حکومتها شایسته مرمان شان اند ؛درک این نکته نباید تا ان حد پیچیده باشد که نتوانیم بفهمیم ؛جامعه انسانی یکی بدون دیگری بی معنا است

حکومتها شایسته مرمان شان اند ؛درک این نکته نباید تا ان حد پیچیده باشد که نتوانیم بفهمیم ؛جامعه انسانی یکی بدون دیگری بی معنا است

حکومتها شایسته مرمان شان هستند ؛ درک این نکته نباید تا ان حد پیچیده باشد که نتوانیم بفهمیم که در جامعه انسانی یکی بذون دیگری بی معنا است ؛ همانگونه که سلول در بدن موجود زنده 

 

آیا تفاوت میان جامعه وحشی اسلامی ایرانی و اسلامی بطور عموم ؛ با جوامع اروپائی و متمدن را می توانید دریابید ؟ این جوامع اروپائی امروزین نیز از این نوع فاضلاب مذهبی جوامع وحشی قرون وسطائی انگیزسیون کلیسائی عبور نموده اند ؛آنرا پشت سر نهاده اند ؛ به همین دلیل ارزش ازادی را به خوبی می دانند ؛ توحش مذهب و کلیسا را پشت سر دارند و یاد گرفته اند که : جانم را می دهم تا نو در مخالفت با من حرفت را بزنی ؛ اینها نیز یاد گرفتند که ازادی همانند هوا است برای تنفس موجود زنده ؛ اینها یاد گرفتند و در عمل نیز می بینیم بدون ازادی؛ هیچ نوع  شکوفائی وجود ندارد مگر توحش و  کشتار انسان قصابخانه تاریخ را براه انداختن  و خود قربانی گشتن ؛ بعنوان مثال مقایسه کنید جوامع اسلامی و توحش را با جوامع اروپائی که خود مسلمانان از جوامع خودشان و دست پخت خودشان نیز فرار مینمایند و به کافرستان می روند و از این نظر اشکالی ندارد(( اینجا دیگر نجس نیست )) ؛ اما بازهم تناقضاتشان را با خود همراه دارند ؛ و با آمدن به دیگر کشور ها نه تنها متمدن نمی شوند؛ بلکه  هنگامی که بن بست تفکر و فرهنگ و ایدئولوژی و سیستم فکریشان را مبینند به بن بست می رسند ؛ به جای چاره چوئی  و دوباره نگری بر تفکر توحش ماقبل تاریخ شان ؛ هم چون عقرب که در شرایط بن بست قرار می گیرد خود و دیگران را نیش می زنند ؛ اروپائی های متمدن  نیز یاد گرفتند که دین و مذهب یعنی توحش ؛  این جا است که حکومتها شایسته مرمانشان می شوند ؛که در اینجا می بینیم همان سازماندهندگان داعش و اسلام و جنایت مجبور می شوند برای عوام فریبی جلودار صف ضد ارتجاع و دست پخت خودشان شوند ….. مردم ما در عوض اعتراض به کشتار انسان ؛و یا از سر ناتوانی و بیچارگی هایشان  حداقل  نسبت به اعدام فرزندان همشهری و هموطن شان بیفاوت بمانند  ؛ اعدام و کشتار عزیزان و نان اوران خانواده های در و همسایه را نادیده بگیرند …. به تماشای اعدام فرزندان همدیگر می روند ؛ در جامعه ای مملو از رذالت و توحش؛ آنها به توحش خو گرفته اند؛ نسبت به جنایات اسلام و ترور و توحش بیتفاوت شده اند ؛ فکر می نمایند دنیائی دیگری متصور نیست وجود ندارد ؛ … آنها  حداقل نظاره گرانی هستند که بیتفاوت می گذرند ؛ صف تماشاگران سادیستی که هوییییش ؛ بنابراین است که در جوامع ما اسلام و توحش و جنایت بیداد می کند تصادفی نیست؛ خدائی در کار نیست ….. در اروپا اینگونه است که تمدن و دفاع از حق حیات و ازادی بیان ؛ حتی مدافعان همان توحش و سازماندگان اسلام جنایتکار را نیز به خط می نماید …. بکوشیم متمدن شویم جنایت در حق یک نفر در جامعه ؛ به معنای لگد مال نمودن حقوق کل انسانهای یک جامعه است …..این است کلمه سحر آمیز تمدن …. سوسیالیزم یعنی یکی برای همه و همه برای یکی …… یعنی جامعه ای متمدن و انسانی که جانم را می دهم تا تو در مخالفت با من حرفت را بزنی …. توحش را از جامعه مان بزدائیم …. متمدن شویم …. انسانهای شایسته ای بشویم تا حکومتها و سیستم اجتماعی شایسته ای داشته باشیم …. تا از دست اسلام و جنایت مجبور به فرار به جوامع متمدن نگردیم ؛ تمدن را خودمان باید در جامعه مان سازمان دهیم ؛دست به کار شویم ؛ بسازیم ؛ فقط ما خود مان می توانیم سیستمی انسانی را سازمان دهیم …. فقط با دوست داشتن همدیگر و بودن برای یکدیگر جامعه انسانی است ….جامعه انسانی یعنی یکی بدون دیگری معنائی ندارد ….. عمر محمدی

