سیستم سازماندهی حزب کمونیست ایران ؛ خانه از پای بست ویران است ؛ خواجه در فکر نقش ایوان است

 • خانه از پای بست ویران است ؛خواجه در فکر نقش ایوان است ؛حزب کمونیست ایران؛ همراه و همردیف سایر سوسیال سکتاریست های آب در هاون کوب

  • عمر محمدی : سوسیالیستهای تخیلی  سکتاریست و عشیره پرست ایرانی همه شان سر و ته یک پیاز اند …. هیچ ربطی به طبقه کارگر ایران و زحمتکشان ندارند …. مارکس تخم اژدها کاشت ؛ متاسفانه در اثر نامساعد بودن هوا و ابری بودن ….این کرمهای خاکی در آمدند که بر سر کرسی رهبری همدیگر را گاز می گیرند و انشعابات شب و روز می نمایدشان  و اینها افتخار برای مردم ….. و البته برای خودشان قبل از همه ….پس می دهند

   

  •  Siavash Fadai

    

   کنگره بالاترین ارگان حزبی است که قادر است مصوبات را با در نظر گرفتم شرایط سیاسی و آرایش نیروهایی جدید اجتماعی با داشتن حداقل 50 بعلاوه 1 تغییر دهد و تغییرات اساسنامه ای هم در این مقوله می گنجد. آرم حزبی جزیی از موارد اساسنامه ای است که باید رای کافی برای تغییر داشته باشد. متاسفانه تغییر آرم حزب کمونیست ایران در پلنوم کمیته مرکزی دستخوش تغییر گردید که غیر قانونی است و خطای بزرگی انجام گرفته است و سکوت اعضای تشکیلات به خاطر عدم آشنایی به قوانین مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد. کمیته مرکزی حزب باید جوابگوی این اقدام باشد. شاد باشید

  • Siavash Fadai

   چه بر سر حزب کمونیست ایران آوردند ؟؟ اول نشان کار و زحمت ( داس و چکش ) را برداشتند و حالا پرچم سرخش را و بجایش منقار پرنده گذاشتند!! یک باره اون ستاره سرخ را هم بر می داشتید

