تکامل اندیشه با درک ضرورت انجام می گیرد، با کمک تفکر مجرد و اولویت بندی ها در میان هر دو قسمت از یک موضوع مورد نظر، همانند دوکفه ترازو

 عمر و بندر عباس

از مبارزه کارگران، از جعفر عظیم زاده در درگیری با مرگ و زندگی دفاع کنیم، اذیت و ازار و شکست هر کارگر و طبقه کارگر، شکست و اذیت و ازار کل مردم ایران است، … مردم ازادیخواه و ازاده ایران!! مردم شرافتمند و آگاه و با احساس مسئولیت، کارگران و زحمتکشان، خلقها، زنان و مردم مبارز، اگر بدانیم که سرمایه با کمک و همیاری مذهب و خرافات، برای این منطقه ما و برای تک تک شهر و روستا و برای اینده ما و تمامی مردمان منطقه ما چه خوابی دیده اند، همانند یک محکوم به اعدام در سلول انفرادی در شب قبل از جنایت خوابمان نخواهد برد، مدتها است که سرمایه و مذهب دارند باکمال ارامش طرح ریگان را در شکلهای گوناگونی برایمان پیاده می نمایند، با سماجت پیش می برند،…. ما از بس فاجعه دیده ایم به ان عادت نموده ایم، اگر هر یک از آن کارهائی که بر سر ما می اورند، در هر کشوری متمدن اگر رخ دهد فاجعه و شورش و غوغا بر پا خواهد شد ….اما در ایران با نام اسلام و دین در خدمت سود و سرمایه، دارند با کمال خونسردی بله …. از خانه نشین نمودن زنان، بستن دانشگاه ها، خمیر نمودن کتابها، سوزاندن کتابها، کشتن دگر اندیشان، قتل های زنجیره ای، سانسور درمورد انچه که بوی اندیشه و احساس انسانی را با خود دارد، ممنوع نمودن نوشتن برای نویسندگان، ممنوعیت و خفقان هنرمندان تئاتر و فیلم سازان و شاعران، دوختن لب مبارزان، ترور هر نوع مخالفی، هر کسی که سئوالی به ذهنش می رسد، هر کسی که می تواند شاید فکر نماید با ترور های سفید و بنام خود کشی و تصادفات ساختگی ….. دارند فاجعه پشت فاجعه می افرینند، بی دلیل نبود در سال 67 دادگاه های دو دقیقه ای براه می انداختند و بر سر اینکه مسلمانی یا نه، همکاری می کنی یانه، هزاران انسان فرهیخته را قتل عام نمودند، سرمایه های حاصل کار و درس و دانش و سواد مردم را نابود نمودند، یا فراری دادند و تاراندن، ترویج اعتیاد، فحشا و مذهب و مساجد و پول ریختن توی قبر ها و غارت و اختلاس و نابودی زمینهای جنگلی و کشاورزی و سوزاندن انها به منظور فروش و خشکاندن تالابها و رودخانه هائی که هزاران سال است جریان دارند و بسیار مسائل که به درازای عمر جنایت اسلام، از ماقبل تاریخ تا به امروز خواهد بود، برایمان بسیار تدارکات فاجعه بار دارند ، …. برنامه ؟؟ ایران را به ماقبل قرون و اعصار به ته چاه جمکران و قصابحانه تاریخ به زمان خلفا و محمد جنایتکار به پس برانند، مردمان ما را، جامعه ما را به زمان عصر حمله اعراب به قبایل مجاور به پس برانند، بیسوادی و نادانی و توحش را نهادینه نمایند، اعدام های همیشگی و دائمی در چهار راه ها و میادین در انظار عموم به منظور نهادینه کردن توحش و ایجاد ترس و بیش از هر موضوعی، نابودی تفکر و احساس و اندیشه است … انسان شرافتمند در شهری که بوی قصابخانه تاریخ از ان می اید، هر روز انسان سلاخی و اعدام می نمایند، نمی تواند به زندگی و تنفس ادامه دهد …. کاری کرده اند که طرف دارد ادامس می جود و صحنه مرگ عزیزان مردم و نان آوران خانواده ها را، پدر فرزندان همسایه اش را با تلفن دستی فیلم می گیرد ….