انقلاب و برقراری حکومت کمون پاریس 1871 (18 مارس تا 28 مه) بمدت 72 روز:

Victor Atheos

انقلاب و برقراری حکومت کمون پاریس 1871 (18 مارس تا 28 مه) بمدت 72 روز:
در روز 18 مارس سال 1871 کمون پاریس اعلام موجودیت کرده و اولین دولت کارگری جهان شروع به تصویب قوانین جدید نمود:
عمر کمون پاریس 72 روز بود و در طول این مدت دموکراتیک ترین و انسانیترین قوانین جهان برای اولین بار تصویب و بشرح زیر به اجرا در آمد:
1- سیستم سربازگیری و ارتش حرفه ای ملغی و گارد ملی مردمی بعنوان تنها نیروی نظامی مسلح.
2- حقوقهای کلان ملغی و حقوق مسئولین کمون در حد حقوق کارگران نانوایی ها.
3- مذهب بعنوان امر خصوصی افراد، کلیه کمکهای مالی دولت به کلیساها قطع، اموال کلیساها به نفع مردم ضبط، کلیه آموزشهای مذهبی در مدارس ملغی (از دیگرقوانین کمون در مورد مدارس: بکارگیری رنگهای شاد و اجتناب از بکاربردن رنگ سیاه و رنگهای ملال آور در تزیینات و پوشاک).
4- گیوتین یادگار شوم کشتار بورژوازی، در میدان مرکزی پاریس سوزانده واعدام لغو.
5- کارخانه ها به اتحادیه های کارگری سپرده.
6- ستون فولادی «وندوم» در میدان اصلی پاریس که از توپهای ذوب شده ساخته و سمبل شوونیسم و ناسیونالیسم بود (غنیمتهای جنگی ناپلئون اول از دیگر کشورها) سرنگون و پیام دوستی و همبستگی انترناسیونالیستی به آلمان و دیگر ملل جهان.
اینها شمه ای بود از اقدامات 72 روزه کمون پاریس. کمون پاریس توسط شورای کمون اداره میگردید. این شورا متشکل از 10 کمسیون بود که هر کدام دارای یک مسئول بوده و وظیفه اداره امور جامعه را به عهده داشتد. کمسیونها عبارت بودند از: خدمات عمومی- آموزش و پرورش- غذایی- کار- کارگری- مالی- اجرایی یا تأمین اجتماعی- عدالت و روابط خارجی- امنیت عمومی- نظامی.
اعضای کمون صرفاً فرانسوی نبودند بلکه مبارزین روسی، مجارستانی، سوئیسی و لهستانی نیر در آن به چشم میخوردند. اعضای شواری کمون دارای مصونیت دیپلماتیک نبوده و انتخاب کنندگان میتوانستند آنها را در صورت عدم کارآرایی شان عزل کنند. همه اعضای شورای کمون کارگر یا از روشنفکران طرفدار کارگر بودند و در ساختار اعضاء هیچ: کشیش، کارفرما یا زمینداری به چشم نمیخورد.

اما دشمنان کمون نیز آرام نشستند. «تی یر» و دیگر رهبران سیاسی و نظامی بورژوازی فرانسه که در کاخ ورسای سنگر گرفته بودند با کمکهای عظیم مالی بانک مرکزی فرانسه شروع به توطئه نمودند. آنها در روستاها با کمک کشیشها، دهقانان را علیه کمون تحریک و بسیج کردند. “ تی یر“ با „بیسیمارک“ وارد مذاکره شد و خطر حکومت کارگری کمون را برای جامعه سرمایه داری آلمان به وی گوشزد کرد. او توانست فرمان آزادی صد هزار اسیر نظامی فرانسوی را از „بیسیمارک“ گرفته و با اوباشان طرفدار ورسای متحد و مسلح کند. از سوی دیگر دولت آلمان که توانسته بود بحرانهای ناشی از وحدت ایالتهای ژرمن نشین را پشت سر بگذارد و پادشاهی „ویلهلم اول“ را جشن بگیرد، تصمیم گرفت تا کار حکومت کارگری کمون را یک سره کند.
در تاریخ 21 مه 1871 در اثر خیانت و سهل انگاری تعدادی از محافظان گارد ملی حومه پاریس، سپاهیان ورسای وارد شهر شدند، جنگ خونین آغاز گردید سپاهیان ضد انقلابی ورسای با پشتوانه ارتش آلمان به شدت پاریس را کوبیدند. جنگ کوچه به کوچه در پاریس جریان یافت. هواداران و اعضای کمون که «کمونارد» خوانده میشدند در سنگرهای خود تا آخرین فشنگ میجنگیدند. این نبرد از 22 تا 28 مه ادامه داشت. روز 30 مه پاریس تصرف شد. ژنرال ضد انقلابی «مارکی دو گالینه» که قصد انتقام گرفتن از کموناردها و حکومت کمون را داشت، قتل عام خونینی را در پاریس به راه انداخت. نزدیک به 30 هزاران نفر مرد و زن و کودک تیرباران شدند.
دیوار گورستان“پرلاشه“ یا «هم پیمانان» در پاریس یکی از محله هایی بود که صدها کمونارد در برابر آن به مسلسل بسته شدند. این دیوار اکنون پا برجاست و هنوز جای گلوله ها در آن باقی است. مهاجمین تنها به کشتار اکتفا نکردند و هزاران نفر را نیز دستگیر و روانه تبعیدگاهها نمودند. بسیاری از کموناردها و مردم عادی در این تبعیدگاهها در وضعیتی اسف بار در گذشتند.
تجربه کوتاه کمون پاریس نشان داد که برای سرنگونی و پاک سازی دولت سرمایه بایستی تمامی سازمانها و ارگانهای آن را نابود ساخته و ارگانهای نوین طبقه کارگر را بر آن استوار کرد.
اشتباه بزرگ کموناردها در این بود که بانک فرانسه و تمامی پول و جواهرات آن را به تصرف در نیاورده و شریان اقتصادی بورژوازی پاریس را قطع نکردند. کموناردها، ورسای را تصرف نکرده و اجازه دادند تا آنجا کانون توطئه در درون و بیرون پاریس گردد. از طرفی تبلیغات و کار آگاه گرانه کمون در بین دهقانان ضعیف بود.
انترناسیونال (بین الملل) اول؛ تنها سازمان جهانی بود که از همان آغاز کار کمون به پشتیبانی از آن برخواست و تا آن جا که در توان داشت کمکهای مادی و معنوی فراوانی به این حکومت کارگری نمود. „کارل مارکس“ چندین خطابه در مورد کمون در شورای عمومی انترناسیونال ایراد کرد که بعدها تحت عنوان کتاب «جنگ داخلی در فرانسه 1871» به چاپ رسید. آری! کمون پاریس اولین تجربه قدرت سیاسی طبقه کارگر جهان بود. تجربه ای که هزینه فراوانی داد اما سر لوحه تئوری و عمل مبارزین جنبش کارگری جهان گردید. „انقلاب مرد، زنده باد انقلاب“
مارکس در ستایش کمون پاریس میگوید:
چه هماهنگی، چه ابتکاری، چه فداکاری!!! تاریخ؛ عظمتی شبیه این سراغ ندارد!!!…!

Victor Atheos

قوانین و اجراییات کمون، بدون هیچگونه توضیح و تفسیر، بسیار مختصر و خلاصه !!! „از دیگر قوانین کمون در مورد مدارس: بکارگیری رنگهای شاد و اجتناب از بکاربردن رنگ سیاه و رنگهای ملال آور در تزیینات و پوشاک.“

Victor Atheos Fotoکمون و مارکسسردم است
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s