امپریالیستها بزنید ؛ مرده و زنده های اینها یکی اند ؛ فرقی با هم ندارند …. از این نوع مرده های متحرک کمبود نداریم ….

‎کارگاه آموزشی شهروندیار‎s Foto.

‎کارگاه آموزشی شهروندیار‎s Foto.

‎کارگاه آموزشی شهروندیار‎s Foto.

‎کارگاه آموزشی شهروندیار‎s Foto.

وقتی ‫#‏فرخنده‬، دختر افغان در شب سال نو به وسیله صدها مرد افغان در کابل کشته و سپس سوزانده شد، از شدت خشونتی در این واقعه موج می‌زد عکس و خبر را منتشر نکردیم.

OOmar MMohammadi

دین و مذهب همه اش یکی است ؛ اری مسیحیان از مسلمانان بد تر بودند و هستند ؛ الان که اگر در اثر تمدن جامعه بشری

نمی توانند به جنایاتشان ادامه دهند ؛  گربه عابد شده اند و زاهدانا ؛ دلیلش متمدن بودن این مردمان در اثر کار روشنگرانه زحمتکشان فکری است ؛ وگرنه این مسیحیان و دکانداران مذهب اکنون نیز برای زنان و سقط جنین دارند تصمیم می گیرند ؛ واینها همان گوه و جنایتکار همیشگی هستند ؛ اما در اثر هشیاری مردم انها دیگر نمی توانند جنایت کنند ….صد و هشتاد سال بنام مسیحیت و مسلمانیت از هر دو طرف قتل عام ها صورت می گرفت؛ جنگهای صلیبی بوسیله همین جنایتکاران بود ؛ ….جنک هشت ساله ایران و عراق نبود ؛ که ؛ صد و هشتاد سال جنگ و توحش اسلام و مسیحیت دوام داشت کردهای الدنگ ناسیونالیست صلاح الدین ایوبی یکی از این شمشیر زنان کورد بود که بنام اسلام عزیزتان  مسیحی می کشت ؛ دین و مذهب توحش مسیحیت نیز هزاران و میلیونها انسان را در اتش جهل و خرافات سوزانیدند ؛ از جمله جوردانو برونو و کپرنیک را در آتش جهل سوزانیدند زیرا آنها بر خلاف کتابهابی چرند و توهمات الهی می گفتند زمین مرکز کائنات نیست ؛ بسیاری را زنده در انتش سوزانیدند چون می گفتند قلب تلمبه ای بیش نیست مرکز عقل قلب نیست ؛ مرکز شعور مغز ادمی است ؛ اما در کتابهای دینی شان  تعقل غیر واقعی بود و مردم را به خاطر آن چرندیات می کشتند ؛ زیرا تفکر گناه بود ؛ شیطانی بود ؛ آری دین یعنی رذالت و توحش ؛ کفرگوئی یعنی تعقل ؛ این را تاریخ هزاران بار اثبات نمود ؛ ….در قرون وسطی زمان مسیحیت مانند اکنون ما دراین اسلام و جنایت ….زندگی و خانه و کاشانه بسیاری از زنان و مردان را به جرم تفکر با نام و بهانه چرندیاتی بنام حلول جن در جانشان در اتش جهل مذهب و کلیسا سوزانیدند ؛ زیرا انها متفکر بودند و فکر می کردند ؛ همانگونه اکنون به جرم ساب النبی انسان متفکر را می کشند ؛ شاشیدم بر قبر و دهان هر چی نبی است و امام است و مکتب و مسلک خدا و بت خانه های مکه و …. دیوث خانه هایشان …. و امروز …. بدبختی این چنین ملت ؛ و مردمانی عقب مانده این چنینی ؛ اسلام زده و الدنگ این است که نه قران را خوانده اند و نه می دانند قران چی جی هست ؛ اگر هم بخوانند نمی توانند درک نمایند ؛ گه چه کلاهی سرشان گذاشته اند و با زور شمشیر به آنها تا دسته چپانده اند ؛ بطوری که پس از هزاران سال بازهم جنایت ادامه دارد و نه می فهمند در قران چه توحشی نهفته است….؟ و اساسا در چه رابطه ای چه نوشته …..