بقول لنین؛ تا زمانی که یاد نگیریم واز سر و ته مطالب و حرکات سر در نیاوریم؛ نتوانیم حرکات و کلام و جملات را تحلیل کنیم؛ همیشه قربانی فریب و خود فریبی خواهیم بود

24. Juni 2015 um 14:24

داعش بازوی نظامی امریکا به جای بمب اتمی بکار گرفته می شود ؛در ادامه تقسیم مناطق در میان استعمارگران دیروز و امپریالیستهای امروز

((دریائی از سلاح در صحرای لیبی برای داعشیان مورد حمایت امپریالیستها ؛ چه کسی این سلاحها را برای چه کسانی فرستاده اند http://www.youtube.com/watch?v=TvBbkPlgX_k)) 

یکی از بهترین حربه ها برای عوام فریبی فرار به جلو ؛ به سوی دشمن طبقاتی است؛ مثلآ برای نمونه :

در هنگام حمله نظامی امریکا به عراق در یک تئاتر مسخره  و توافق پشت پرده میان امریکا و ترکیه بر این مبنا که گویا پرواز هواپیمای امریکائی بر فراز ترگیه ممنوع است ؛  تمامی این تئاتر مسخره  به منظور عوام فریبی و در واقع کشاندن معترضین به جنایات و تجاوز ات امریکا و امپریالیستها به منطقه ما و در واقع  برای فریب مردم با هدف کشاندن همان مردم  ولی نادان و بیسواد و الدنگ به پشت طالبان ترکیه و مستحکم نمودن پشت داعشی های ترکیه بود هدف تئاترشان در این رفتار هدف اصلی بود ؛ با عنوان تئاتر مسخره ؟ یعنی ندادن  اجازه پرواز به امریکا بر فراز خاک مسلمان نشین ترکیه برای حمله به عراق مسلمان ؛ زیرا بر پرچمش الئه و کوچولو نوشته بود ….؛ تمامی این عوامفریبی ها جهت به صف نمودن مسلمانان منزجر از امریکا در پشت طالبان ترکیه  بود ؛ دقت کنید ؛ ترکیه ای که خود عضو ناتو است ؛ با این عمل عوام فریبانه شان ؛ مردم عوام را حتی کردهای بسیار مسلمان را در حمایت از اردوان های داعشی ترکیه جمع نمودند ؛ و این عروسک داعش را امریکائی ها در واقع  با این رفتارشان حمایت نمودند ؛ برایش تبلیغات ها نمودند ؛ زیرا  که اصل برنامه داعش را در دست اجرا داشتند و ترکیه بهترین حامی دست پرودگان امریکا یعنی داعش بود و هست …. زمینه روحی و عوام فریبی آن نیز مشخص است ؛ مردم منطقه به درستی از امپریالیستها و تجاوزاتشان منزجر و متنفر اند به همین خاطر همیشه بر این بستر نارضایتی خود مردم  باید راهی برای به صف نمودن همان مزدم معترض وجود داشته باشد ؛ زیرا  صرف اعتراض به تنهائی ارزش چندانی ندارد ؛ به ناز کردن بیشتر می ماند تا به یک مبارزه جدی ؛ اما اعتراض شروع جدی شدن است ؛ ….. در همان لحظه که قضیه بیخ پیدا می کند ؛ نباید بیداری مردم به جان آمده را اجازه داد ؛ نوعهای بسیار فراوانی از اینگونه تئاتر ها در منطقه ما مدتهاست اجرا می شود ؛ سفارت گیری ایران و خمینی و مبارزات ضد امپریالیستی اش…. و حمایت امریکائی ها از صدام به مدت سی سال …. و  بعدش  جابجائی میان صدام و کذدها و مالکی نوکر ایران و در دادگاه صدام حتی یک کلمه را اجازه شنیدن ندادند … زیرا تنها کسی که حامی صدام بود به مدت سی سال ….فقط امریکا بود …. و بعدش حمایت کردها تو بخوان حمایت من می گویم نوکری و  مزدوری بارزانی برای امریکا به خاطر نابودی صدام و کردهای بارزانی و ….نوکر و ملیجک امپریالیستها و ترکیه  شدن از سوی بارزانی ها و سایر ناسیونالیستهای مزدور ….. مثالها بسیار فراوان اند و ادامه دارد …. با کشاندن داعش  به این منطقه و به صف نمودن پ کا کا در خدمت ارباب؛ سازش امریکائی ها و امپریالیستها  و ناسیونالیستهای دیگر ؛ منتظر باشید سر بزرگش زیر لحاف است اجازه بفرمائید ….خواهید دید …. همین تئاتر مسخره را ملیجک خامنه ای یعنی احمقی نژاد نیز اجرا نمود ؛ داد زد که به اصطلاخ اسرائیل باید نابود شود  در صورتیکه اسرائیل و ایران و عربستان مثلت متحد امریکا در منطقه می باشند …..بازوی امریکا در منطقه می باشند و هر یک از آنها نقشی دارد و  خود ملیجکی در این تئاتر تراژیک مسخره منطقه ما  می باشند…….. تمامی  عوام فریبی ها در منطقه با تمامی قدرت و زیرکی به منظور به صف نمودن مردم در پشت برنامه های ضد بشری و اهداف پلید امپریالیستها یعنی غارت و استثمار  و در رقابت با سایر رقبا در منطقه  بکار می روند ؛ این باز ی های عوام فریبانه  از سوی نوکران و مزدوران امپریالیستها با خوش رقصی ملیجک ها و عروسکهای خمیه شب بازی نوکران  و مزدوران امپریالیستها به منظور به صف نمودن دشمنان امریکا یعنی توده های به جان آمده ولی  نادان ؛ در دستان  امریکا  از طریق کانالهای مختلف در هر عرصه ای  به سرپرستی یک ملیجک در منطقه بود و هست و خواهد بود …. ولاکن  تمامی آن مزدوران همه با هم  در این منطقه متشنج و پر اشوب ؛ یک کارکرد ارتجاعی دارند ؛ همه با هم ولاکن به شغل رذیلانه ویران نمودن جان و مال و زندگی کارگران و زحمتکشان این منطقه بحران ملا و امپریالزم زده مشغول هستند ؛ تا مردم عوام وجود داشته باشد و سفاهت ؛ ما قربانی فریب و خود فریبی خواهیم بود  ؛ عوام فریبان بد ترین دشمنان مردم اند …. اگر می خواهیم بیدار شویم تنها یک راه حل وجود دارد ؛ به امپریالیستها و دشمنان طبقاتی کارگران و زحمتکشان  در هیچ زمینه ای باور نکنیم…..

