت و فرهنگ و روابط انسانها را رقم می زنند، انسان در چار چوب سیستم های اجتماعی شان ازاد و رها هستند، ازادی به معنای واقعی در آن چارچوب معنا دارد، یک جامعه فرهیخته انسانهای فرهیخته و با فرهنگی دارد، آزادی نیز بیشتر است، سیستم استثمار و توحش ملا و سرمایه و مذهب نیز دروغگو شارلاتانهای دارد که تو باید به آنها بگوئی زکی . Saeed اتفاقا گند کمونیزم دیکتاتوری را از روی عصبانیت نگفتم با ارامش می گویم و خواهم گفت اق عمر

عمرمحمدی: در ثانی ایا تو برای دیکتاتوری طبقاتی طبقه کارگر، آیا مبارزه می کنی؟ بدون هیچ اعتقادی؟ یا به دمکراسی پرولتری که وسیع ترین دمکراسی است اعتقاد داری؟ برایش مبارزه می کنی یا نه ؟ اینرا نفرمودی، اگر عصبانی نشوی برایت خوب است . پس گند کمونیزم ….برای من کافی است که تو کی هستی ، بقول استالین که زیاد دوستش داری می گوید، برای دیروزت ممنون امروز چه می فرمائی …. یعنی همان علم سیاست را با این سادگی و روشنی بیان میکند. و چون تو در مسائل نظری تابع قانون همه یا هیچ هستی، مذهبی هستی، با یک صلوات مسلمان می شوی و با یک چس وضویت بر باد می رود، و طرفدار سرمایه با تمامی وجود می شوی. Saeed لذا؟ بجای دعوای سنتی روی اصول دینت لطفا با خانم رویا غیاقی تماس بگیر و مطمئن باش من از امثال شما برای رشد فرهنگ سیاسی بسیار استفاده کردم و خواهم کرد.مواظب باش بعدا نگی اسب سیرک بودی! مسئولیتش را بپذیر!

عمرمحمدی: پس یعنی تو ناراهن نیستی، در کمال ارامش هم توهین می کنی و هم دیگران عصبانی اند، هاهاها واقعآ که دروغ شاخ و دم نیست Saeed منتظر خواهم ماند موضوع: استالین و خوبیشهایش“ را در یک مناظره دو نفره انجام دهیم و منتشر کنیم. شما این مناظره ما را به سازمان „متبوعت“ بده منتشر کند چون اونها سانسور چی نیستند، اما ما هستیم! عمرمحمدی: من نیز می توانم بگویم که تو اسب سیرک و دلقک سیرک بورژوازی هستی، ظاهرا، لباس سرخ زرورقی شبیهه به رنگ پرچم بورژوازی اما لباس کمونیستی در بر داری، خش خش کنان در سیرک ادای میمون در میاری راه می روی و در این میان داری هارت و پورت می کنی، با یک شمشیر سرخ پلاستیکی در دست، بچه های مدرسه ای کودکستانی را می خندانی عمرمحمدی: ایا این شیوه حرف زدن درست است؟ شایسته است؟ اصلا و ابدا عمرمحمدی: اگر من در صحبت هایم جدی هستم، می توانم نمایشنامه های کمدی هم بنویسم، خیالت راحت باشد Saeed شما گفتی ما سانسور چی هستیم چون از تو دعوت کردیم در مناظره شرکت کنی.اما سازمان تو سانسور چی نیست! لذا متن مناظره های ما منجمله کلیپ مناظره ما را بفرست سازمان „متبوع“ منتشر کند جون اونها سانسور چی نیستند اخه! عمرمحمدی: این نحوه رفتار تو، به چپ زدن از راست برداشت نمودن، مخصوص تو است، زرنگ بازی قندلی و سرکار استواری است . اری تو از نوشته های من انچه را که دوست داری بر می داری بقیه مطلب را قیچی می کنی، تا شاید نتیجه دلخواهت را هرچند موقت بتوانی بگیری روشن عرض کنم، واضح، در ادبیات و کار فکری و حقیقت جوئی و حقیقت گوئی، این رفتار غیر شرافتمندانه است که تو مدام کارت این است، شغلت است. Saeed دوم: تو خودت گفتی که اسب سیرک نیستی! من نگفتم.حالا هم گفتم با خانم رویا غیاقی تماس بگیر تا ترتیب مناظره دو نفره را بدهد و بعدا هم نگو اسب سیرک شدی! خیر اسب سیرک نخواهی شد زور نگو

عمرمحمدی: بعد بر ان مبنا می گوئی عمر طرفدار استالین است، در صورتیکه نوشته های من در نقد شیوه سازماندهی استالینی در میان چپ های بلوک شرقی و تمامی سازمانها بی هویت سیاسی به لحاظ سازمانی است، نه ایدئولوژیک Saeed بعدش؟ کلیپ ما را بفرست „سازمان متبوع“ اونجا ازادانه منتشر شود اخه من سانسور چی هستم استالین و تو و سازمانت نیستین!

