جبهه واحد

«جبهه واحد»

و چون انسان انسان است
هیچ نتواند بی غذا، چاره چیست؟
سیر با وعده نتوان کردش
معده جای وعده نیست
پس چپ دو سه
پس چپ دو سه
ای رفیق جایت اینجاست
در صف کارگران جبهه واحد
چون تو خود نیز كارگری

و چون انسان انسان است
پوشاک بر تن خواهد، کفشی در پا
گرما وعده نتوان کردش
حتی با بوق وکرنا

پس چپ دو سه
پس چپ دو سه
ای رفیق جایت اینجاست
در صف کارگران جبهه واحد
چون تو خود نیز كارگری

و چون انسان انسان است
نتوان کوبیدش چکمه بر دهان
او نه کس را برده خواهد
نه خود را برده کسان

پس چپ دو سه
پس چپ دو سه
ای رفیق جایت اینجاست
در صف کارگران جبهه واحد
چون تو خود نیز کارگری

و چون کارگر کارگر است
رهایش نسازد کسی دیگر
امر خود پرولتاریاست
رهایی کارگر

پس چپ دو سه
پس چپ دو سه
ای رفیق جایت اینجاست
در صف کارگران جبهه واحد
چون تو خود نیز کارگری

«برتولت برشت»

Ako Rojhelats Foto.
Ako Rojhelats Foto.
Ako Rojhelats Foto.
Ako Rojhelats Foto.
Ako Rojhelats Foto.
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s