دست امپریالیستها و مزدورانشان از سرنوشت ما کوتاه

 حق تعین سرنوشت مردم و خلقها بدست خود

 برقرار باد سوسیالیزم

عمر محمدی

چهارشنبه ۳ تير ۱۳۹۴ برابر با ۲۴ ژوئن ۲۰۱۵

اسرائیل و ایران و عربستان متحدین و مزدوران مستقیم امریکا و امپریالیستها هستند ؛ داعش و طالبان و سلفی علفی و ….در یک کلام؛  توحش و اسلام ؛بازوی نظامی آن ….. !! هدف ؟؟ در رقابت با چین و روسیه بر سر غارت هر چه بیشتر مردم ما و به هم ریختن  و خانه خرابی در منطقه ما ؛برای بیرون راندن سایر رقبا و برای تصاحب بازار های بیشتر  و غارت بیشتر!! وسایل و ابزار های این توحش ؟؟  اسلام و ناسیونالیزم و سایر بستر ها و کانال های موجود…..؛. امپریالیستها با پروردن  و غرس نمودن و شاخه چینی ها  و آموزش نظامی به منظور کاشتن توحش و کشتار ؛ بوسیله این درختان سمی دست ساز امپریالیستها  ؛ عوام فریبانه مدعی مبارزه با داعش ماعش و طالبان و علفی و سلفی و…. سایر مزدوران دست پخت خودشان هستند  ؛ از آنجائی که کراوات و تمدن مصرف اروپائی دارد ؛ این جنایتکاران و حامیان داعش ؛ مدعی تمدن می شوند و جنبش برابری طلبی را سرکوب می نمایند؛ ؛ اما ؛  در واقع آنها را در این منطقه ما که به یک منطقه جنگی و میدانهای انفجار و مین و بمب تبدیل گشته ؛  مزدورانشان  را آموزش نظامی می دهند….تا بتوانند آنها را در جنگ با روسیه تقویت نمایند …. تنها راه چاره  ؟؟ اتحاد کارگران و زحمتکشان در مسیر ازادی و برابری و بر قراری سوسیالیزم  ….است و بس

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s