اووووو هه ه ه ه ه با ما راست می گوید ما نمی فهمیم و کودن هستیم او با زبان بی زبانی دارد ما را گول می زند و ما مانند بچه گنجشک به دهانش نگاه می کنیم این اسلام شناس واقعی ؛

این اسلام شناس واقعی که خوب می داند البته می دانندش ….زیرا این خودش مهره ای در دست امپریالیستهاست ؛ اوه هه ه اوه اوه با ما …. و با مامان ما نیز راست می گوید ؛ ما را سالهاست  با زبان بی زبانی دارند گول می زنند ؛ ما باز هم نمی فهمیم ؛  خدا شکر گویان در رهیم ؛ کدام خدا ؟؟؟؟ ما نیز مانند بچه گنجشکی زبون و بی دست و پا  به دهان اربابان  چشم دوخته ایم و داریم نگاه می کنیم که ببینیم چگونه ما را گول می زنند ….وقتی کشتار شروع می شود …. آنگاه مانند خر توی چمن چشمانمان را می بندیم و می گوئیم عن شاه الئه گربه است ؛ آری ؛ آنها اسسسسسسلام را لازم دارند ؛ نه برای خودشان بلکه برای ما …. ما نیز از بس عقب مانده و احمق تشریف داریم ؛ حالی نمی شویم ؛ افق دید ما بسیار کوچک است ؛ در حد یک کرگدن هم نیست ؛ آنها با صدای بلند داد می زنند که آنها اسلام را لازم دارند ؛ ما کودن های روزگار نمی فهمیم  آنها اسلام را برای چه و برای کی ؟؟؟؟؟  لازم دارند ؛ آنها اسلام را به شکلهای مختلف لازم دارند تا روزی بنام طالبان ؛ ؛روزی بنام داعش ؛ روزی بنام خمینی ؛ روزی بنام سلفی و علفی و روزی بنام مجاهد به ما بچپانند ؛ البته نوع اسلام ناسیونالیستی اش در راه است ….بازهم ما عقب مانده های نفهم حالی نمی شویم …. اگر می فهمیم ؛ باید با صدای بلند گفت ؛ گوه حتی یک ذره اش هم که باشد باز هم گوه است بوی گوه می دهد ؛ تعفن است ؛ حتی یک ذره از اسلام و ناسیونالیزم نیز که باشد بازهم یعنی جنایت …. من از این کثافات را به داخل خانه و محیط زندگی ام نمی برم دستانم و خودم را تمیز می کنم بعد به منزلم وارد می شوم …. اما هیهات از این همه حماقت دامنگیر ما ؛ ما نمی فهمیم و نمی توانیم تفکر کنیم که امروز دیگر زمان ده هزار سال پیش نیست ….جنایتکاران امپریالیست ؛  اگراسلام خوب است بردارید و ببرید ؛ مرگ خوب است اما برای همسایه ؟؟؟ …. در زمانی که در این منطقه خط و کتابت بود و مرکز دانش و علم و تمدن …. در اروپا حتی شهری هم وجود نداشت ؛ روستائی هم نبود ؛ حتی روستا هم وجود نداشت…. بله !!! حتی روستائی نیز وجود نداشت !! در اثر همین اسلام شما پس از سوزاندن کتابخانه ها و کشتن اندیشه ورزان و نابودی تمدن و شهر نشینی های سوزاندن شهر ها و آواره نمودن مردم و خانه خرابی در این منطقه اسلام زده بلا زده ….. ؛ در اثر همین اسلام شما امروز تمامی دانش ما شده اداب کون شستن و شیوه جفت گیری با خر و شتر ؛ جفتگیری با عمه و ننه پس از زلزله و در زمان زلزله ؛ جفت گیری کردن بر پشت شتر ؛ عشق بازی با خر و بز ….. در دنیائی که در حال کشف جهان های دیگر و کهکشانها بسر می بریم ؛ باز هم با داشتن این همه امکانات مادی؛ باید در واقع محتاج دارو درمان و نان و زندگی  از سوی دیگران باشیم و این همه خدا خدا و امام امام فقط گرسنگی و بیچارگی به همراه داشته ؛ و…. که در جواب هر حرفی ؛ کشتار است و اعدام و کشتار است و زندان است و ترور و ….. آری این است اسلام خوب شما جناب اوباما نوکر امپریالیستهای جنایتکار …. البته شما و امپریالیستها در درجه اول تقصیر نیستید ؛ تقصیری ندارید ؛ تقصیراصلی و اساسی از آن مردمی است که نمی خواهند بفهمند ؛ مردمان ما خرفت و خر و احمق و صد بلانسبت خر…. نفهم و بی شعوراند ؛ در یک کلام مذهب و اسلام یعنی حماقت و جنایت …. حامیانش یعنی شریک در جنایت ؛ آگاه و نا آگاه  فرقی ندارد …. قربانیانش نیز قبل از هر موضوعی دلسوزان مردم کارگر و زحمتکشان و بعد خود مردمان نفهم؛ مردمان خرفت و احمق …. واقعا که مردمان سیستم های شایسته خویش را لازم دارند و شایسته همان سیستمها و حکومتهای دست ساز خودشان هستند …..

