بد ترین بیسواد ؛ بیسواد سیاسی است و ادم متوهم


بدترین بی سواد بی سواد سیاسی است.وی هیچ چیز نمی شنود.هیچ چی نمی بیند و در زندگی سیاسی هیچ مشارکتی نمی کند.و حتی نمی داند هزینه های زندگی،قیمت نان و آب و حبوبات و داروها و اجاره خانه اش همگی وابسته به تصمیمات سیاسی هستند.وی حتی به جهالت سیاسی اش افتخار می کند.سینه اش را جلو می دهد و ادعا می کند که از سیاست بی زار است.چنین آدم سبک مغزی نمی فهمد که از دل همین بی توجهی اش به سیاست است که زنان فاحشه و کودکان طرد شده بیرون می آیند،که دزدی زیاد میشود و از همه بدتر فساد دولت مدارانی که نوکر شرکت های سرمایه سالار شده اند افزوده می شود.
«برتولت برشت»
سوسیالیزم یا توحش
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s