انتظار میوه خوراکی از درخت بید ….احمقانه شاید باشد

انتظار

فاشیزم راه چاره نیست ؛ راه حل مناسبی نیست !! رژیم ایران بعلت در تنگنا و بن بست بودن به هر لحاظ ؛ به جای راه یابی جهت برون رفت از بن بست های ایدئولوژیک ؛ که طبیعتآ پیامد های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ناهنجار و متوحشی را با خود دارد …. توحش را دامن می زند ؛ در یک کلام ؛ سیستم حکومتی ایران اسلام و جنایت ؛ یک سیستم گیر افتاده و گیر کرده در لای چرخ تاریخ ؛ همراه با خود گره های کور و در هم تنیده ای را به جامعه تحمیل می نماید ؛ که متاسفانه بار این همه نا هنجاری ها را متاسفانه باید مردم ما هنوز باید بر دوش بکشند ….تا جائی که حتی سگ و گربه های همزیست با ما در این جامعه ماقبل تاریخ نیز در امان نیستند …. سیستمی نو ؛ طرحی نو باید در انداخت …. زنده باد ازادی و برابری ؛ زنده باد دموکراسی مستقیم ….

عمر محمدی

داشتن انتظار دموکراسی از طبقات استثمار گر و یا از سازمانهای استثمار گران و یا از  ستازمان های نیمه فاشیستی ؛ هم چون امام زمانی ؛ رجوی ایران ایران رجوی ؛ بسیار شباهت دارد به  انتظار بالا رفتن خر با یک بار سیصد کیلوئی از یک نردبان تا طبقه هفتم یک ساحتمان . پایبندی به دموکراسی مستقیم ؛ یعنی دموکراسی توده های کار و زحمت ؛ تنها از آن کسانی است که در استثمار توده های کارگر سهمی نداشته باشند ؛ غیر از آن حرف مفت تا دلت بخواهد فراوان است ؛ همه شارلاتان و بد ترین آنها عوام فریب ترین هایشان اند .

عمر محمدی

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s