در ادامه همکاری های منطقه ای میان ایران و عربستان و اسراییل

جنگ مذهبی و ناسیونالیستی درگیری اخیر ایران و عربستان با اعدام نمر اوج تازه و مخاطره آمیزی یافته است. این همان توطئه و همدستی کشورهای اسراییل، عربستان و ایران است که قصد دارند منطقه ی خاورمیانه را دچار دشمنی های بیشتر و جنگ خانمان برانداز سازند. ستیز کوری که می تواند در راستای تشنج آفرینی ها، آتش مرگ بر زندگی مردم زحمتکش و کارگران ما و توامان بسود منافع دول امپریالیست در منطقه ما باشد و هست. آنان جنگ شیعه و سنی را شروع نموده اند و بعد نوبت جنگ های ناسیونالیستی مذهبی است. این همان پیش بینی هائی ست که من بارها بر آنها تاکید داشته، گفته و نوشته ام. من در سال 2010 در بخش چهارم نگاهی گذرا به مسائل ملی در ایران و جهان به صراحت نوشتم و این پیدائی روزها را هشدار دادم. نوشتم که جاه طلبان و خشونت گرایان و میلیتاریست ها و امپریالیستها می خواهند برای رسیدن به اهداف خود منطقه ما را شخم زنند و مدام تکرار نموده و داد زده ام و باز هم می گویم این جنگها و تشنجات ارتجاعی در راستای منافع امپریالیستهاست، مراقب این توحش ارتجاعی باشیم، و بر علیه هر نوع جنگ و درگیری و تشنج آفرینی با هر نام و عنوانی از سوی امپریالیستها و مزدورانشان قاطعانه مقابله کنیم و برای ایجاد صلح و زندگی مسالمت جویانه خلقها در منطقه در کنار هم بایستیم، و حق تعین سرنوشت خلقها را بدست خود آنها بسپاریم. تنها راه نجات زندگی خود از جنگ و حفظ محیط زیست مان، تلاش برای برقراری آزادی و برابری است که شایسته است همه ی ما با صدائی بلند و رسا به سران مرتجع مذهب و راسیست ها و ناسیونالیست ها نه بگوئیم، و با تمامی توان در برابر توحش بایستیم…..عمرمحمدی

ایران عربستان

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s