   • OOmar MMohammadi
    • اینها به جای اینکه روش و رفتار و سیستم سازماندهی حزبی و نحوه کار و سازماندهی شان را تغیر دهند …. در فکر نقش ایوان و تابلوی سر در دکانشان …. عرق می ریزند ؛ نام و تابلو عوض می نمایند …. این حرکات به لحاظ روانی قبل از هر چیز بیانگر تشویش درونی و ترس و شرم از هدفمندی سوسیالیستی شان است تزلزشان را بیان می دارد …. سیستم سازماندهی چپ ایران ار اول تا آخرشان همگی ؛ بر اساس سیستم شاهان و ملاهای جنایتکار و پیامبران و حکومتهای هیرارشی است ؛ که اگر حتی صد بار به پیروزی و قدرت سیاسی دست بیابند بازهم سرنگونی حتمی است ؛ تمامی سرنگون شده ها را بنگرید و آنرا تکرار نکنید ؛ اگر مغز برای تفکر دارید ؛ سیستم سازمانی همه شما سیستم بوروکراتیک و از بالا به پائین است که متاسفانه می خواهید سیستمی بنا نهید که در مسیر زوال دولت باید قاعدتا باید باشد …تناقض را خودتان حل کنید ؛ این شیوه سازمان و تفکر با مارکسیسم و با دولت نوع کمون و دولت سوسیالیستی و دمکراسی مستقیم بیگانه است به همین یکی از دلایل ؛ وا ماندگی و انشقاق و هزار دستگی و سرخوردگی و بی عملی و ….مزید بر سایر علتها است  ؛ وگرنه در  فداکاری و ارمانخواهی تخیلی تان  و سوسیالیستهای تخیلی بودن تان شکی نیست ….. و به همین خاطر اگر صد بار دیگر پیروز شوید که با این شیوه هیچگاه پیروز خواهید شد ؛ و قدرت سیاسی را  اگربدست اورید ؛ که بدست نخواهید اورد ؛ سرنگونی صد بار دیگر حتمی است ؛ همانند حکومت ملا و شاه و سایر حکومتهای سرمایه که یکی جایش را به دیکتاتور دیگری ؛ به مشنگ بعدی می دهد و باز هم سرنگونی …. یکی از بازتابهای تناقض سیستم سرمایه و مالکیت خصوصی و فردی بر وسایل تولید اجتماعی و جمعی  و یکی از تناقضات اساسی  سیستم سرمایه است ….. تصور کنید و مقایسه ای با سیستم حکومت کارگران که حاکمیت عمومی بر وسایل تولید عمومی که متعلق به جامعه است و سیستم طبقاتی دیکتاتوری  طبقاتی  کارگران و زحمتکشان بر علیهه استثمارگران باید باشد …. نه دیکتاتوری فردی بر علیهه توده های مردم  در دنیای امروز ؛ تمامی درد ما این است ؛ که شما از درک آن تا حد فاصله ستارگان اسمان از آن به دور مانده اید ؛…. آن یکی بر مبنای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید است و انن یکی بر مبنای مالکیت جمعی بر وسایل تولید جمعی و متعلق بر جامعه  سازماندهی نیز باید بر این مبنا در جهت آن هدف باید باشد ؛ …..درک این نکته نباید زیاد پیچیده باشد ؛  اما متاسفانه درک شما از این موضوع همانند معراج رفتن محمد با خر بالدار تا هفت طبقه اسمان است ….چپ ایران صد و پنجاه سال است وجود دارد اما از درک این نکته کوچک وا مانده است و مرتب بر سر و گوش همدیگر می کوبند بدون یک تامل کوچک در اصل موضوع…. فرق یک پاسدار ذوب در ولایت و یک کمونیست ذوب در رهبر حزب را بنگرید…. و به همین دلیل چپ به جای رشد مرتب اب می شود و راه را برای سرمایه و جنایتکاران باز گذاشته و خود قربانی سفاهت و نادانی خویش است ….این درد مزمن ریشه در سکتاریسم و عشیره پرستی  و عقب ماندگی جامعه ای عقب مانده دارد و یکی از نشانه های عقب ماندگی جامعه ما می باشد به خمینی فحش و ناسزا نگوئید …. در آئینه زمان و تاریخ خود را بنگرید….. فقط…. کافی است…. مقایسه ای میان سیستم سازماندهی خودتان با سیستم شاه خم الئه بنمائید ….من که تفاوتی نمی بینم ….. بی دلیل نیست فرخ نگهدار هار ها و مبتدی هار و هجری هار و سایر مزدوران در این  گنداب ابتذال و عقب ماندگی شات و شوت می نمایند …. و ما همانند چز و فز ماهی در ماهی تابه سرخ می شویم و …. ما خود زمینه وجود کثافت آنها را فراهم می نمائیم …..؛ و باز هم نالان و گریان از دست تقدیر و سرنوشت …. به اسمان فحش می دهیم ….هاهاهاها ….. ما خود میخ چوبینه ای از این دار ستم و عقب ماندگی تشریف داریم …. عمر محمدی

  Massoud Alavi-Bahreini

  کدام حزب رفیق جان؟ …. بیا با کلمهء حزب بازی نکنیم …. کارگران ملل ساکن ایران حزب ندارند …. این تشکیلات در آینده و در لحظهء تشکیل حزب در بهترین حالت …. فراکسیون منطقهء کردستان حزب کمونیست ایران خواهد بووووود …. گفتم در بهترین حالت آنهم بشرطی که مورد تذکر شما و بسیاری دیگر نکات …. از جمله انتخابی شدن کلیّهء مسئولین و مسالهء مادام العمری دبیر اولش را تا رووووز تشکیل سازمان سیاسی سراسری ملل ساکن ایران …. به تحقق رساند!

   

Siavash Fadais Foto.
Siavash Fadais Foto.
Siavash Fadai hat 2 neue Fotos hinzugefügt.

کنگره بالاترین ارگان حزبی است که قادر است مصوبات را با در نظر گرفتم شرایط سیاسی و آرایش نیروهایی جدید اجتماعی با داشتن حداقل 50 بعلاوه 1 تغییر دهد و تغییرات اساسنامه ای هم در این مقوله می گنجد. آرم حزبی جزیی از موارد اساسنامه ای است که باید رای کافی برای تغییر داشته باشد. متاسفانه تغییر آرم حزب کمونیست ایران در پلنوم کمیته مرکزی دستخوش تغییر گردید که غیر قانونی است و خطای بزرگی انجام گرفته است و سکوت اعضای تشکیلات به خاطر عدم آشنایی به قوانین مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد. کمیته مرکزی حزب باید جوابگوی این اقدام باشد. شاد باشید

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s