یلدای 2015

بشریت، از روزی که طبق نیاز و ضرورت زمان و نیاز به طبعت و در نتیجه در هم امیختگی با کار و طبیعت و تولید و کشا.رزی به امروز رسیده و کار و تولید موجودیت بشر را رقم زده است، می داند که آخرین شب پاییز از طولانی ترین شبهاست و از ان روز به بعد از شب یلدا، روز ها رو به شکستن زمستان دارند اگر که زمستان در حال هارت و پورت از جنس اجبار است، اما بهار کارگران و زحمتکشان از جنس ضرورت است و درک و آگاهی بر ضرورت ها ….هر چه باشد، اما بهار در راه است ….. همه می دانیم، که تقریبا تمامی خلقهای جهان و بشریت از ابتدای شهر نشینی و روستا نشینی و روبه تمدن نهادن و انسان شدن، متمدن شدن، معنی فصول و تعداد روز های سال و ماه ….را درک نموده و طبق ضرورت نیازشان می بایستی بدانند در چه زمانی برفها اب می شوند و رودخانه ها طغیان و گندم های بهاره و دیم در چه فصلی و ….فصل میوه چینی چه وقت است …. اما اعراب بادیه نشین وحشی که با کار و تولید و کشاورزی سر و کار نداشتند و از طریق غارت دسترنج دیگر قبایل می زیستند …. هنوز هم نمی دانند که سال چند روز است و فصول سال در چه زمانهاپی اتفاق می افتد به همین دلیل ماه های رمضان و اعیاد مذهبی شان و یا سر بریدن حسین و علی و بقیه شان در چه زمانی بوده است، نمی دانند …. زیرا انها با طبیعت و تولید و کار و زحمت و فصول سال و کشاورزی سر و کاری نداشته و ندارند …. این قبایل دزد عرب اسلامی در سراسر تاریخ موجودیتشان از قبل دزدی و غارت و چپاول زیسته اند …. دست برد به قبایل همسایه و کشتار و غارت و بردن حاصل زحمت های قبایل زحمت کش و کارگر از خصوصیات ویژه انها بوده و آمدن اسلام اساسا به این توحش شکل داد و ایدپولوژی اسلامی برای متحد نمودن این قبایل دزد و غارتگر بود ….یک ایدپولوژی متحد در میان آن بت پرستان ناهمگون و پرستنده بتهای مختلف همه زیر پرچم یک بت بنام الپه جمع شدند …. نام یکی از بتهای مکه و ادیان ابراهیمی داستانی است طولانی تر از این تیتر وار گونه …. از این رو امروز هم تنفرشان از طبقه کارگر و از تولید کنندگان نعم مادی و از زنان که بقول انگلس زن پرولتاریای خانه است ….به خوبی مشهود است ….. اسلام دینی بود، بهانه ای بود برای جمع نموده قبایل بادیه نشین و دزد و غارتگر تا بتوانند بهتر غارت نمایند و نمودند …. که مزه غارت به دهنشان خوش گوار آمد و تا به امروز دریغ نداشته اند، در طول تاریخ همیشه همراه استثمارگران بوده و هستند …. به همین خاطر به راحتی با نام خدا و خر و شیطان هر جنایتی را با راحتی و آرامش خیال انجام می دهند … اگر چه الپه نام یکی از بتهای بت خانه مکه بوده بقیه بتها نیز شکسته شدند تا بقیه قبایل نیزهمانند گوسفند بدنبال آن گوسفند بزرگتر با هم باشند ….طبق این شرایط مالیخولیاپی عقب مانده متعلق به هزاران سال پیش این اتفاق می تواند ….، اما امروز اسلام و داعش و مذهب به اسانی در خدمت سرمایه و استثمار بوده و هستند. داعش را یا طالبان حاکم بر ایران یا بقیه وحشی ها را بنام اسلام به جان کارگران و زحمتکشان می اندازند و ترور و کشتار و اعدام و سنگسار و …..جنایت در هر شکل و فرمی انرا سازمان می دهند …. اما چه باک، بقول حافظ لشکر ظلم است کران تا کران و لشکر عدل است از ازل تا به ابدیت …. اسنان زاده طبیعت همیشه پیروز است و انگل ها و غارتگران به زباله دانی تاریخ ….همانگونه که یلدا های بیشماری از توحش استثمارگران به زباله دانی تاریخ رفت این یکی نیز دیر و زود دارد سوخت و سوز ندارد، بشریت راهی دراز پیموده تا به امروز رسیده بقیه راه را نیز خواهد رفت …. یلدایتان شاد، به کوری چشم شب پرستان ، سربلند و مغرور باشید همیشه …. شبها و زوز های زندگیتان مملو از امید به پیروزی کارگران و زحمتکشان …. عمرمحمدی

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s