فلیسوف ها مانند قارچ از زمین نمی رویند

فیلسوف هاهمچون قارچ از زمین نمی رویند ،آنان محصول زمان خود وملت خویش هستند وظریف ترین وارزشمند ترین عصاره ی ناپیدای آنها بصورت عقاید فلسفی جاری میگردد . همان روحیه ای که خط آهن را با دست کارگر میسازد، نظامهای فلسفی را در مغز فیلسوفان پدید می آورد . فلسفه خارج از جهان وجود ندارد، همانگونه که مغز بیرون از جمجمه وجود ندارد، چرا که جای مغز در معده نیست …..از آنجا که هر فلسفه ی حقیقی، جوهر فکری زمان ه خود،است.  زمانی باید فرا رسد که فلسفه، نه تنها از درون با محتوی خود،  بلکه از بیرون با شکل خود، با جهان ه واقعی یه زمان ه خود در تماس قرار گیرد و با آن، وارد کنش و واکنش متقابل گردد. در آن صورت، فلسفه دیگر نظام ویژه ای در ارتباط با نظامهای دیگر نخواهد بود ، و به فلسفه ای بطور عام در ارتباط با جهان و فلسفه ی جهان معاصر تبدیل میگردد. آن اشکال ( شکل ها) بیرونی که تایید میکنند فلسفه اهمیت خود را باز یافته است و فلسفه روح زنده یه فرهنگ است وفلسفه امری دنیوی وجهان فلسفی شده است، در تمام اعصار یکسان بوده اند( کارل مارکس در پاسخ به مقاله کارل هرمس)

Kaveh Khalilzadehs Foto.
Kaveh Khalilzadehs Foto.
Kaveh Khalilzadehs Foto.
Mohammad Gari
Mohammad Gari Rafigh jan dar باشگاه جامعه شناسی
Mansoore Torkashvand
Mansoore Torkashvand

مارکس و انگلس طی مباحثی به نتایج جالب می رسند ،والا مارکس تا حدود سالهای 1841 هنوز روی مباحث فلسفی نظر کامل نداره.مارکس هم مثل من و شما آدم بود و در طی تحقیقات و تفکرات و تجسساتش پی برد که فلاسفه تا کنون فقط تفسیر کردند دنیا رو!
و بعد کلن فلسفه و فلسفه بازی رو کنار گذاشت ومثل یک محقق اهل علم نشست گراندریسه و کاپیتال رو از حقایق و داده های اجتماعی ،از زیر پوسته فیزیکی دنیا بیرون کشید
Mansoore Torkashvand
Mansoore Torkashvand

مارکس عالم انقلاب بود،نه فیلسوف حجرههای ادبی و دینی!
Mansoore Torkashvand

Mansoore Torkashvand

مارکس با عینک جهان بینی و فلسفی به بررسی ننشست، کاپیتال و گراندریسه مو جودند،
او حقایق دنیای جوامع بشری را بروش علمی بیرون کشید نه روشهای فلسفی !

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s