عمرمحمدی: نه، رفتار تو با دیگران شباهت دارد به رفتار سیرک و اسب سیرک، من یکی در این بازی ها نیستم، بازهم برداشت خودت را از سر ناچاری برعکس نهادی، حتی اگر یک ذره حسن نیت داشتی حتی، که این انتظار از کسانی مانند تو بیخود است، اما اگر تو سعی در روشن شدن موضوعات داشتی، بر ان مبنا تفاهم داشتی، به گونه ای دیگر رفتار می نمودی، کما اینکه با بورژوازی و دوستان طرفدار سیستم سرمایه داری ات انگونه هستی، زیرا می دانی که ایده های انسانها نسبت به زبان و ادبیات بسیار سریعتر رشد می نمایند و گسترش می یابند …. اما تو حتی در این زمینه نیز بی باروتی … به همین دلیل دنبال بی مایگی هستی. از هر کلمه ای چیزی می سازی بدون اینکه فکر کنی که موضوع به شکل کتبی نوشته شده است زمان پیامبران نیست یکهر کسی چیزی بگوید و مردم عوام باور نمایند و به جان هم بیفتند . رفتار تو در این زمینه در حد ملا های زمان برده داری و فئودالیسم است . بیخود نیست به بورژوازی چسبیده ای . Saeed تو مرتب می گی استالین خوبه! مشکلت اینه که استالین خوبه اما ..قبول می کنی که ..خوب این یکی از تضادهای فکری توست. تو یک جعبه تضاد هستی.کمونیزم تو یک پاش تو استالینیزم گیر هست

عمرمحمدی: هاهاهاها باز هم کم اوردی؟ کمبود داری، کم میاری بعد در می ری، یک نوشته را یا در مغزت می توانی صد هزار بار آگرندیسمان کنی یا نوشته ای را ده هزاربار بخوانی، مانند تسبیح گرداندن ملا و صوفی ها، اما … اما اینکار دیوانه ات می کند، مانند عدس سر می خوری بالا و پائین می افتی، فکر می کنی در رفتی، اما نمی دانی در همین کاسه کوچک جای داری، این شیوه رفتار آخر سر دیوانه ات می نماید . Saeed ….منتظر مناظره خواهم ماند بای بای عمر خان! راستی ان اسمت را یک کاریش بکن! اخه عمر شد اسم؟ „محمدی“؟ بابا تو خارج هستی برو اسمتو عوض کن این نام تماما اسلامیست لازم نیست این نام را نگه داری عوضش کن! درست مثل اینه که یکی اسمشو خمینی بگذاره!

عمرمحمدی: باز هم داری از علم رونناسی ات سوء استفاده می کنی ؟ هاهاها اما به شکل بسیار مضحک و بیمزه ای، وای وای به جای بای بای، اما نگفتی نفرمودی، به سوسیالیزم یعنی دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا اعتقاد داری یا نه، یا شاید مفت درعرصه ای دیگر یا شاید مواجب برای کسی یا برای سوسیالیزم …. اینها بماند اگر لازم شد

عمرمحمدی:هاهاها من از سیرک نام بردم و تو بیاد شغلت افتادی

سعید صالحی نیا: عمر و محمد از خمینی کم نداشتن! تو اسمتو عوض کن یک اسم بهتر بگذار! چه می دونم : وقا یا صف یا حتی پولادین!

عمرمحمدی: این سعید که نام مستعار است، که بهتر از علی و عمر نیست، صالح هم که هستی یعنی نوکر خدا، نیا هم که یعنی جد اندر جد، تازه این نام مستعاری است، خودت انتخاب نموده ای ….کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی … هاهاها از این کودکستان، می زارم نگران نام من نباش، زندگی هست و فرصت ها فراوان

سعید صالحی نیا : خوب برو استراحت کن فکری بنام اسمت هم بکن! یکی تو فیسبوک بود می گفت کمونیسته بعد اسمش عبدلله بود! بهش گفتم این دیگه چه اسمیه کلی عصبانی شد! تو هم برو اسمتو عوض کن از این اغاز کن اخه عمر و محمدی شد اسم؟

عمرمحمدی: پس تجربه جنگ روانی هم داری؟ به همین خاطر اینگونه بچگانه رفتار می کنی، اما همانگونه که می بینی ادرست این دفعه اشتباه است، و بیش از انی که صداقتت را در بحث و روشنگری نشان دهی، سادیسم رفتارت را می نمایانی، بعد، از ان شارلاتانیزم نتیجه سیاسی هم می گیری ….قبل از هر چیز برو دکتر تو احتیاج به معالجه داری، فعلا کارت را انجام بده بعدا می بینی از نوع تو در این لجن زار سرمایه و گنداب تاریخ کم نیستند

