آشفته نمودن منطقه ما با هر عنوان هدف امپریالیستها است . سرکوب ازادی خواهی ؟

آشفته نمودن منطقه ما، هدف امپریالیستها است … ترکیه عضو ناتو همراه سایر مرتجعین منطقه از جمله ایران و اسرائیل در خدمت سرمایه، به منظور حفظ منافع امپریالیستها، به هر اقدام جنایتکارانه ای دست خواهند زد، آنها در خدمت سرمایه انجام وظیفه می نمایند، در خدمت کسب سود سرکوب مردم هدف اصلی آنها است، دشمنان طبقاتی ما می دانند چه می کنند، متاسفانه ما نمی دانیم چه می خواهیم و چگونه؟ نمی دانیم برای حل مشکلاتمان وسایل نوین و امروزی لازم داریم، به همین خاطر مدام دچار دردسر می شویم و بازهم قربانی نادانی هایمان، از سر ناچاری بنام دفاع از حقوق خلقها و سایر مسائل، به بخش های گوناگونی متفرق می شویم، ناخواسته در برابر هم هستیم، در نتیجه به مزدور دشمنان خلقهایمان تبدیل می شویم، همچنانکه سیستم اسلام و سرمایه دشمن مردم اند، مردم ما باید از خواب غفلت مذهب و ناسیونالیزم و توهم به سیستم سرمایه داری بیدار شوند، امروز زمان دیگری است، برای حل مشکلاتمان وسایل و ابزار تازه تری لازم است، همانگونه که امروز با خر دور جهان گشتن مسخره است، برای حل مسئله برحق برابری در مسئله ملی، زمان ناسیونالیزم دویست سال است به سر امده . امروز راه حل مسئله ملی همراه باسایر مسائل دمکراتیک از جمله مسائل زنان و کودکان و … فقط از کانال مبارزه با سیستم سرمایه داری می گذرد، و در مسیر ازادی و برابری و در مبارزه با سرمایه ممکن است، فقط . بقیه اش مزدوری است در خدمت سرمایه و ناتو …. که دشمنان خلقها، هدفشان این است ما را از مسیر مبارزه منحرف و به داعش ناسیونالیستی تبدیل نمایند، این هم خود نوعی مبارزه است که ما نمی شناسیم، ‌آنها از ترس مردم، برای بهانه در جهت سرکوب مردم، دو سه عدد توپ در می کنند و بعد مزدورانشان را به جان مردم می اندازند و حکومت نظامی، یعنی سرکوب مردم، این وسیله زنگ زده را از سر ناچاری مدام بکار می برند، آنها از هر نظر در بن بست قرار دارند … مردم متشکل شوید همراه هم شویم، از مبارزین حمایت نمائیم !! از دلسوزانمان حمایت کنیم، حول خواستهای طبقه کارگر و زحمتکشان متحد شویم، همچنانکه مزدوران سرمایه در منطقه و جهان بر علیهه ما یکدست عمل می نمایند، مردم متحد بسیار قوی تر از هر حکومتی هستند، رژیمها جبران این کمبود را با ازتش و سلاح پر می نمایند، ما نیروی بسیار قوی و بسیار پرتوانی هستیم، در فکر تهیه سلاح باشید، مردم مسلح شوید !! …با رعایت کامل مخفی کاری که اساسی است . سیستم سرمایه بشدت در بحران است، بازتاب این بحران در اثر مبارزات مردم ما در عرصه های گوناگون در منطقه ما در مبارزه با سرمایه و مزدوران شان، در شکل های مختلفی خود را نشان می دهد، آنها توپ مبارزه را با استفاده از همین نادانی ما در مسیر اهداف و نیاز زندگی مان به میدان خود ما می اندازند، منطقه ما را به جهنم تبدیل نموده اند، مزدوران سرمایه و رژیم هایشان در سراشیبی سقوط هستند و بر تخته پاره … انها می ترسد، ما نباید بترسیم، احتیاط بسیار ضروری است . اما ترس نه!! … حول خواستهای کارگران زنان، خلقها و زحمتکشان فکری و جسمی متحد شویم، از هر اعتراض شرافتمندانه ای بر علیهه فاشیستهای حاکم در این منطقه و جهان حمایت نمائیم، تا عملا، متشکل شویم، ….. عمرمحمدی
رفقا و دوستان عزیز می توانید از سایت من بنام صدای آزادی و برابری، همچنین در تلگرام نیز، به همین نام دیدن کنید، و به دوستان خود معرفی نمائید. sedaye azadi barabari sedayeazadibarabari.wordpress.com داستان فرارم از زندان و مسائلی دیگر https://www.facebook.com/ajax/messaging/attachment.phpsedayeazadibarabari.wordpress.com

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s