از مشخصات روحیه روستایی وار، جو گیر شدن است ،‌ نداشتن تفکر و تصمیم منطقی است

روحیات روستایی وار و گله ای، دانه های گندم فله ای …فرد بی معنی است … رهبر همه چی توده بی شکل و تفکر؟ هیچ… رهبر ؟چوپان خدا!

اسب بیچاره از این همه خریت دارد شاخ در میاورد ….. نمونه ای از اسب مراد دهنده و خر های مراد گیرنده …. اینها سرنوشت  و رویا و ارزو و نیاز ها یشان را دست یک اسب هم می دهند …. توده بی خاصیت، مردمان نادان، اسب بیچاره از این همه خریت دارد دیوانه می شود …. اینها برای روی میدان های مین مناسب تر اند، الت دست فاشیستهاپی چون خمینی ها و دیگر ملاها و جلادان …. خمینی کجاپی طلاپی که یادت به گوه ه ه؟ کجاپی که یک نعمت جنگ دیگری را برای اینها ساز کنی این توده بی فکر، هراسان و سرگردان به یک اسب هم دخیل می بندند …. اسبی که کره اسبش هم اینگونه نیست !!!  در عمل نیز نشان می دهند ثابت می نمایند، که هیچ اند در رابطه با این حسن و حسین بازی های کربلا و مکه و مدینه و شیطان و خر و خرما…. اسبهای مغولی وحشی را هنگامی که شکار می کنند، برای رام نمودنشان انها را در زمین شخم زده، خیس خورده زیر برف و باران می تارانند تا از نا بیفتند و بفهمند که انرزی هم حدی دارد … شما رفقا و دوستان زیاد خودتان را خسته نکنید، علت اصلی هر چه هست از سانسور شاهنشیخی و خفقان و ….کم کاری کمونیستها و سوسیالیستها و برابری طلبان و ازادیخواهان در افشا گری و روشنگری را نباید فراموش نمود …. اینها ابلهان و عوام های عقب مانده، خود قربانی اند، میخ چوبینه ای از این دار و تابوت ستم اند …. این عزا داران حسن و حسین نیز از آن دسته آدمک ها و توده های نادان و اسبهای مغولی هستند، که تاریخ دارد آنها را در زمین شخم زده می تاراند، بگذارید در زمین شخم زده و برف و بارانی گل الوده و عرصه توحش این سرزمین و در طول و امتداد تاریخ بدوند، بالاخره یاد می گیرند …. اینها از نوع عقب مانده ترین نوع توده های تاریخ اند ….که همیشه سیاهی لشکر های فاشیستی ترین های تاریخ اند… اینها خود به مثابه مواد اولیه لای جرز دیوار تاریخ اند، که اگر هیتلر بیاد اینها دنبالش هستند، اگر خمینی بیاد اگر شاه بیاد اگر کمونیزم بیاد اگر ملا بیاد ….خلاصه اینها بزغاله های تاریخ اند . بزغاله گان و مرغان عزا و عروسی، نمونه های فراوانی از اینگونه در تاریخ داریم، محض اطلاع دوستان و رفقا این روحیات بیشتر روستاپی است، ُ دهاتی وار است، توده مردم بیسواد و بدون درک و تشکل همانند گوشت چرخ کرده تاریخ از رحم مادر بیرون می ایند و بدون مصرف و داشتن نقش در سرنوشت خود و جامعه شان به مصارف گوناگونی ….می رسند، و بقول خیام این آمدن و رفتنشان را گردون را چه سود …. از مشخصات روحیاتشان یکی، این است که بدون تفکر کاسه گرم تر از اش اند، خیلی سریع جوگیر می شوند و بسیار اسان مورد سو استفاده عوامفریبان قرار می گیرند، به همین سادگی نیز و یک شبه چهره عوض می نمایند، زیرا ساده و سطحی اند، که اینها یک شبه مانند عدس زیر و رو شده اند و باز هم می شوندُ، بسیار شباهت به گلوبول های سرخ دارند در محیط اکسیژنی یا گاز کربنیکی بارشان عوض می شود، برای دم و بازدم زندگی اینها مفید هستند، مورد مصرفشان را از یاد نبرید… همانند حلبی فورا خیلی سرخ داغ و سرخ تر از خود اتش می شوند و فورآ هم سرد ….توده مردم نادان از خود چیزی ندارد …. بز و گوسفند احوش تاریخ اند …. نگران نباشید!! بگذارید برای خودشان به چرند… به ان دلخوش اند زیرا حکومتیان الپه نشان نیز اینگونه اند، که یک روستاپی و دهاتی و روحیات روستاپی وار حتی اگر در شهر هم باشد فرهنگ دهاتی عقب مانده را دارد، مشخصا، کشته مرده قدرت حاکم است ، بقول مارکس این توده و این روحیه روستاپی از دیر جنب ترین های تاریخ اند، از خود چیزی ندارد ….. نه غرور نه هدف نه برنامه نه اینده نه تشکل نه جایگاهی ثابت به هر لحاظ مخصوصا به لحاظ روحی و افق فکری غوطه ور و شناور در میان بقیه اند، هر کسی از هر راهی رفت و جو ساخت این هم بدنبال می رود، همانند گله های گوسفندان و ماهی ها و پرندگان …مراسم مذهبی و عید های قربان و رمضان و اینگونه ها بیشتربر اساس این نیاز روحی است که شکل می گیرد و دوام می اورد…. بیشتر ….. هرگاه جمهوری و جنایات اسلامی را به زباله دانی تاریخ که روان نماپیم اینها نیز یک شبه دو آتشه کارگر و زحمتکش و سوسیالیست می شوند شاید هم یک شبه کمونیست زیرا اغلب آنها به لحاظ پایگاه و جایگاه طبقاتی، زحمتکش و حتی کارگران و نیمه کارگران احمق و نا آگاه اند ….. از روشنگری نباید خسته شد ….

عمرمحمدی

٧٠٠٠٠هزار زائر با پاي پياده تو برف و كولاك به سمت مشهد در حركت اند، حقيقتاً كه اينا نياز به شفا دارند..

 

Omar Mohammadis Foto.

 

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s