فرانسویان در برابر ترور ایستادگی می‌کنند آلبوم کامل این عکس‌ها را اینجا ببینید: http://dw.de/p/1EIgD بیش از دو میلیون نفر در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه در واکنش به خشونت تروریست‌های اسلام‌گرا در هفته اخیر دست به تظاهرات زدند. چندین سیاستمدار نیز از سراسر جهان در راهپیمایی پاریس شرکت کردند. نگاهی به تظاهرات فرانسه…….

سرنگون باد جمهوری و جنایت اسلامی ایران

عمر محمدی

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۳ برابر با ۱۲ ژانويه ۲۰۱۵

الئه در رفتالئه در رفت

نیروی مردم و فرهنگ و تمدن انسانی مردم شرافتمند و آگاه حتی جنایتکار ترینها را نیز از جمله نتان یابو و یا سایرحامیان داعش و القاعده و دیگر حامیان جنایتکاران اسلامی را نیز به  خط می نماید .....بیاموزیم و متمدن شویم نیروی مردم بالاترین قدرت اجتماعی است البته اگر انسان باشیم و بدانیم و یاد بگیریم که در جامعه انسانی و اساسا در جامعه یکی بدون دیگری معنائی ندارد ....درک این نکته ساده نباید زیاد پیچیده باشد ....جامعه یعنی مجموعه انسانهانیروی مردم و فرهنگ و تمدن انسانی مردم شرافتمند و آگاه حتی جنایتکار ترینها را نیز از جمله نتان یابو و یا سایرحامیان داعش و القاعده و دیگر حامیان جنایتکاران اسلامی را نیز به خط می نماید …..بیاموزیم و متمدن شویم نیروی مردم بالاترین قدرت اجتماعی است البته اگر انسان باشیم و بدانیم و یاد بگیریم که در جامعه انسانی و اساسا در جامعه یکی بدون دیگری معنائی ندارد ….درک این نکته ساده نباید زیاد پیچیده باشد ….جامعه یعنی مجموعه انسانها

ليست و سوابق بزرگ‌ترين رياكاران مدافع آزادي بيان:

1. ملك عبدالله پادشاه اردن: سال گذشته يك روزنامه‌نگار فلسطيني را به 15 سال زندان با اعمال شاقه محكوم كرد.
2. داوود اوغلو نخست وزير تركيه كه بيش از هر كشوري خبرنگاران را زنداني كرده است.
3. نتانياهو، نخست وزير اسراييل، 7 روزنامه نگار را سال گذشته در غزه كشت (دومين رده بعد از سوريه)
4. شكري، وزير امور خارجه‌ي مصر، شواكان خبرنگار را 500 روز به زندان انداخت.
5. لاواروف، وزير خارجه روسيه، سال گذشته روزنامه‌نگاري را براي توهين به مقامات حكومت زندان انداخت.
6. لامارا، وزيرخارجه‌ي االجزاير، عبداللهي خبرنگار را 15 ماه بدون اعلام جرم به زندان انداخت.
7. وزير امور خارجه امارت متحد عربي، سال 2013 يك خبرنگار را به مدت يكماه به اتهام ارتباط با گروه‌هاي غيرقانوني به زندان انداخت.
8. جمعه، نخست‌وزير تونس، اخيراً، وبلاگ‌نويس تونسي، ياسين آيان را براي توهين به ارتش به 3 سال زندان محكوم ساخت.
9. نخست‌وزيران گرجستان و بلغارستان، هر دو پيشينه‌اي مطولي در ضرب و شتم خبرنگاران دارند.
10. دادستان كل ايالات متحد آمريكا، كه پليس آن كشور همين تازگي خبرنگاران واشينگتن پست را در فرگوسن زنداني و مورد حمله قرار داده بود.
11. ساماراس، نخست وزير يونان، پليس ضدشورش آن كشور دو خبرنگار را در تظاهراتي در ژوئن گذشته كتك زد و مجروح كرد.
12. دبيركل ناتو، كه هنوز مسئول بمباران عامدانه و كشتن 16 خبرنگار صربي در سال 1999 شمرده مي‌شود.
13. گیتا، رييس‌جمهور مالي، كه خبرنگاران را براي اطلاع‌رساني درباره نقض حقوق بشر از كشور اخراج كرده است.
14. وزير امور خارجه بحرين، دومين كشور زنداني‌كننده ي روزنامه‌نگاران همراه با شكنجه‌.
15. شيخ محمد بن حامد بن خليفه الثاني قطر، مردي را براي نوشتن شعري به 15 سال زندان محكوم كرد.
16. محمود عباس، رييس جمهور فلسطين، چندين روزنامه‌نگار را براي توهين به شخص خود در 2013 به زندان انداخت.
17. رييس جمهور اسلووني، وبلاگ‌نويسي را براي توهين به مقامات به 6 ماه زندان محكوم كرد.
18. نخست‌وزير ايرلند، كشوري كه توهين به مقدسات در آن حكم جنايي دارد.
19. نخست وزير لهستان، كه مقامات امنيتي‌اش به دفتر مجله‌اي حمله كردند تا مداركي را به دست آورند كه براي مقامات حاكم خطرناك بود.
20. كامرون نخست وزير بريتانيا، كه مقامات امنيتي‌اش مدارك به دست آمده از گاردين را نابود كردند و روزنامه را تهديد به پيگرد قانوني كردند.
21. سفير عربستان در فرانسه، وبلاگ‌نويسي را براي توهين به اسلام در ملاءعام شلاق زدند.
22. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان هم ید طولایی در سانسور و سرکوب دارد بطوری که از سوی همقطاران اروپایش مورد انتقاد قرار می گیرد.ليست و سوابق بزرگ‌ترين رياكاران مدافع آزادي بيان: 1. ملك عبدالله پادشاه اردن: سال گذشته يك روزنامه‌نگار فلسطيني را به 15 سال زندان با اعمال شاقه محكوم كرد. 2. داوود اوغلو نخست وزير تركيه كه بيش از هر كشوري خبرنگاران را زنداني كرده است. 3. نتانياهو، نخست وزير اسراييل، 7 روزنامه نگار را سال گذشته در غزه كشت (دومين رده بعد از سوريه) 4. شكري، وزير امور خارجه‌ي مصر، شواكان خبرنگار را 500 روز به زندان انداخت. 