لباس و پوشش مانند هر جلوه دیگری از زندگی،

لباس و پوشش مانند هر جلوه دیگری از زندگی، بخشی از فرهنگ انسانها، در پروسه روابط و زندگی است، که متناسب با شرایط و محیط زیست تفاوت دارد و تغیر می نماید، اما معمولآ، طبق ضرورت شرایط کار و زندگی برای مردمان ساکن در آن شرایط بسیار طبیعی است، کار ندارم گاهی شدت طبیعی بودن به تقدس نیز می انجامد، در دشتهای گرم لباسهای مناسب، مانند لباس عربی و درکوهستانهای سرد لباس مثلآ کوردی، لباسی که با استفاده از بسته بودن قسمتهائی از ان، از جمله انتهای استین ها و مچ پا و شال کمر یا جامانه دور سر، در محفوظ بودن هوا در داخل لباسها، و از هدر رفتن گرمای بدن و ازنفوذ سرما جلوگیری می نماید، مانند لباس کوردی و ضمنآ حرکت و راه رفتن در کوه و بلندی ها را نیز مانع نمی شود، به علت تغیرات درشرایط زندگی، امروز بسیاری ها هستند که نه صرورت لباس پوشیدن را می فهمند، نه معنی لباس را می دانند، و نه ذوق و سلیقه ای برای پوشش دارند، و نه زیبائی می شناسند، و نه شرایط و بازار را می شناسند و نه اهدافی سیاسی یا اساسا هویتی دارند، بی هویتی کامل خویش را در زمینه حتی پوشش نیز نشان می دهند … در یک کلمه، در این زمینه همراه با سایر زمینه های دیگر زندگی از جمله به چرا زنده بودن خود ناآگاهان اند، در تفکر و زندگی بی هویت اند، صفر، هیچ و پوچ اند، به علت بی هویتی درشیوه زندگی، در شیوه لباس پوشیدن نیز درون خویش را بازتاب بیرونی می دهند، لباس و پوشش یکی ازآن جلوه هاست، اگر چه پوشش برای هر انسانی ازادنه است و باید آزادانه باشد و حق هر کسی است که چه دوست دارد بپوشد یا نه پوشد، اما خنده دار و مسخره است، مثلآ تصورکنید، با پالتو به شنا رفتن، یا با لباس اسلامی بقول ملا ها مسابقه فوتبال، اگر چه لباس اسلامی در صحرای عربستان لخت و کون لخت بوده اند، اینجا اسلام ،،ترقی،، نموده و دو شقه شده، به هر صورت در زمستانهای سرد می توان با شورت و زیر پیراهن نیز توی برف رفت، این حق هر کسی است، و دقیقا انسان بی هویت در زمینه های مختلف در بودن ازادی است که بی هویتی خویش را درهر زمینه ای را دقیق نشان می دهد، اگر پوشش زورکی می بود، خوب، آدمها رفتارشان را درلباس شان قایم می نمودند، خودشان نمی بودند، به هر صورت، بسیار اند بدون هیچ نوع درکی از ضرورت لباس پوشیدن در جامعه ای از خود بیگانه، مانند مسلمانان در گرمای 40 درجه لباس سیاه و ضخیم می پوشند و می سوزند، زیرا مسلمان اند و باید پوشیده و خفه شوند، به همان گونه است، کسانی که از دست امریکا و انگلیس، ازشهر و محیط زندگی شان خانه خراب و اواره، سرگردان در شهرها و کشورهای دیگر اند، از سوی امپریالیستها، به تمامی هستی اینها تجاوز شده، اما این بی هویت ها، با نصب پرچم انگلیس و پرچم فرانسه و پرچم امریکا بر لباسهائی که برایشان ساخته اند، به سگی می مانند که هنگام راه رفتن با این نوع لباسها، برای امپریالیستها، بازهم دم تکان می دهند، پرچم شان را بر روی کون و کپل خود نصب نموده اند، با راه رفتن و دم تکان دادن، ارزوی دیار و کشور معبود و رویا ئی شان را دارند، اینها بدون تفکر، یا شاید عامدانه، بر مبنای همان روح چاپلوسانه همه چیز خواری شان، اینگونه !! هدفمند؟ می پوشند، گداهائی که به هر ریزه خواری، به هر نواله ای از امپریالیستها راضی اند، به هر تحقیری تن در میدهند، بصورت روحی با دم تکان دادن برای مزدوران سرمایه داران، فکر می کنند می توان خود را به زیر چرخ گاری شکسته دشمنان و دزدان ناموس مادر و خواهرانشان انداخت، و به امید خدا، اقامتی چوسکی در ان دیارگرفت، اینها با ارزو و رویای رفتن به فلان کشور،شاید که اینها را پذیرا با لباس و پرچم آن کشور آن کعبه امال باشد، با پوشیدن لباس رنگ پرچم، در رويا های دست نایافتنی شان اقامت گدائی می نمایند، اینها به لحاظ روحی برای تملق و خایه مالی امپریالیستها، لباسهائی با پرچم آنها را می پوشند، اینها همان جانوران همه چیزخواری هستند که بعد از اقامت در کشور معبود، دوباره راهی وطن می شوند، بازهم به اسانی مورد سوء استفاده جنایتکاران حاکم بر سرزمین هایشان قرار می گیرند، البته گاهی پوشش نیز بدون تفکر و بدون هدف است، زیرا این نوع قربانیان معنی این مسائل را نمی فهمند … همانند میمونهای باغ وحش ها فقط می پوشند، و نمی دانند لباس نیز می تواند نشانی از یک هویت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی انسانها باشد، زیرا اینها معنی فرهنگ را نیز نمی دانند، متاسفانه اینها از خود تفکری ندارند، همانگونه که میلیتاریسم و روحیه جنگی لباسهای جنگی را در بازار ترویج می دهند و اینها و بعضی ها می پوشند، یا بازی های کامپیوتری جنگی در دست کودکان و نوجوانان قرار می دهند ، این نوع آدم ها و بعضی ها …. یک طوطی بیچاره ای که چشم بسته می پوشد. اگرچه، ازادی پوشش حق هر انسانی است، همانگونه که ازادی تفکر و بیان نیز حق هر کسی است . اما تامرد سخن نگفته باشد عیبو هنرش نهفته باشد، و متناسب با شرایط وضعیت و محیط زندگی چی می پوشی، تا بگویم چی فکر می کنی و چه هستی، مسلمانی، ملائي سربازی یا مزدور سرمایه ای ؟ ناسیونالیستی یا … ؟ در این جا است که لباس نیز سیاسی می شود، اگرحتی از سیاست نیز سر در نیاوریم ….عمرمحمدی

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s