خرید نان و سبزی از دارو خانه

خود قضاوت کنید ؛ ایا این همه حسین حسین در ما بی تاثیر بوده ؟؟؟ ما مذهبی نیستیم ؟ واقعآ ؟ کسی که درزندگی روزمره اش برای خرید نان به قصابی اگر مراجعه نماید بهش می خندند؛اگر برای خرید سبزی به داروخانه مراجعه نماید مسخره اش می کنند؛ و….اما در جامعه عقب مانده برای حق تعین سرنوشت خویشوسازمان دادن ازادی و برابری …به دکان دشمنان ازادی و برابری که هزاران بار امتحان پس داده اند ؛ همه می دانند که این طبقات دشمنان ازادی و ازادگی و پاسداران استثمار و توحش هستند؛ اما بازهم این روشنفکر سالوث عقب مانده ما به درگاه دشمنان آزادی به دریوزگی می افتد ؛گدائی می کند وقتی فغان برمی اوری ….داد می زنی این شیوه زشت است ؛ بس کنید خود ومردم فروشی است؛این یارو از طبقات استثمار گر است ؛ که دشمن ازادی وبرابری است …. اگرامیرکبیر باشی رگ دستت را می زنند و اگر ….فلان باشی فحشت می دهند و کتک و زندان و ترور و ….ازسوی بعضی ها فحش است وچاله گند دهانی که فلانی برابری خواه ااست…. عدالت و برابری خواهی تبدیل به فحش می شود و کرم لای کتاب و رکاب زن جاده مطالعه ؛ قدر مسلم این است که این نوع عوام فریبان آزادی را لازم دارند که بفروشد ….بر عکس مسیر زندگی وکار و زحمات ما ؛ ما ازادی را لازم داریم که بگوئیم برابری حق حیات وزندگی انسانی جامعه ای انسایی است …. بسیار طبیعی است نباید رنجید وقتی از طرف اینها رکاب زن لای کتاب میشویم هاهاها این است درد مزمن جامعه ای که امیرکبیر ها را می کشند و بعد بر سر مزارش گل می گذارند …فکر می کنند این هم حسین است و…هاهاهادر جامعه ای کورذهن ؛ در جامعه ای مرده پرست و تنبل فکر؛ وحشی و متوحش؛ مردمانی بیچاره که روبه سوی عکس مسیرحرکت تاریخ و رو به گذشته های تاریخ نشسته اند ؛ روشن فکرانش باید توهین شان کتاب خواندن باشد جای بسی تاسف دارد؛ در عوض شاد بودن از داشتن فرهنگ مطالعه …..و دانش آهای مردم؛اهای کارگران و زحمتکشان؛اهای روشنفکران و انسانهای ازادیخواه در اتوبوس تاریخ باید روبه جلو در ردیف اول باید نشست تا بتوان تعیین سرنوشت خویش را بدست گیرنم ؛ باید از تجزبیات خلقهای دیگر باید بیاموزیم وگرنه ناچارآ …هزاران بار باید ما را در چاه و چاله بیندازند …. مطالعه توهین نیست؛بلکه بسیارخوب است ؛ دانش و آموختن چراغ راه است در تاریکی تاریخ احساس مسئولیت است؛ کورذهنی و عوامفریبی بد است؛ با هم یاد بگیریم قانونمندی های تغییرات اجتماعی را…..

عمرمحمدی

دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳ برابر با ۱۵ دسامبر ۲۰۱۴

کتب خوان

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s