چرا محمد ایه ای حتی یک ایه بر ضد برده داری نیاورد؟؟؟۷

Omar Mohammadis Foto.

چرا محمد حتی ایه ای در رد برده داری نیاورد، بلکه از کنیزان و غلامان و بردگان و ..شتر و الئه و ….مدام … ؟؟؟ به این دلیل بسیار ساده، به علت وجود حماقت بیش از اندازه مردم خرفت و نادان، در جهان آخر و در ته چاه تاریخ توحش، ادیان و مذاهب امروز باز هم هنوز وسیله ای بسیار ارزان در دست استثمارگران در خدمت به سیستم سرمایه و استثمار است، سربازان مفت و بی مغز هائی با کمترین جیره و مواجب، بسوی بهشت راه می افتند، همانگونه که همیشه در طول تاریخ دین در خدمت استثمارگران و برده داران بوده است، اینگونه بوده است، هیچ شاه و امپراطوری بدون ملا و سیستم استثمار روحی ملائی و کشیش و دیوثی نبوده است، البته در طول تاریخ، تمامی ادیان و مادیان و مذاهب، تمامی مذاهب منظور است، که امروز حدود هشتصد عدد از ان باقی مانده است، به تعداد قبایل دین و مذهب موجود بود و هنوزهم بعضی از آنها دارند بر سر اینکه کدام یک احمق تر اند ههمانند حیوانات درنده به هم می پرند، ادیان، همزمان با بوجود آمدن مالکیت خصوصی و کشف کشاورزی و در ادامه برقراری سیستم مرد سالاری حاصل از کشف کشاورزی به منظور حفاظت از مازاد محصولات و ارزش های تولید شده حاصل کار بردگان، و تصاحب اموال از سوی ریش سفیدان و روسای قبایل، و داشتن اموال و مالکیت خصوصی اربابان برده دار که مردان بودند، برده داری شکل گرفت، مردان حاکم بر سیستم برده داری نیز دین برد دارانه مردانه لازم داشتند، زیرا به لحاظ جسمی مردان در کار کشاورزی قوی تر از زنان بودند و در کار کشاورزی توان جسمی برتری نسبت به زنان داشتند، برعکس دامداری که هر جا دامداری برتری داشت زنان نیز از برتری نسبی برخوردار بودند، دین و مذهب به منظور حفظ این برتری و برای بردن سهم بیشتر از تولید، و سیله اربابان دین و برده داران، همه جا همراه، همزاد، همنوا، با هم بودند و تا استثمار وجود داشته باشد، انها نیز همراه، همنوا، با هم خواهند بود، مذاهب از توتم پرستی و لولو سرخرمن و شکل های خدایان هندی و شکل های بتهای چوبی گوناگون که نمونه های آن در مکه بودند و پدر همین محمد جنایتکار اسلامی، عبد یکی از این بتها بنام الئه و تعدادی دیگر… بود، در افریقا و اسیا و آمریکای لاتین در میان سرخ پوستان و …. ترس از تاریکی، و در تاریکی، ترس از اشباحی که خود ساخته بودند، شروع و تا به امروز همراه با توحش استثمار و ترس از ارباب، یعنی صاحب همه چی، یعنی خدا، در کشتن و غارت و سرکوب و جنایات استثمارگران طبقاتی، همیشه بوده اند، بعدا ها با شکل گرفتن دولتها در اثر تجمع بیشتر ثروت و غارت و غصب دیگر سرزمینها و خلقها((محض اطلاع ناسیونالیستها، بعد از تفکیک خلقها در دره ها و دل جنگلها بعد از جدائی برادران و خواهران ار مادر لووسی، بازهم دوباره، خلقهای فراوان و بیشماری در اثر این سیستم های کشتار و استثماری اجبارآ و ضرورتآ در هم ادغام شدند، هیچ ملیت خالصی نماند، وجود ندارد))، صاحبان دین، همراه با اربابان ثروت یا یکی بوده اند، با هم بوده اند و همیشه در حکومت مستقیما شرکت داشته اند، هر چه هست، دین و مذهب یا همدست ارباب و یا وسیله دست حاکمان و برده داران و استثمارگر گوناگون در طول تاریخ بوده اند، چه بصورت ابزاری، یا مستقیما خود حاکم بوده اند، پایه و مبنای ایت توحش حماقت و نادانی مردمان ساده و عوام بوده ، بر این مبنای حماقت استثمار و مذهب، از هر وسیله ممکن به منظور تامین منافع استثمارگران دریغ نداشته و نخواهند داشت، داعش و طالبان ایران و منطقه نمونه روشن در روبروی ما نشسته و به جنایت اسلامی و دینی، ادامه می دهند، علنا، بر خلاف ادعای گذائی شان از عدل خدا و اخوت مسلمین و ترهاتی این چنین، کارگران و زحمتکشان فکری را سرکوب روشنفکران را زندانی و دگر اندیشان را کشتار و از ترس جان آواره خمی نمایند و دزدان و استثمارگران را در بالای سر همه می نشانند، توحش فاشیزم اندیشه و باور بر علیهه ازادی اندیشه، بر ضد انسان، جاری است، بنابراین مبارزه علیهه سرمایه و زدن سرمایه همراه است با زدن دین و مذهب، نابودی و زدن دین و مذهب بصورت کامل و ریشه ای و افشای تار و پود آن، تز هم جدائی ناپذیر اند، مبارزه علیهه اینها از مبارزه برای ازادی و برابری جدا نیست . مثلآ، ارزش و قیمت گذاری داعش امروز در عراق و شام حدود دو هزار میلیارد دلار امریکائی برآورد شده است، که سودی که برای استثمارگران دارد، از ترکیه عضو ناتو گرفته تا بقیه جنایتکاران استثمارگر سیستم سرمایه داری جهانی را با خود دارد، از اسرائیل و ترکیه و اروپا و سایر متحجرین ضد بشر با خود دارد بسیار بیش از اینهاست …. سرمایه جهانی و داعش اسلامی ایران همدست و متحد اسرائیل و عربستان در این منطقه هستند، داعش عربستان و… بقیه علفی هایش در راه اند، چریدن و ریدن طالبان هنوز بر افغانستان ادامه دارد، بر سر میز مذاکره با امریکا و اروپایئ ها مشغول اند، که این بار از کجا شروع نمایند، … مذهب و دین بعنوان ابزرای که باعث و بانی بیچارگی و عقب ماندگی ما، در دست استثمارگران در این منطقه ما، عاملی بسیار بزرگ در ادامه بیچارگی ما …. در این منطقه است، مذهب یک عامل مهم ویرانی در این منطقه است، در همراهی با استثمارگران که بربستر حماقت مردم در زمینه دین و مذهب و ناسیونالیزم، در حق خود همان قربانیان جنایت و استثمار می باشد … زنده باد ازادی و برابری ، بر قرار باد سوسیالیزم ….تنها راه رهائی بشریت …. . عمرمحمدی

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s