تاریخ نه چندان دور خزینه و حمام۷

Mohsen Darzi Chaharfas

تاریخ نه چندان دورِ خزینه …
„خزینه“ حوضچه ای در حمام بود که مردم خودشان را در آن می شستندو آب می کشیدند و غسل می کردند. البته آب خزینه ها معمولا کثیف بود و به راحتی می توان تصور کرد چنین حوضچه ای منبع پخش انواع و اقسام میکروب ها و شیوع بیماری ها به همه شهر بود. بخصوص انواع بیماری های پوستی مانند تراخم و کچلی و بیماری های قارچی و آبله , سالک ، سفلیس که در شهر ها بیداد میکرد. معمولا حمامی ها بین دو نوبت مردانه و زنانه هم چوب درخت زالزالک را در خزینه میگرداندند و مو و چرک و کف صابون را جمع می کردندو مقداری آهک هم درون آن می ریختند بلکه از آلودگی آن کمی کاسته شود. تا اینکه به فرمان رضا شاه رسما استفاده از خزینه در حمام ها ممنوع اعلام شد.
اما داستان به اینجا پایان نیافت. بعد از بسته شدن خزینه ها اعتراض برخی علما و روحانیون بلند شد و فریاد “ واسلام “ سر دادند و استفاده از دوش به جای خزینه را از مظاهر غربگرایی اعلام کردند. این علما معظم تنها آب خزینه را پاک و به اصطلاح „کرّ“ میدانستند و هر چه غیر از آنرا را ناپاک و نجس اعلام کردند. فتوا دادند که منع خزینه „غیرشرعی“ است و با آبی که از شیر آب میریزد نم یتوان غسل کرد . انها آب «کرّ» را آبی می دانستند که < در سه و نیم وجب در سه و نیم وجب در سه و نیم وجب باشد > در چنین آبی میتوان وضو گرفت و غسل کرد ولو در آن حیوانی یا انسانی ادرار کرده باشد. به شرط آنکه عین نجاست در آن دیده نشود و پس از ادرار، آب از خزینه سر زیر شود.
بنابراین موضوع خزینه تبدیل شد به یکی از کشاکش های بین برخی روحانیون و افرادی که میل به مدرن شدن جامعه داشتند و جنگی بر علیه „دوش حمام“ آغاز شد و مخالفت های پیرامون آن شکل گرفت و برخی مومنین و متدینین هم تا سالها پنهانی از خزینه استفاده می کردند و نقشه می ریختند که چه گونه نیمه شبها و به دور از چشم آجان‌های نظمیه و با چرب کردن سبیل حمامی خود را به خزینه برسانند . بالاخره بعضی علما هم فتوا دادند که دوش در حمام عيبی ندارد به شرط آنکه بعد از آن در خزینه غسل کنند. بعدها , فتوا دادند که می شود زیر دوش بجای غسل ارتماسی، غسل ترتیبی انجام داد و احکام و مسائل آن را مطرح نمودند.
آهای ایهناس ! این عکس سرینه و یا پاشویه است . عکسِ خزینه نیافتم ، عکسی‌ گذاشتم که فضای هموم عمومی را تداعی کند . لطفا موچ نگیرید …. جائی که بعد میرفتن رخت کن‌ . اینجا خزینه نیست . من میدانم خزینه چیست . عکسِ خزینه نیافتم ، عکسی‌ گذاشتم که فضای هموم عمومی را تداعی کند . لطفا موچ نگیرید

Mohsen Darzi Chaharfasls Foto.

Mohsen Razi

Mohsen Razi

تنویر افکار عمومی بصورت نمادین،،،جالب

Farzad Dana

Farzad Dana

اضافه می شود: روی صندلی نشستن، تلویزیون دیدن، روزنامه خواندن، تاسیس مدارس جدید، تحصیل دختران.
اما برای ماشین رختشویی و آب لوله کشی از پیش هماهنگ شده بود و معرکه ای درست نشد.
.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s