جنایات اسلام و مسلمانان در ایران را از یاد نبریم.

Monir Jalali und Abbas Rahimian haben Ario Barzans Foto geteilt.
Ario Barzans Foto.

Ario Barzanاسلام دین جهل و جنایت

جنایات اسلام و مسلمانان در ایران را از یاد نبریم.
از همان سالهای اول چنگ زدن اسلام به قدرت سیاسی، خلخالیها و لاجوردیها و موسوی تبریزی ها به فرمان و فتوای خمینی آمدند ساواک را تحویل گرفتند و از روی لیست زندانیان سیاسی رژیم شاه، آنهائی را که در پرتو مبارزات وسیع مردم از زندان آزاد شده بودند، یکی پس از دیگری گرفتند و فورا حتی بدون انجام هیچ مراسم فرمایشی به جوخه اعدام سپردند و لباسهای خونین را تحویل بستگانشان دادند و پول و هزینه فشنگها را طلب کردند. یحیی رحیمی، سعید سلطانپور، شکرالله پاک نژاد، جواد و صاق قائدی و رستم بهمنی و رضا عصمتی وبهروز نابط و محمد علی پرتوی و تقی شهرام و … و هر زندانی سیاسی دیگر رژیم شاه را که به هر بهانه ای گیرشان افتاد درجا و سریع و طبق احکام شرع انور از دم تیغ گذراندند.
خرداد سال ۶۰ اوج توحش اسلامی و بیانگر وحشی گری و درندگی اسلام سیاسی بود. هزاران نفر را قتل عام کردند، هرکسی که شک میرفت با هر جریان مخالف و اپوزیسیون کمترین ارتباطی دارد و یا حتی مشکوک به داشتن رابطه بوده است را حتی بدون اینکه دلیل و مدرکی داشته باشند، منتظر حکم ها و منتظر آزادیها، زن و مرد، جوان و پیر، پسر و دختر کم سن و سال همه و همه را از سلولها بیرون کشیدند و همانجا پشت دیوارهای زندان و حتی در گوشه خیابان پای دیوار به گلوله بستند و یا گروهی در ملا عام و انظار عمومی به دار و جرثقیل آویختند. آدم ها را در روز روشن به قتل رساندند و در اوج بی شرمی اعتراف کردند که آن جنایات توسط بالاترین و مومن ترین مقامات امنیتی هدایت و رهبری و سازمان یافته بودند.
رژیم خونخوار اسلامی یک ربع قرن کشتار اسلامی و یک ربع قرن قتل زنجیره ای، جنایت علیه بشریت را برای لحظه ای قطع نکرد. کشتار و قتل عام تابستان سال ۶۷ یک بار دیگر به جهانیان نشان داد که جمهوری اسلامی بدون برداشتن لبه تیغ و شمشیر اسلام از گردن آزادی و آزادیخواهی، حتی یک روز قادر به ادامه حکومت کثیف خود نیست. جمهوری اسلامی رژیم لعنت آبادها و بلشویک آبادها و گورهای دسته جمعی هنوز پنهان است.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s