گوز در بیابان لاف در غریبی ….داستان احزاب بوقلمونی کمونیستی الکی خوش و خیال بافان

گوز در بیابان لاف در غریبی ….. من نمی دانم این کمونیستهای بوقلمونی را چی بنامم ؛ بوقلمونهای کمونیست یا کمونیستهای بوقلمونی….؟ در جامعه ای که دروغ و ریا و تظاهر و نامردمی نهادینه شده ؛ از این نوع کمونیستهای دروغگوی بادکنکی هم باید به اندازه کافی داشته باشیم ؛ اینها نیز برای جور بودن جنس دروغگوئی و رذالت و ریا و …. بد نیستند …. توجهه کنید مارکس و انگلس هنگامی که اتحادیه کمونیستها را بنیان نهادند ؛ مدعی نشدند که شش نفر بیشتر نیستند که انهم لورا و مارکس و رافائل و انگلس و یکی دونفر دیگر اند…. اعضای یک خانواده بیشتر نیستند …. زیرا آنها به انسان نه به مثابه سیاهی لشکر و گله های حیوانات ؛ بلکه به اندیشه انسان در برابر کل ابتذال جهانی ؛ به حقیقت اعتقاد راسخ داشتند ؛ به همین دلیل مدعی کمیته های بزرگ خر رنگ کنی لشکری و کشوری نشدند و …. نبودند ؛ همانگونه لنین در 1998 از دوازده نفر اعضای کمیته مرکزی هشت نفرشان در زندان بودند ؛ انها نیز از برطرف نمودن عیبهایشان کوتاهی ننمودند و مدعی نبودند سراسر روسیه را پوشانده اند …. اما بنگرید به کمونیستهای الدنگ ایرانی ما …. شش نفر بیشتر نیستد و ششصد تا کمیته دارند …در عوض رفع اشکالات سکتاریستی عشیره ای شان به بادکردن و بوقلمون شدن بیشتر رغبت دارند زیرا جدی نیستند و اساسا به سوسیالیزم و انقلاب اعتقادی ندارند … دروغ می گویند …. به همین دلیل است که بعد از صد و پنجاه سال داشتن سابقه چپ در ایران ….هنوزاینها فقط خود ارضائی روحی می نمایند . به جای سازمان دادن …. خود ارضائی می کنند … ای کاشکی این کمونیستهای ابکی و زله ای ؛ الکی مانند بوقلمون باد نمی کردند و فیل های بادکنکی هوا نمی نمودند و کمیته و کشکیلات و تشکیلاات بادکنکی و گوبلزی هوا نمی کردند … از دروغ و از این نوع کمونیستهای دروغگو متنفرم ….از دروغ که این کمونیستهای ابکی از خمینی دورغگو تر و رذل تر اند ؛ متنفرم !! اینها دشمنان واقعی طبقه کارگر و جنبش طبقاتی و دشمنان حقیقت هستند ؛ والکی کمیته و کشکیلات وکشکیلات ….. می سازند و دروغ به خورد مردم می دهند ؛ در هیچ جائی هم وجود مادی ندارند به جز بر روی ابرها ولی در حرف و دنیای مجازی در همه جا کشکیلات دارند …. درغگوئی و رذالت نتیجه ای به جز سرکوب و خفقان نداشته و ندارد. … کسی که در قدرت نیست و دروغ می گوید همینکه به قدرت رسید جنایت می کند و قاتل واقعی تمامی مخالفینش است ؛ مانند تمامی دروغگوهای تاریخ از جمله خمینی ؛ زیرا همین الان حقیقت را سلاخی می نماید به قدرت برسد حقیقت وجودی انسانها را سلاخی خواهند نمود ؛ مانند جزب کمونیست دروغگوی الکی خوش بوقلمون صفت بنام کارگری ….مثلا در بوکان شاید حتی یک هوا دار هم ندارند که به اینها بگوید شما کی هستید …. و اینها در هوا و بر روی ابر ها کمیته بادکنکی کشکیلات حزب کمونیست دروغن بوکانشان نیز آتش فشانی است ؛ کمیته بوکان شان هم راه افتاده ….ای کاشکی ادمها و ادمکها یاد می گرفتند که عیب هایشان را بیان می کردند و الکی مانند بوقلمون باد نمی کردند …. تا شاید می شد برای برون رفت از این همه بی بنیادی می شد کاری کرد و راه حلی یافت  …..

عمر محدی

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s