اولین حکومت کارگری

اولین حکومت کارگری
اولین حکومت کارگری که با قیام کارگران پاریس در سال 1871 آغاز گردید و در جهان بنام کمون پاریس مشهور شده است یکی از آن رویدادهای تاریخی طبقاتی کارگران است که به نام طبقه ی کارگر فرانسه به ثبت رسیده است.در آن سالها در نتیجه ی جنگی که بین دو دولت بورژوازی فرانسه و المان در جریان بود به توده های کارگر و مردم ستمدیده ویرانی ها و سختی فراوانی تحمیل گردید و کارگران آلمان فرانسه و انگلستان بارها با انجام تظاهرات و صدور بیانیه و اعلامیه از طریق جامعه بین الملل کارگران انترناسیونال اول مخالفت خود را با این جنگ اعلام کردند.گاررگران پاریس روز 18 مارس 1871 با قیام خود قوای دولتی را از پاریس بیرون رانده و ارتش سرکوبگر فرانسه را منحل کرده و نیروی مسلح خود را سازمان دادند.آنها همچنین دم و دستگاه های دولتی رامنحل کردندو حاکمیت بدست گرفتند.

„‎اولین حکومت کارگری
اولین حکومت کارگری که با قیام کارگران پاریس در سال 1871 آغاز گردید و در جهان بنام کمون پاریس مشهور شده است یکی از آن رویدادهای تاریخی طبقاتی کارگران است که به نام طبقه ی کارگر فرانسه به ثبت رسیده است.در آن سالها در نتیجه ی جنگی که بین دو دولت بورژوازی فرانسه و المان در جریان بود به توده های کارگر و مردم ستمدیده ویرانی ها و سختی فراوانی تحمیل گردید و کارگران آلمان فرانسه و انگلستان بارها با انجام تظاهرات و صدور بیانیه و اعلامیه از طریق جامعه بین الملل کارگران انترناسیونال  اول  مخالفت خود را با این جنگ اعلام کردند.گاررگران پاریس روز 18 مارس 1871 با قیام خود قوای دولتی  را از پاریس بیرون رانده و ارتش سرکوبگر فرانسه را منحل کرده و نیروی مسلح خود را سازمان دادند.آنها همچنین دم و دستگاه های دولتی رامنحل کردندو حاکمیت بدست گرفتند.‎“
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s