عمرمحمدی
جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۲۰ فوريه ۲۰۱۵

„‎این اسلام شناس واقعی که خوب می داند البته می دانندش ....زیرا این خودش مهره ای در دست امپریالیستهاست ؛ اوه هه ه اوه اوه با ما و با مامان ما نیز راست می گوید ؛ ما را سالهاست با با زبان بی زبانی دارند گول می زنند و نمی فهمیم ؛ و خدا شکر گویان در رهیم ؛ کدام خدا ؟؟؟؟ ما مانند بچه گنجشک به دهانش چشم دوخته ایم و داریم نگاه می کنیم که ببینیم چگونه ما را گول می زنند ....وقتی کشتار شروع می شود ....ما مانند خر توی چمن به چشمان را می بندیم و می گوئیم عن شاه الئه گربه است ؛ آری ؛ آنها اسلام را لازم دارند .... ما از بس عقب مانده و احمق تشریف داریم ؛ حالی نمی شویم ؛آنها با صدای بلند داد می زنند که آنها اسلام را لازم دارند ؛ ما کودن های روزگار نمی فهمیم ؛ آنها اسلام را به شکلهای مختلف لازم دارند تا روزی بنام طالبان ؛ ؛روزی بنام داعش ؛ روزی بنام خمینی ؛ روزی بنام سلفی و علفی و روزی بنام مجاهد به ما بچپانند ؛ البته نوع اسلام ناسیونالیستی اش در راه است ....ما عقب مانده های نفهم حالی نمی شویم .... اگر می فهمیم ؛ باید با صدای بلند گفت ؛ گوه حتی یک ذره اش هم که باشد باز هم گوه است بوی گوه می دهد ؛ تعفن است ؛ حتی یک ذره از اسلام و ناسیونالیزم نیز که باشد بازهم یعنی جنایت ....امروز دیگر زمان ده هزار سال پیش نیست .... اگر اسلام خوب است بردارید و ببرید ؛ مرگ خوب است اما برای همسایه ؟؟؟ .... در زمانی که در این منطقه خط و کتابت بود و مرکز دانش و علم.... و تمدن .... در اروپا حتی شهری هم وجود نداشت ؛ روستائی هم نبود ؛حتی روستا هم وجود نداشت....بله ؛ در اثر همین اسلام شما پس از سوزاندن کتابخانه ها و کشتند اندیشه ورزان و نابودی تمدن و شهر نشینی های این منطقه اسلام زده بلا زده ؛ امروز تمامی دانش ما شده اداب کون شستن و شیوه جفت گیری با خر و شتر ؛ جفتگیری با عمه و ننه پس از زلزله و در زمان زلزله ؛ جفت گیری کردن بر پشت شتر ؛ عشق بازی با خر و بز ..... و باز هم با داشتن این همه امکانات مادی؛ در واقع محتاج دارو درمان و نان و زندگی .... که در جواب هر حرفی ؛ کشتار است و اعدام و کشتار است و زندان ... آری این است اسلام خوب شما جناب اوباما نوکر امپریالیستهای جنایتکار ....شما تقصیری ندارید مردمان ما خرفت و خر و احمق و صد بلانسبت خر .... نفهم و بی شعور اند ؛ در یک کلام مذهب و اسلام یعنی حماقت و جنایت ....حامیانش یعنی شریک در جنایت.... قربانیانش نیز در قبل از هر موضوعی دلسوزان مردم کارگر و زحمتکشان و بعد خود مردمان نفهم؛ مردمان خرفت و احمق .... واقعا که مردمان سیستم های شایسته خویش را لازم دارند و شایسته همان سیستمها و حکومتهای دست ساز شان هستند ..... عمرمحمدی جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۲۰ فوريه ۲۰۱۵‎“
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s