شادی تنها پیوند میان انسانهاست، شادی و غرور از یک جنس اند، ارامش درون را باز می نمایانند، عزمی جزم، رزمی تزلزل ناپذیر به هیچ انگاشتن دشمن، بودن در برابر دشمن انسان…

%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af

شادی تنها پیوند میان انسانهاست، شادی و غرور از یک جنس اند، ارامش درون را باز می نمایانند، عزمی جزم، رزمی تزلزل ناپذیر به هیچ انگاشتن دشمن، بودن در برابر دشمن انسان..

شادی تنها پیوند میان انسانهاست، شادی و غرور از یک جنس اند، ارامش درون را باز می نمایانند، عزمی جزم، رزمی تزلزل ناپذیر به هیچ انگاشتن دشمن، بودن در برابر دشمن انسان..

ما طبق فرهنگ اسلام و ملاهای گوزو، عادت داریم فکر کنیم که هرکسی که کار سیاسی و علمی داشت، دیگر نباید زندگی کند، از لذت های زندگی باید محروم باشد، زیرا اسلام و خواری و خفت و تسلیم در اثر وجود منحوس اسلام و ملاهای ما، در طول تاریخ نکبت بار این سرزمین های اسلامی، که بر ذهن و تفکر و زندگی توده های عوام و خرفت، در سراسر این سرزمینها، تلپ و سربار بوده اند، که به نسبت تسلیم پذیری هایمان، تحت تاثیر دشمنان واقعی زندگی بوده و هستیم و هستند، زیرا آنها با آن بهانه ها، مال مردم خوری و کار های خدائی می کنند، بنابراین، از کارهای لذت بخش این دنیایی به جز مال مردم خوری و ریدن بر سرزمین ها و تجاوز و دزدی و جنایت کاری دیگر بلد نیستند، نمی کنند، البته پشت پرده؟ چرا نه، عرق و ویسکی هم، تریاک نیز و … زندگی چند لبه شان چون اینگونه است، پس رقص و آواز چی ؟ و این فرهنگ عوام فریبانه ضد زندگی را در میان ما جا انداخته اند، حتی در زمان آن شاه دیگر، ملا های ملا، یعنی رذالت کامل، درون کمد لباس خانه شان تلویزیون نصب نموده بودند، که اگر مهمانی، کسی می امد در کمد را می بستند و تلویزیون پیدا نبود، به تنهائی اما …همین الان نیز اینها همه ماهواره دارند، ناگفته، ناخودآگاه طبق این روال، هر کار شادی آوری برای مردم زشت است، بنابراین برای ما نیز، طبق این فرهنگ وارداتی، بیگانه از زندگی زشت است یک ادم سیاسی دیسکو برود یا برقصد، برای زنان بدتر، زن نباید بخندد …. خوشبختانه در میان بسیاری ازخلق ها از جمله در میان کردها این موضوع مذهب، نسبتآ ضعیف تر است، تقریبا تمامی کوردها رقص شاد و شیرین کوردی را خوب بلدند، شیعه ها در این رابطه وحشتناک اند، حتی کمونیست هائی که از جوامع شیعی هستند، در این زمینه، با کمونیستهای مثلآ کورد، تفاوت دارند. برای شیعه های سینه زن، گریه و شیون تقریبا همه شیعه ها همه برای حسین و فاطمه کماندو؟ درنتیجه طبق تاثیر این روال فرهنگی و ناگفته وارداتی، بیگانه از روال زندگی، و تزریق شده به لگد مال شدگان، به نوعی پوپولیستی، متاسفانه اغلب حتی موسیقی هایشان با شیون و زاری حسن و حسین مخلوط گشته، مخصوصا بعد از این جاکش های تاریخ، یعنی شیخ صفی الدین اردبیلی دسته بیلی، شیخ جنید و شیخ حیدر و بقیه که در رابطه با ترکهای عثمانی سنی، شیعه گری را در ایران رواج دادند، تا حدی که در تبریز سنی کشی راه انداختند، و اخر سر هم ریدند و ایران را بر باد دادند و فقط بوی گوه و تپاله اسلام شیعی را برایمان به جا گذاشتند، مدام، بزور گریه و شیون و زاری و جنایت را حقنه می کنند، تا ما همیشه گریه کنیم، فرزندان ما را می کشند که باید گریه کنیم، زیرا آنها خوب می دانندکه شادی، غرور را با خود دارد و غرور صدای اعتراض است، سربلندی را فریاد می زند و … پس، گریه کنید مسلمانها گریه کنید، به خدا نزدیک تر می شوید، انگار تمامی تیمارستانهائی که مملو از دیپرس ها هستند، فرزندان خدا یند، به کوری چشم جنایتکاران تاریخ، شادی تنها پیوند میان انسانهاست، غرور از شادترین احساسات انسانی است، لبخندی از سر غرور، رضایت خاطر درونی ازانجام کاری انسانی، لبخندی حتی اگر تلخ باشد همراه با هزاران افسوس برای ادامه زندگی، اما مغرور و شرافتمند، حتی در لحظه اعدام و پایان زندگی، لبخندی شرافتمندانه است، که من آنرا ، آن لحظه را با پوست جانم لمس نموده ام، یعنی شرافتمندی انسان، ان لحظه را هیچگاه با تمامی زندگی عوض ننموده و عوض نمی نمایم، یک احساس شیرین هم چون لبخند درونی، صاف و بی الایش، امیخته با قهقه زلال کودکی در اغوش مادر …. آری، شادی تنها هدف انسان، تنها معنی بودن است، تنها پیوند میان انسانهاست، تمامی زندگی، همه چی برای ان رضایت خاطر و لبخندی زیباست، که در همراهت، همرزمت، در انسانی دیگر جستجو می نمائیم …. شاد زی که بزرگترین انتقام ما از استثمارگران است، رقص و موسیقی و اساسا هنر یعنی زبان دل و روح انسان از وسایل ارزشمند در این عرصه است، زیرا پیوند ها را پایدارتر و صمیمانه تر می نماید . عزم را جزم و رزم را شرافتمندانه و صمیمانه تر می خواهد، دشمنی اسلام و دین و سرمایه با این احساسات و امکانات انسانی بی دلیل نیست …..

عمرمحمدی

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s