زنده باد هنر مردمی

راز جاودانگی هنر چارلی چاپلین ؛ مردمی بودن هنرش بود و بیان درد های جامعه طبقاتی …. آثار جاودان چارلی مانند تمامی اثار کلاسیک جامعه بشری ؛ که بعد از هزاران سال نیز هنوز ائینه ای از درد های زمان خویش اند همیشه زنده است …. آنهم به عامه فهم ترین شکل در سطح جهانی ؛ اری مک کارتی بی دلیل به چارلی نمی گفت کمونیست و بیخود او را از امریکا بیرون ننمود …. زنده و هر چه پوینده تر باد هنر مردمی ….. بقول عزیز نسین هیچکس به اندازه چارلی خوشبخت نبود ؛ زیرا هم انتقامش را از سیستم سرمایه گرفت و هم ثروتمند شد او با اثارش مسیر سرمایه را بسوی نابودی و توده ها را بسوی تفکر راهنمائی نمود…. اما مردم ما به جای تفکر فقط خندیدند  زیرا بسیار سطحی و احمق و ظاهر بین و بدون درک طبقاتی اند …. بقول این اشتاین ؛ سخت ترین کار برای مردم عامی فکر نمودن است …. نفکر واقعا سخت است به همین خاطر بقول عزیز نسین مگر در مملکت ما خر نیست ؟ مگر در دنیا خر وجود ندارد ؟ به نظر من فعلا که کمبودی در این زمینه احساس نمی شود

‎سنندجی های قدیمی‎s Foto.

سنندجی های قدیمی‎ mit Bahaeddin Senobar Tahaei

آیا این دو نفر به پاداش و جزای اعمالشان در همین دنیا رسیدند؟
آیا آخرتی وجود دارد؟
لطفا همه نظر بدهید. من دچار شک شده ام

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s