•  

سابق بر این، هرگاه در کشوری اعتصابی رخ می‌داد، به لطف وارد کردن کارگران از کشوری دیگر ناکام می‌ماند. انجمن بین‌الملل جلو این کار را تقریبا به طور کامل گرفته است. انجمن اطلاعات مربوط به اعتصاب را دریافت می‌کند، سپس این اطلاعات را در میان شاخه‌های خود پخش می‌کند، و آنها فوراً در می‌یابند که محل اعتصاب باید منطقه ممنوعه اعلام شود. بدین‌سان صاحب کاران باید به تنهایی با کارگران خویش رو در رو شوند. حق عضویت‌ کارگران انجمن‌ هزینه‌ اعتصاب را تامین می‌کند، اما اگر فشار وارده بر کارگران اعتصابی بیش از حد سنگین و خود اعتصاب نیز مورد تأیید انجمن باشد، انجمن مایحتاج ضروری اعتصابیون را هم تامین میکند. با همین روش‌ اعتصاب سیگارسازان بارسلونا به پیروزی ختم شد. طبقه کارگر در گیر‌و‌دار افزایش ثروت فقیر می‌مانند، و محرومیت مادی ایشان هستی اخلاقی و جسمانی‌شان را تباه می‌کند. کارگران نمی‌توانند برای درمان این درد به دیگران تکیه کنند. در نتیجه چاره کار خویش را خود رفع کردن امری واجب است. کارگران باید روابط میان خود و سرمایه‌داران را تغییر دهند و این بدان معناست که باید جامعه را تغییر دهند. این هدف هر اتحادیه، انجمن و تعاونیهای کارگری است و کار انجمن بین‌المللی ایجاد همبستگی کامل میان این سازمان‌هاست.

‎سابق بر این، هرگاه در کشوری اعتصابی رخ می‌داد، به لطف وارد کردن کارگران از کشوری دیگر ناکام می‌ماند. انجمن بین‌الملل جلو این کار را تقریبا به طور کامل گرفته است. انجمن اطلاعات مربوط به اعتصاب را دریافت می‌کند، سپس این اطلاعات را در میان شاخه‌های خود پخش می‌کند، و آنها فوراً در می‌یابند که محل اعتصاب باید منطقه ممنوعه اعلام شود. بدین‌سان صاحب کاران باید به تنهایی با کارگران خویش رو در رو شوند. حق عضویت‌ کارگران انجمن‌ هزینه‌ اعتصاب را تامین می‌کند، اما اگر فشار وارده بر کارگران اعتصابی بیش از حد سنگین و خود اعتصاب نیز مورد تأیید انجمن باشد، انجمن مایحتاج ضروری اعتصابیون را هم تامین میکند. با همین روش‌ اعتصاب سیگارسازان بارسلونا به پیروزی ختم شد. طبقه کارگر در گیر‌و‌دار افزایش ثروت فقیر می‌مانند، و محرومیت مادی ایشان هستی اخلاقی و جسمانی‌شان را تباه می‌کند. کارگران نمی‌توانند برای درمان این درد به دیگران تکیه کنند. در نتیجه چاره کار خویش را خود رفع کردن امری واجب است. کارگران باید روابط میان خود و سرمایه‌داران را تغییر دهند و این بدان معناست که باید جامعه را تغییر دهند. این هدف هر اتحادیه، انجمن و تعاونیهای کارگری است و کار انجمن بین‌المللی ایجاد همبستگی کامل میان این سازمان‌هاست.‎
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s