تکرار تاریخ در این سر زمین ادامه خواهد داشت، تا زمانی که انسان به هویت واقعی خویش و به موجودیت و حق و انسان بودن خویش پی نبرد۷

به این دلیل بسیار ساده، دین و مذاهب امروز وسیله ای بسیار ارزان در دست استثمارگران اند در هر جا بنا به نسبت و شرایط. همانگونه که همیشه اینگونه بوده، ….البته در طول تاریخ، ادیان و مذاهب، تمامی مذاهب منظور است…. همزمان با بوجود آمدن مالکیت خصوصی و کشف کشاورزی و برقراری سیستم مرد سالاری، که بعد از کنار رفتن زن سالاری، صورت پذیرفت،  که  در منطقه همالایا زن سالاری حاکم بود، دلیل؟ را باید در شیوه تولید جستجو نمود، به این علت بسیار ساده، زیر در آنجا کشاوزی نسبت به دامداری ضعیف تر بود، زیرا کوهستانی بود، همانگونه که بسیار طبیعی است، که در دشتها کشاورزی بیشتر ممکن بود و هست، حتی اثر این شیوه تولید نیز در کردستان یا سایر مناطق کوهستانی هنوز موجود است و می توان به روابط فرهنگی ان مردمان نگریست،  با وجود تهاجم وحشی ها و درندگان تاریخ  به این مناطق کوهستانی و قرار گرفتن تحت تاثیر فرهنگی و دینی و زبانی و … آنها بوده اند، اما بازهم به علت ترکیب نا متجانس شیوه تولید این فرهنگ های وارداتی تازه وارد متلق به صحرا ها و بیابانها، از جمله اسلام یا حتی مثلا شیعه گری در زمان صفویه درکردستان و  سایرین و تاثیر بر ادیان موجود در این مناطق از جمله زرتشتی و بقیه دیگر حلقات مذهبی موجود در این مناطق کمتر بوده، و یا در برخورد با هم، انواع دیگری از مذاهب در مخالفت با آن دین اتازه وارد بوجود امده بوده اند و هستند، و اساسا در آن مناطق کوهستانی نسبت به مناطق دشت، و صحرائی، دین سست بنیادتر است و زن نقش بزرگتری در برابری با مرد در تولید و زندگی دارد و اثرات فرهنگی آنرا امروز در کردستان و مبارزات زنان همدوش مردان ودر بسیاری موارد برتری آنها را نیز می بینیم و … بود ، در جاهائی که شیوه تولید این امکان را می دهد، مانند کردستان و آن دیگر قسمتهای کوهستانی مثلا منطقه هیمالایا، حتی نام فرزندان را از طریق نام مادر می خواندند، در صورتکیه در دشتها و در میان عربها که با غارت می زیستند به گونه ای دیگر است، و بود، این مرد سالاری زمان ابتدای برده داری همچنان پیش می رفت و می رود، در میان اعراب هنوز نام انسانها را از طریق نام فرزندانشان، مخصوصا فرزندان پسر صدا می زدند و می زنند، …. در ان زمان شروع برده داری، بعد از کشف کشاورزی، به منظور حفظ مالکیت خصوصی اربابان برده دار،  که طبیعتآ مردان بودند، زیرا به لحاظ جسمی قوی تر از زناندر موقعیت برتری بودند  و در کار کشاورزی توان جسمی برتری نسبت به زنان داشتند، که دین و مذهب بر آن مبنا، با تکیه بر این برتری جسمی و به منظور حفظ این برتری، در بردن سهم بیشتر از تولید بود در تمامی زمینه ها این سهم بری را بزور به یک مسئله فرهنگی و روابط انسانها تبدیل نمودند همانگونه که در منطقه هیمالایا یک زن می توانست 5 مرد داشته باشد در منطقه اسلامی ها و دشتها یک مرد می تواند چهار زن داشته باشد و رویا های بهشتی نیز بر همین مبناست، که امروز رهائی انسان از این توحش در برابری انسان  و فاصله گیری از مذهب ار می توانیم ببینیم و تک همسری و برابری و سوسیالیزم در تمامی عرصه ها همچون آمدن بهار و سر برآوردن شکوفه ها و گلها می تواند دید، به هر صورت… دین و مذهب نیز، همراه، همزاد، همنوا باهم، با استثمار بودند و تا استثمار وجود داشته باشد، انها نیز همراه و همنوا، با هم خواهند بود. مذاهب