آنها نمی فهمند که ما در قرن بیست و یک و بیست ودو هستیم و قران اراجیفی متعلق به دوهزار سال پیش است ؛ آیئنه ای از توحش دنیای زمان برده داری را در قرن حاضر پیاده کردن از مسخره بودن در گذشته …. توحشی است که با توحش حیوانات نفهم و تربیت نشده بیابانی قابل مقایسه است ؛ زیرا آن اراجیف مالیخولیائی نیز متعلق به زمان زیستن بشر در دل غار ها و بیابانهای خالی از انسان بوده و هست ؛ که حتی حیوانات اهلی و پرورش یافته امروز نیز اینگونه عقب مانده نیستند …. بعد تعجب می کنید که چرا در این منطقه داعش سر بر می اورد ؟ چرا امپریالیستها در این منطقه به جنایت می پردازند ؟ و کسی اصلا ککش نمی گزد؛ و به اسانی تن به هرخفتی می دهند!!! کسی توجهه نمی کند چرا حکومتهای دست نشانده استثمار گران دوام می اورند ؟ چرا این منطقه ما با تمدنی هشت و نوه هزار ساله که زمانی مرکز تمدن و خط و دانش و پیشرفت جهان بشری بودیم ؛ امروز اینگونه از بشریت به جا مانده ایم…. ایا جان آدمی از یک دست نوشته چرت و پرت بی ارزش تر است ؟ چرا این قران اگر مهم است و توانائی دارد ؛ و حرف خدای خیالی تان است تو کون نشور احمق دیوث الدنگ را مامور کشتن یک انسان و یا انسانها نموده و خودش توانائی ندارد یا سکوت نموده یا بیتفاوت است و تو کاسه گرم تر از آش خدای خیالی ا شده ای؟ دیوث نفهم الدنگ ؛ چرا خدایتان  نشان نمی دهد کلامش ا ارزشمند است ؟؟ و تو وباید از آن دفاع کنی ؟ شاشیدم بر صفحه صفحه قران ات ….افسوس ….این ملت وحشی عقب مانده از تاریخ و تمدن و بشریت این گونه هستند …. باید به این جامعه وحشی و مرده گفت بمبهای امپریالیستی نوش جانتان !!! هزاران بار بمبهای امپریالیستی نوش جانتان ؛ کشتار از سوی هواپیماهای بدون سرنشین امپریالیستها …نوش جانتان ….این همه ظلم و عقب ماندگی نوش جانتان !!! شما شایسته این کشتارها هستید ؛ شما قیمه های چرخ گوشت تاریخ ؛ قربانیان نفهمی و توحش هستید با کشتن یک انسان مهر تایئد قتل عام خود را زده اید ؛ ….شما با کشتن یک انسان ؛ مهر تائید کشتار تمامی انسانهای جامعه تان را با همین شدت کوبیدید !!! اجازه کشتار را صادر نمودید ؛ توحش و کشتار جنایتکاران استثمار گر را قبول کردید ؛ و گفتید که جان انسان بی ارزش است ؛ چند کلمه چرت و پرت عربی بنام قران و چرتیات قرانی یک جنایتکار و مریض روانی بنام محمد و دار و دسته رذل تر از هر حیوان بی شعور و درنده و هار ؛ ارزشمند تر است …. اما بدانید در تاریخ هیچ پدیده تصادفی وجود ندارد ….وحشی های قربانی ….کشتار از سوی امپریالیستها نوش جانتان. … بخورید که خدا گوزیدن و شکر کردن را یادتان نرود ؛ حوری ها در جنده خانه خدا در خیالات و توهمات مالیخولیائی تان دارند بادش می دهند …. کثافتهای عقب مانده ….نا در بر این پاشنه می چرخد جنایت ادامه خواهد یافت و شما خود میخ چوبینه ای از آین دار ستم و رذالت هستید ….امپریالیستها بزنید ؛ مرده و زنده های اینها یکی اند …. از این نوع مرده های متحرک کمبود نداریم …. عمر محمدی

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s