نه به اعدام

Foto einer Person.

باید از نقطه ای شروع نمود ….این سیستم و دستگاه کشتار و جنایات اسلامی را باید به زیر کشید ؛ باید سرنگون نمود ….تا به کی این جنایتکاران اسلامی به کشتار فرزندان ما باید مشغول باشند …. خستگی و شب و روز نشناسند ….مردم شرافتمند ؛ کارگران ؛ زحمتکشان از این خانواده ها و جگر گوشه های مردم حمایت کنیم …. با صدای بلند فریاد بزنیم نه به اعدام ….ایران قصابحانه نیست …. ما قربانیان این جنایات اسلامی نمی توانیم باشیم و نیستیم تا به کی اینگونه می خواهید با کشتار و خونریزی حکومت الئه و جنایت را ادامه بدهید !!؟؟ تا به کجای نیستی و توحش ما را به قعر تاریخ می خواهید بر گردانید ؟؟ فاشیستهای اسلامی تا به کجای قهقرای تاریخ ما را تحقیر می کنید ؟ بزیر می کشید ؟ و می برید ….ما انسانیم …. شایسته نام انسان ؛ شما امامان خدا های خیالی و توحش و جنایات اسلامی آدرس تاریخ را عوضی آمده اید ؛ ما گله های گوسفند نیستیم که به میل خودان از ما قربانی می گیرید …. بس است توحش اسلام و جنایت ….مسئول تمامی بدبختی های مردم ایران ؛ این حکومت الئه و اسلام و سرمایه است …..نه به اعدام نه به کشتار انسان …. فرزندان ما فرقی با هم ندارند …. سرنگون باد توحش و اسلام و جنایت سرمایه در ایران و جهان …..زنده باد ازادی و برابری ….. عمر محمدی

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s