انسان بودن را در ما کشته اند، ما را قربانی سود و سرمایه نموده اند، … با فکر کردن به عمق فاجعه و بازنمودن چشمان نابینائی مان، من اطمینان دارم هر انسان شرافتمندی هم چون انسان محکوم به اعدام در سلولهای انفرادی در انتظار مرگ، خوابتان نخواهد برد، طرح ریگان …؟ طبق این طرح قرار بود با انفجار بمب های نوترونی درمناطقی که مورد نظر امپریالیستها است، منافع ملی ؟؟ شان را در این طرف دنیا؟؟ تامین نمایند، از جمله در خاور میانه، با انفجار بمب نوترونی به کشتن انسانها و جانداران بدون ویران نمودن منابع، اقدام نمایند، و در نتیجه، منابع و معادن و ساختمانها دست نخورده باقی بمانند، انفجار بمب هائی برعکس انفجار بمب های هیدروژنی که بوسیله امریکا در ناکازاکی و هیروشیما رخ دادند، که همه چیز را ویران می نمایند، بمب های نوترونی فقط هسته سلولهای جانداران را متلاشی می نمایند، و به مرگ جاندار بصورتی خاموش می انجامد، گیاه و جاندار و حیوان، اما این طرح هنوز بقول خودشان روی میز است، با وجود اسلام و راه اندازی داعش و طالبان و خمینی و عربستان و … در همراهی و همردیفی با اسرائیل، این طرح بمب های نوترنی، فعلا، کارکردی بهتر از داعش و اسلام و خمینی و عربستان ندارد، البته می دانیم که بمب های اتمی هیدروژنی و انفجار بمب های بزرگتر از دهان امپریالیستها ممکن است به نابودی خود امپریالیستها و کل کره زمین نیز بیانجامد، لذا آن بمب ها شاید بعدا، فعلا باز دارنده امپریالیستها از جنگ جهانی هستند، و فعلا امپریالیستها و اسرائیل از امکانات بهتری هم چون داعش و اسلام ایرانی عربستانی برخوردارند، داعش یا طالبان و خمینی و سایر مزدوران، از جمله اسرائیل و عربستان و اساسا اسلام غارتگر و مزدور بنام سیاسی؟ زیرا که قدرت سیاسی را بدستش داده اند، یعنی اسلام ماقبل تاریخ در منطقه ما را بسیج می نمایند، و در خدمت هستند…. فعلآ مزدورانی مفت دم دست دارند، ارزان تر از بمب های نوترونی، که حاضر اند تشکر هم بنمایند که بدون پرداخت پول بلیط به بهشت و اسمانها فرستاده می شوند، امریکا و مسیونر های مذهبی درست مانند کشور های غقب مانده ای به لحاظ تفکر و اندیشه، همچون هند که مسیونر های مذهبی غوغا می کنند در این منطقه نیز از ساختن مساجد برای دیگران و پخش قران و کتب مذهبی با بهترین چاپ و عالی ترین کاغذ ها، دریغ ندارند، …بی دلیل نیست بروید ببینید، اروپا و امریکا از طریق عربستان و شیعه گری ایران، این همه کتب مذهبی را….؟ و بودجه و خشت های طلای معابد بماند، چراندن حزب الئه و مزدوران بمانند، … بنا براین اگر به منطقه زندگی مردم ما بنگرید و مروری کوتاه بنمائید، متوجهه می شوید، بصورتی خستگی ناپذیر پشت سر هم برایمان تشنج را در منطقه سازمان می دهند، یکی بعد از دیگری، فرصت چشم باز نمودن و تفکر برایمان نمی گذارند، از ترکیه تا عربستان از عراق و تا یمن از لیبی تا افغانستان … فقط تشنج است و درگیری بر سر شیعه، سنی، وهابی، مسیحی را هم دارند به ان اضافه می نمایند … دارند انرا تبلیغ می کنند و سالهای بعدتر این موضوع را نیز به چانشی غذایتان اضافه فرمائید، همه اش فقط به منظور دوری