5. لاواروف، وزير خارجه روسيه، سال گذشته روزنامه‌نگاري را براي توهين به مقامات حكومت زندان انداخت. 6. لامارا، وزيرخارجه‌ي االجزاير، عبداللهي خبرنگار را 15 ماه بدون اعلام جرم به زندان انداخت. 7. وزير امور خارجه امارت متحد عربي، سال 2013 يك خبرنگار را به مدت يكماه به اتهام ارتباط با گروه‌هاي غيرقانوني به زندان انداخت. 8. جمعه، نخست‌وزير تونس، اخيراً، وبلاگ‌نويس تونسي، ياسين آيان را براي توهين به ارتش به 3 سال زندان محكوم ساخت. 9. نخست‌وزيران گرجستان و بلغارستان، هر دو پيشينه‌اي مطولي در ضرب و شتم خبرنگاران دارند. 10. دادستان كل ايالات متحد آمريكا، كه پليس آن كشور همين تازگي خبرنگاران واشينگتن پست را در فرگوسن زنداني و مورد حمله قرار داده بود. 11. ساماراس، نخست وزير يونان، پليس ضدشورش آن كشور دو خبرنگار را در تظاهراتي در ژوئن گذشته كتك زد و مجروح كرد. 12. دبيركل ناتو، كه هنوز مسئول بمباران عامدانه و كشتن 16 خبرنگار صربي در سال 1999 شمرده مي‌شود. 13. گیتا، رييس‌جمهور مالي، كه خبرنگاران را براي اطلاع‌رساني درباره نقض حقوق بشر از كشور اخراج كرده است. 14. وزير امور خارجه بحرين، دومين كشور زنداني‌كننده ي روزنامه‌نگاران همراه با شكنجه‌. 15. شيخ محمد بن حامد بن خليفه الثاني قطر، مردي را براي نوشتن شعري به 15 سال زندان محكوم كرد. 16. محمود عباس، رييس جمهور فلسطين، چندين روزنامه‌نگار را براي توهين به شخص خود در 2013 به زندان انداخت. 17. رييس جمهور اسلووني، وبلاگ‌نويسي را براي توهين به مقامات به 6 ماه زندان محكوم كرد. 18. نخست‌وزير ايرلند، كشوري كه توهين به مقدسات در آن حكم جنايي دارد. 19. نخست وزير لهستان، كه مقامات امنيتي‌اش به دفتر مجله‌اي حمله كردند تا مداركي را به دست آورند كه براي مقامات حاكم خطرناك بود. 20. كامرون نخست وزير بريتانيا، كه مقامات امنيتي‌اش مدارك به دست آمده از گاردين را نابود كردند و روزنامه را تهديد به پيگرد قانوني كردند. 21. سفير عربستان در فرانسه، وبلاگ‌نويسي را براي توهين به اسلام در ملاءعام شلاق زدند. 22. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان هم ید طولایی در سانسور و سرکوب دارد بطوری که از سوی همقطاران اروپایش مورد انتقاد قرار می گیرد.

آنچه فردای بشریت را رقم می زند مسلح شدن توده های وسیع مردمی به علم و دانش است که موهومات ،جهل و خرافه و دین از برابر آن می گریزند . داعش که دست ساخت امپریالیستها و عربستان جهودی است مردنی است و تفکری که این وحوش با اتکاء به آن انسان را می کُشند هم مردنی است . همانطورکه مسیحیت و دیگر ادیان ابراهیمی و سایر اباطیل .
.آنچه فردای بشریت را رقم می زند مسلح شدن توده های وسیع مردمی به علم و دانش است که موهومات ،جهل و خرافه و دین از برابر آن می گریزند . داعش که دست ساخت امپریالیستها و عربستان جهودی است مردنی است و تفکری که این وحوش با اتکاء به آن انسان را می کُشند هم مردنی است . همانطورکه مسیحیت و دیگر ادیان ابراهیمی و سایر اباطیل . .

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s