Saeed ادم بنام عمر می اید چپ می شود؟ نباید اسم ادم حداقل ربطی به او داشته باشد؟

عمرمحمدی: همه نیز مدعی اند، همه کت و شلوار سبز و بنفش و ابی و سیاه و سرخ می پوشند، اما افکارشان مانند تو است، یکی هستند ….اساس ؟ زنده باد بورژوازی، زنده باد استثمار

Vahid Saeediیعنی می خواهم بگم هیچی تو به هیچیت نمی خوره از اسمت بگیر تا حمایتت ازاستالین….( عمرمحمدی: این نام واقعی تو است یعنی من اگر پدرم برایم نام انتخاب نموده، تو خودت این نام سعید صالحی نیا را برای خودت انتخاب نموده ای، بعد به من می خواهی اینگونه گیر بدی، چون بی باروت تیر در می کنی، که تیرمی شود تیزی، از این نقطه نیز فقط شارلاتانیزم و بی پرنسیپی تو مانند مگس ویز ویز می کند)

عمرمحمدی:خوبه!هاهاها بازهم داری سیرک بازی درمیاری، فکر می کنی جنگ روانی می کنی، بعدش تازه مانند بچه گربه ای در برابر ائینه مقعر بزرگ می شوی، حریف هم می طلبی، یعنی هم بازی می خواهی، زیرا به تنهائی بازی بی مزه ای داری، خودت را ببین، رفتارت چقدر بامزه است! من از سیرک نام بردم، تو یاد بازی در سیرک افتادی هاهاها اتفاقا در رینگ بوکس، تو حریف من نمی شی، من تو را برای کیسه بوکس می خواهم، تا به دیگران نشان دهم

Saeed پس…منتظره شرکت شما هم در مناظره سر اتحاد هم مناظره دو نفره خواهم بود.موضوع مناظره دو نفره استالین خوبه و استالین بده خواهد بود.بای بای عمر خان!

عمرمحمدی: خان خودتی اولآ، دوما با خود ارضائی سادیستی نمی توان به جنگ اندیشه با هر کسی رفت، مقداری بزرگ شو، حریف من کسی است که با وسایل شرافتمندانه برای اهدافی شرافتمندانه تلاش می نماید، دوما تو در اینجا باید دمکرات شوی، زیرا من نیز هستم، جامعه از دونفر به بالا است، تو بحث را تعین نمی کنی، و این شیوه رذیلانه را من نمی پسندم، ابتدا بحث سر سوسیالیزم اری یا نه ؟ بعد کدام سوسیالیزم ؟ استالینی؟ یا دولت نوع کمون؟ گند کمونیزم یعنی چی ؟ یا هرچی که توافق شد، این بحث را از همین اکنون برو یاد بگیر بعد بیا زیرا اینده ناله باری در انتظارت است، برای من، این نوع بحث را با شیطان و مک کارتی و هر ضد کمونیستی هم اری، مخلصم شاد و موفق باشی عزیز، از این عروسکها را هم در سیرکت داری ؟

شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ برابر با ۰۳ ژوئن ۲۰۱۷

بعد از تحریر و انتشار این نوشته : علاء…. :سلام مجدد بر دوستان گرامی. من همه ی حرفها و بحثها و دلایل و کل کلهای رفقا سعید و عمر را بدقت خواندم. آنچه دیدم این بود که متاسفانه رفیق عمر یک تناقض منطقی در حرفهایش بود. ایشان از استالین دفاع میکند درحالیکه از طرف دیگر او را جنایتکار میداند!! رفیق علا ی عزیز این تناقض در درک شما عزیز است که انسانها را فرد می بینی درست مانند پیامبران و رهبران و همین سعید عزیز، در صورتیکه انسانها محصول سیستم های اجتماعی شان هستند و در چار چوب همان محیط زندگی و جامعه شان ازادی دارند، هر چه سیستم انسانی تر ازادی بیشتر. عمرمحمدی: انسانها محصول سیستم های اجتماعی شان هستند، هیچ کسی مقدس نیست، و هیچ کسی شایسته اعدام نیست و بد نیست، نه شاه و نه هیتلر نه استالین و نه خمینی همانگونه هیچ کسی مقدس نیست . اگر این موضوع را متوجهه بشی، مطمئنا به گونه ای دیگر خواهد بود سیستم استالینی هم اکنون در سازمانهای چپ بلوک شرقی در شرق و غرب در ایران و اسیا و … دارد کار می کند ایا همه این کمونیستها و انسانها شرافتمند و جان بر کف، جنایتکار اند ؟ این را اگر جواب گرفتی می دانی شاید اینگونه نیست اشتباه از برداشت خود توست عزیز است، چون با عادات داری فکر می کنی طبق عادات رفتار و تفکر می نمائی، اینگونه برداشت هم می نمائی، این شیوه ای بسیار عوامانه است .

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s