در عوض نابودی تمامی موجودات زنده بابمب های نوترونی

من نرفتم تو از پنجره منو انداختی

دوستان، رفقا، انسانهای ازاده، کمونیستها و مبارزین راه سوسیالیزم و آزادیحواهان، فکر کنم هیچگدام از ما در این منطقه هنوزخبر هولناک را نشنیده ایم، یا شنیده ایم و باور نداریم، من این دومین یا چندمین بار است که در رابطه با طرح جنگ های نوترونی ریگان نوشته ام، و امروز بازهم می گویم که طرح و برنامه جدی است، این به نظرم می رسد :: یک برنامه دراز مدت در دست اجراست، ابتدا، نابودی تمامی کسانی که می توانند تفکر نمایند، از نویسندگان و هنرمندان و اندیشه ورزان و فعالین کارگری و جنبش زنان، در یک کلام، همراه با سوزاندن و خشکاندن زمینها و مراتع، نابودی زمینه اندیشه نیز، جلوگیری از تولید هرنوع اندیشه و تشکل در مسیر صاف نمودن و نابودی میلیارد ها انسان از مردم جمعیت کره زمین که از این منطقه ما شروع نموده اند، زیرا ازدیاد جمعیت همراه با رشد اندیشه، یعنی برتری و توان نیروهای مترقی جامعه تولیدی، یعنی برتری مبارزه با انگل های تاریخ . رفتار امپریالیستها و مزدوران شان از جمله ایران عربستان و اسرائیل و ترکیه و متحدین استراتژیک امریکا و سیستم سرمایه داری در این منطقه بر این مبنااست، ناسیونالیستها و داعش از حقیرترین مزدوران اند، در این راستا آنها ابزار اند، برای شما شاید باور ناکردنی است، رفتارهای ناهنجار درمنطقه ما را شاید ازسرخریت فلان رئیس جمهور مانند احمقی نژاد یا اردوان می بینید، اختلاس و الفرار کار بدستان و مافیاهائی که اگر سر پست شان بمانند، می توانند بیشتر داشته باشد، شاید بسیار ساده از آن می گذرید، اما اصلا و ابدا اینگونه نیست، به هیچ وجهه!! موضوع بسیار دقیق و سیستماتیک تر از حد تصور ما است، آنها از درون موضوع بیشتر خبر دارند، تصمیم بر ویرانی منطقه ما جدی است، سرکوب جنبش ازادی خواهی و برابری طلبی و بستن مسیر سوسیالیزم جدی است، این حرف بربریت یا سوسیالیزم واقعآ دارد اجرا می شود، آنها مشغول به کار اند، حرفهای من شاید به هذیان شباهت دارد، اما اگر مقداری سیر حوادث را با دقت بنگرید، شاید من دیوانه نباشم و چیزهائی دارم می بینم، به این موضوع درخلوت در هر امکان ممکن فکر کنید و مقداری دقیق تربنگرید، حوادث و حرکات و سرکوب ها را به هم ربط دهید، در این میان همه چیز دقیق و روشن از روی برنامه دارد اجرا می شود، با چراغ نیمه روشن است، دراین مجموعه هیچ موضوع تصادفی وجود ندارد، تصادفی ترین تصادفات اصلا و ابدا تصادفی نیست، هدف کاملا مشخص است، آنها ثانیه ها را از دست نمی دهند، امپریالیست ها از کشتن پیشروان جوامع ما با دست مزدورانشان، بدنبال آن سرکوب میلیونی جنبش توده های به جان آمده و درحال بیدار گشتن را خیلی وقت است شروع نموده اند، در امریکای لاتین نیز از فعالین کارگری با همین شیوه ترور سفید جمهوری و جنایت اسلامی دارند پیش می روند، هموزن اعتیاد و ترور و فراری دادن، که روز بروز وسعت داده و تشدید نموده اند، یکی از آن روش ها در مسیر نابودی ما و نابودی آگاهی و دانش و بیداری، ترور سفید است. از اندیشه ورزان در وهله اول، با شدتی بسیار بالا دارند سر می برند و مشغول سربه نیست نمودن و قصابی زیر نام تصافات و حوادث طبیعی هستند، با این کار مشغول برگرداندن ما به سوی قرون وسطی و عصر پارینه سنگی اند، هنوز باور نداریم!! که امپریالیزم به جای بکار بردن بمب های نوترونی و کشتار تمامی موجودات زنده در منطقه ما، درعرصه ای دیگر نیزمشغول تسخیر منطقه ما با استفاده از اسلام و ناسیونالیزم اند، تصمیم دارند و لازمه اینکارکشتار تمامی هنرمندان، روشنفکران،نویسندگان ، مبارزین خلقها و شاعران، فعالین کارگری، فعالین زنان، در یک کلام نابودی ما به لحاظ فیزیکی اند، آیا باز هم این همه ترور سفید را شما هنوز بی دلیل می دانید؟ نمی شناسید؟ آنها را بی ربط به همدیگر می دانید؟ ایا ما از این همه ترور سفید بنام حوادث طبیعی در ایران بی خبریم؟ داعش ناتوئی تصادفی درست می شود؟ خلاصه تمامی جنبش آزادیخواهی را می خواهند سربه نیست نمایند، با شدتی هیستریک با استفاده از تصادفات ساختگی و سرطان و سکته های بی دلیلی که ظاهرآ ناشناخته است و کسی مستقیما مسئول قتل نیست، از طرف دیگر به هر وسیله ممکن سرکوب دانش و سواد و هنر و اندیشه و تفکر و مدرسه و دانشگاه و خمیر نمودن کتاب، داعش و اردوان بازی تصادفی نیست، اردوانی که عضو ناتو است، تمامی اینها را اگر با دقتی کمی بیشتر بنگریم در کلاف حوادث متفرقه گم نشویم، به خوبی دم خروس و ملا از زیر عبای امپریالیزم را می توان دید، هدف؟؟ برنامه؟ سرکوب و نابودی جنبش برابری طلبی!!! است، امپریالیزم دوران برده داری را لازم دارد، نه زندگی انسانی، اهای مردم!! خطر فاجعه را گوش کنید، راهی دیگر در بر نداریم به هوش باشیم، نگوئید این عمر تبلیغات سوسیالیستی می نماید، یا هذیان می گوید، کمی دقت کنید، شاید من چیز هائی می بینم، خبر هولناک را گوش کنید، خطر جدی است، باید هر چه سریعتر متحد و متشکل شد،از سکتاریسم دست بکشیم.

عمرمحمدی …..

دوشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۶ برابر با ۱۷ آوريل ۲۰۱۷

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s