از توتم پرستی و لولو سرخرمن و شکل های خدایان و بعدآها، بت ها و تصورات در مورد شکل خدا ها و انواع آن در مکه و بت پرستی را از ملا ها نیز می توان شنید، هندوستان نمونه ای از این حماقت را به وبی با خود دارد، که حالا آنها، آن الاغ ها نیز از این دانش انسان شناسی یاد گرفته اند و بی شرف ها همه چیز را دیگر علنی نمی گویند، هر چه هست، اما، مذهب و دین و ملا و … در گل مانند الاغ گیر کرده اند، می توان در امروز هند و شکل های بتهای چوبی گوناگون در افریقا و اسیا و آمریکای لاتین در میان سرخ پوستان قدیم، و موزه ها و کتابها همه چیز را دید … ترس از تاریکی، ترس از اشباحی که خود در ذهنشان ساخته بودند، شروع و تا به امروز همراه با توحش استثمار و ترس از ارباب واقعی در کارخانه ها و مزارع و ادارات و در جامعه طبقاتی،  و سازمان دادن کشتار و غارت و سرکوب و جنایت .بصورت واقعی موجود اند … همه چی طبقاتی بوده ، بعداها در ادامه این شکل از حکومت های روسای عشایر و قبایل ان زمان شروع برده داری با شکل گرفتن دولتها، محض اطلاع ناسیونالیستهای نادان که فکر می کنند نژادشان از نژاد شیر است، جنایتکاران مذهبی و ملا و غیره یا در حکومت مستقیما شرکت داشته اند، یا همدست و وسیله دست دیگر حاکمان و استثمارگران گوناگون در طول تاریخ بوده اند، چه بصورت ابزاری، و چه مستقیما، در هر صورت استثمار و مذهب، یعنی استثمار روحی و استثمار مادی، با هم همیشه بوده اند، بقول برشت هیچ شاهی بدون روحانی نبوده، آنها از هر وسیله ممکن به منظور تامین منافع استثمارگران دریغ نداشته و نخواهند داشت، داعش و طالبان ایران و منطقه، نمونه روشن در روبروی ما نشسته و به جنایت اسلامی و دینی، و طبقاتی ادامه می دهند، علنا کارگران را سرکوب روشنفکران را زندانی و دگر اندیشان را از ترس جان آواره و استثمارگران را در بالای سر همه می نشانند، و خود استثمارگران، همراه یک فاشیزم اندیشه و باور بر علیهه ازادی اندیشه بیداد می نمایند، آنچه نمی شناسند شرم است، در مقابل این همه تبهکاری برای رهائی راهی نیست به جز اینکه، زدن سرمایه همراه است با زدن دین و مذهب، زدن دین و مذهب کامل و ریشه ای و افشای تار و پود آن، که از مبارزه برای ازادی و برابری و رهائی از استثمار طبقاتی جدا نیست . ارزش و قیمت گذاری داعش امروز در عراق و شام حدود دو هزار میلیارد دلار امریکائی برآورد شده است، که سودی که برای استثمارگران با خود دارد بسیار بیش از اینها ست، از ترکیه و بقیه جنایتکاران استثمارگر سیستم سرمایه داری جهانی، اسرائیل و ترکیه و سایر متحجرین ضد بشر تا  …. سرمایه جهانی، داعش ایران همدست و متحد اسرائیل و عربستان در این منطقه در این مسیر تاریخ با هم هستند، داعش عربستان و… بقیه علفی هایش در راه اند، طالبان که دارد هنوز در افغانستان ادامه دارد بر سر میز مذاکره با امریکا و اروپائی ها تخمه می شکنند، که این بار از کجا شروع نمایند،…. در ادامه بیچارگی ما در این منطقه، مذهب یک عامل مهم در این کانال مبارزه با نابرابری ها است، در همراهی با استثمارگران که بربستر حماقت مردم دین دار و با مذهب و ناسیونالیزم عقب مانده تر از اسلام و دین و مذهب می باشد،  در همراهی باهم جنایت و استثمار می نمایند …به منظور رهائی، ،

زنده باد ازادی و برابری ،

بر قرار باد سوسیالیزم

عمرمحمدی

يكشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ برابر با ۱۷ آوريل ۲۰۱۶

 

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s