از تفکر و اندشه و شکوفائی انسان است، در همراهی با کتاب سوزاندن و خمیر نمودن ها، ادبیات مردم را شخم زده اند و زبان علمی را به زبانی الکن تبدیل نموده اند، که انسان از زبان و ادبیات دیگری حالی نمی شود، همه اش کلماتی نا مفهوم و غلط غلوط و بی معنی با لهجه عربی فارسی کوردی، ترکی… زبان انسانها برای هم نامفهوم است، همانند زبان قران و چرندیاتی بنام اسلام و شرع … که کسی معنا و مفهوم انها را نمی فهمد، اما باید یاد گرفت، تکرار و تکرار همانند نشخوار … زبان محاوره ای در میان مردم را نیز همانند خود روابط انسانی و انسان، خالی از محتوی نموده اند، در نتیجه دروغ و دروغ و تقلب …. فاجعه ای بدتر از فاجعه هر روز در حال وقوع ….است، تمامی این جنایات به خاطر غارت و کسب سود از سوی سرمایه بوسیله اسلام و دین و مذهب است، ..اما، اساس درگیری ها، تضاد میان کار است و سرمایه، که امپریالیستها توپ این تضاد را به میدان کارگران و زحمتکشان انداخته اند و از طریق مزدوران داعشی چون ایران و ملا ها بر کارگران و زنان و زحمتکشان و … فشاری بیش از حد تحمل یک انسان وارد می اورند، توپ بازی این توحش را در میدان ما به حساب ما از طریق مذهب و حکومت داعشی های ایرانی، به ویران نمودن فرهنگ و روابط انسانی ما مشغول اند، فرصت تفکر و درنتیجه امکان تهاجم را از مردم سلب نموده اند،، مردمرا در حالت تدافعی نگه داشته اند، و هر کسی به فکر سهم خودش است، هر کسی فقط در فکر نجات خویش است، در صورتیکه با این شیوه از زندگی بسیار بدتر نیز خواهد شد، در عوض اینکه توده مردم مهاجم باشند و متشکل شوند، در رابطه با حقوق از دست رفته شان از نابرابری ها و در برابر اختناق و توحش، مبارزه نمایند، باید فقط نظاره گر بود، که مثلآ، داعش ناسیونالیستی چه می کند و داعش مذهبی چه بلائی به سر مردم می اورد ….تمامی ما، همانند مرغ ها در قصابخانه که از سوراخ قیف آماده سر بریده شدن در انتظار قصاب تنها نظاره گر هستیم، … مردم ما مجبور اند با داعش و ناسیونالیزم و مذاهب و بقیه مسائل سرگرم و سرگردان باشند، یا بکشند یا کشته شوند منطقه ای جنگی به وسعت جنگی جهانی و ویرانی زندگی مردمی که باید اموزش و سواد یاد بگیرند ….در فکر کشتن و کشته شدن اند، از مبارزه کارگران و زنان و خلقها در بدست اوردن حقوق واقعی و حق مسلمشان دفاع نمائیم…… حال چند کلمه در مورد روش و شیوه تفکر علمی که مارکس را مارکس نمود و موضوعی بنام نبوغ به نظر من چرند است، وجود ندارد، به عبارتی همه انسانها نابغه اند، اگر ممکن شود و زمینه رشد و پرورش داشته باشند، و اگر با روش علمی فکر نمایند و روشی علمی برای تفکراتشان بیابند و با ان اشنا شوند ….فهمیدم، لابد می گوئید تو که این همه را می دانی، پس چرا خودت نابغه نشدی ؟ هاهاها از کجا می دانید …؟ که … به هر صورت، خوب بروید به کلوب اسپرم فروشهای نوابغ در امریکا نگاهی بیندازید، که فرزندان حاصل اسپرم نوابغ، همان انسانها معمولی مانند من و تو در امده اند، یعنی نبوغ حاصل کار است نه ارثی است و نه ژنتیک، کار انسان را ساخت، اسنان محصول شرایط است و محیط، زیرا ذهن همیشه اینگونه بوده و تا ابد بدنبال کشف ماده است و ماده مقدم بر ذهن است، لذا به ان اندازه که تلاش فکری می کنیم به همان اندازه نیز رشد عقلی و فکری خواهیم داشت، سرمایه از این حماقت تصور اسپرم اکادمیک ها نیز سود خودش را می برد، اگرچه انسان محصول شرایط و محیط زندگی و پرورش و تکامل خود و دیگران است، اما، در آن میان، ادبیات تنها عرصه ای است، در عرصه اندیشه که فقط به صورت فردی پیش برده می شود، کار می شود و باز تولید می گردد، اندیشه انسانی تنها عرصه ای است که فردی است، تفاوت گله های حیوانات از ماهی ها تا پرندگان و گاو ها و …. از این رو ازادی اندیشیدن برای انسان از هوا برای جاندار مهم تر و ضروری تر است، … مارکس یا سقراط و ارسطو و لنین و انگلس و خیام و … بسیاری از بزرگان والائی های اندیشه با استفاده از امکانات پیرامونی شان به دستاورد هائی رسیده اند که بسیار پیش تر از زمان معاصران خویش بوده اند … متد و روش تفکر آنها و تمامی انهائی که تحولی ایحاد نموده اند، در رابطه با پدیده ها و نقطه مقابل ها، علمی اندیشده اند، فقط، کارخاصی نکرده اند، همانگونه که همان کار فوق العاده و خارق العاده آنها برای نسلهای بعدی بسیار معمولی است و حتی اسم مکتشفین و مخترعین نیز فراموش شده اند، آنها منطقی اندیشه نموده اند، یعنی و با استفاده از تفکر مجرد در رابطه با موضوع مورد نظر و تلفیق آن با واقعیات بیرو ن از ذهن تلاشگر بوده اند … ارشمیدس را بنگرید با خلاقیت هایش، یعنی با استفاده از تفکر مجرد، در عرصه اندیشه بر پایه اولویت بندی ها در میان پدیده های خارج از ذهن یا قسمتهای مختلف از خود پدیده یا پدیده ها توانسته اند با دقت خارق العاده ای مطالب را شخم بزنند، روابط و مناسبات ها را بشناسند، در عرصه عمل، حاصل آنرا ارائه نمایند، مثلا کسی مانند سقراط تا سیستم سرمایه داری را شناسائی نموده است، در قبل از میلاد مسیح … یا گالیله با استفاده از یک دو عدد عدسی در یک لوله بنام تلسکوپ … یعنی با استفاده از روش تفکر مجرد و اولویت بندی حتی در میان اجزا مختلف در یک پدیده، و تاثیر کل آن موضوع و پدیده بر سایرین، به کشف و تاثیر روابط و اجزاء بر هم به کشف چیز هائی رسیده اند که برای بقیه ؟ …. این اساس متد علمی در کارهای مارکس و حتی لنین و بسیاری از بزرگان اندیشه است که به انسان شهامت اخلاقی خاصی می بخشد و او را از جامعه گوسفندی و طوطی وار بیرون می کشد، شهامت فکری و اخلاقی انسان اندیشه ورز حاصل دانش و دانائی های اوست …. بورژوازی و مذهب یا نیروهای ایستای تاریخ و ضد بشریت با این متدها مخالف اند …. ملا ها و مسجد و کلیسا که فاجعه اند … پس در دو کلمه، تفکر مجرد با دیدن اولویت ها و یا اولویت بندی در میان پدیده ها یا اجزاء پدیده ها و روابط میان انها … حاصل آن می شود انسانی که می خواهد بقول مارکس، والائی را پشت سر بگذارد ….

متحدانه، به هر شیوه و شکل ممکن از خواست های طبقه کارگر و از عظیم زاده حمایت نمائیم، تا جامعه ای شکوفا و شکوهمند بسازیم وگرنه فاجعه پشت فاجعه در جریان است، ….

سرنگون باد سیستم مذهب و سرمایه در ایران

بر قرار باد سوسیالیزم

عمرمحمدی

جمعه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ برابر با ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s