چتر سکتاریسم مزمن بر سر این قلابیون ؛ در میان ایرانی ها…مدال حلبی های ….های رنگین ….بر دور شکم

چتر سکتاریسم مزمن بر سر این قلابیون ؛ در میان ایرانی ها…مدال حلبی های ….های رنگین ….بر دور شکم

سکتاریسم کور و بی پایه و اساس و تنگ نظرانه در میان ایرانی ها ….. ؛ مشکل اساسی و درد مزمن جامعه ایرانی از کرد و ترک و عرب و بلوچ و فارس و…. تمامی خلقهای ایران ؛ از تمامی سازمانهای سیاسی چپ و کمونیستهای تخیلی سکتاریست ایرانی گرفته تا ناسیونالیستها ؛ از مذهبیون خمینی ذوب در ولایت وقیح ؛ تا شاه الهی ها تمامی شان بدون استثنا از یک موضوع و از یک درد مزمن رنج می برند ؛ که ریشه در هزار و چهار صد سال پیش دارد که حسین ها را بخاطر زن و مال و مقام سر بریدند و امروز نیز این مرض حماقت و تنگ نظری در اشکال گوناگون دامن ما را ول نمی کند ؛ زیرا بسیار ازادیخواهیم ؛ و از تاریخ خوب بلدیم نیاموزیم ؛ پس باید در آن فاضلاب تاریخ غوطه ور باید باشیم و داریم با آن زندگی می نمائیم و متاسفانه ایرانی جماعت حالت دیگری نمی شناسد ؛  عادات بد تر از زنجیر های دست پا است ….. به گونه ای که به آن درد و بوگند فاضلاب تاریخ تا آن حد عادت نموده اند که غیر از آن را نمی توانند تصور نمایند ؛ مثلآ زمانی که ؛ هنگامی که ؛ خمینی کمونیستها و مجاهدین و خلقها را قتل عام می نمود ….. توده ای اکثریتی ها می فرمودند ؛  زندانی توده ای ازاد باید گردد ؛ هنگامی که دموکرات و کومه له در کردستان بودند به بهانه های واهی همدیگر را قتل عام می نمودند ؛ کسی مانع از این کار نبود ؛ اگر بودند تاثیری نداشتند زیرا توحش بیشتر بود ؛ قوی تر بود ؛  البته علتهای دیگری نیز بودند اما من در اینجا بربستر این سکتاریسم فقط از آن نام می برم ؛ اینجا از زاویه سکتاریسم مزمن به ان می نگرم ؛در این جا ؛ فعلآ ؛ اقلیتی ها در گاپیلون همدیگر را لت و پار نمودند ؛ دمکرات پیکار را قتل عام می نمود و مقرشان را در بوکان به آر پی جی می بست و کسی مانع این کار نبود همه با هم ولاکن هر یک از انها خود یک خمینی کوچکتر بودیم که سر بزرگمان در جماران زیر لحاف بود ؛ و بودیم ولاکن اما کوچک ما ؛ یک خمینی دیگر ؛ رژیم جنایتکار خمینی در بوکان زیر دست خمینی با نامی دیگر ….. داستان طولانی است اگر لازم شد می توان در ان رابطه کتاب نوشت ؛ و امروز بنگرید به کار های متفکرانه این رفقای روشنفکر ما …. دوباره و در ادامه همان کار های تنگ نظرانه زهوار در رفته و ادامس بوگندو و جویده ؛ شده تف شده تاریخ تکراری زندگی نکبت بار ما در اثر وجود این چنینی دوستان خاله خرسه ای ما ؛ دوباره  ادامه همان رفتار شرم آور را از سر گرفته اند و نمی توانند و نمی خواهند از تاریخ حتی از تاریخ خودشان بیاموزند ؛ آنها بدون اینکه از تاریخ بیاموزند و حافظه نازنین تاریخی شان را زحمت بدهند ؛ دوباره همان راه تنگ نظرانه و کوته بینانه شان را با سماجتی که سر به حماقت می زند ….؛ اما می روند  شاد از اینکه می روند ….کجا ؟ می روند ….. ای که خود ره را ندانی ره نمائی کی توانی ……اینها فقط به فکر زندانیان کرد در اورمیه هستند و حتی ان کردهائی که در میناب و بندرعباس و برازجان و اوین زندانی هستند ارزش نام بردن ندارند !! مثلآ زانیار و لقمان مرادی بی ارزش اند اگر چه شاید مدعی شوند مکه اینها اعتصاب غذا نمودند …. کسانی دیگر ننمودند …. ولاکن اینها نمودند …. اما درد اینجاست که اینها فقط اینها را می بینند ؛ ولاکن اینهای دیگر را در سایر جاهای ایران ولاکن نمی بینند ……و فرزندان و زحمتکشان و کارگران و کوشندگان دیگر سایر خلقها در زندان های این رزیم جنایتکار برای این مبارزین نوع توده ای خط امام در اوج انقلابی گری یک توده ای تنگ نظر ناسیونالیست ؛ ارزش نام بردن ندارند و یک ادم بیش نیستند ؛ مهم نیستند ؛  البته اکنون یا آن زمان اینها ولاکن زرت این قلاب بودند ؛ توده ای های خط امام کنونی ؛ برایشان زندانی سیاسی معنا و مفهومی ندارد … آری ؛ به این می گویند راست و چپ ددددددد دو روی یک سکه اند ؛ اگر بتوان این دوستان ناسیونالیست را چچچچچچچپ نامید …. البته ….بازهم دو روی یک سکه هستند اگر هزار بار چپه شوند ؛ زیرا در این مورد اب به اسیاب ارتجاع اسلام خمینی عزیز می ریزند ….رفقا و دوستان ناسیونالیست از تاریخ بیاموزید !! یاد گیری چیز بدی نیست ….بس است تنگ نظری ؛ جهان تغیر نموده ….. ایران زندان تمامی ازادیخواهان و برابری طلبان است ….. شما و سایرین با این تنگ نظری هایتان خود میخ چوبینه ای از این دار ستم ارتجاع خواهید بود ….. بیخود برای خودتان پپسی باز نکنید ؛

سرنگون باد رزیم دار و تازیانه و اعدام و ترور و شکنجه جمهوری اسلامی ایران . …..

بر قرار باد ازادی و برابری

عمرمحمدی

سه-شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳ برابر با ۰۶ ژانويه ۲۰۱۵

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s