ایمانت که به تار موی من بند است

ایمانت که به تار موی من بند است
آهای تویی که دم از ایمان
و از تقوا میزنی
تقوا و ایمانی که به „تق“ ی „وا“میرود…
ایمانت که به تار موی من بند است
حریص دیدن مچ پای دخترکانی که به پروای تو و خدایت برای خود خدایی میکنند
خدایت انسانیت و عقل به تو وعده نداد
بهشت تو در پایین تنه ات خلاصه میشود…
من اما خدایی ندارم
یا بهتر بگویم
خدایی برای خودم نساخته ام…
تو اما خوش باش که هرزگی هایت در خفاست
و برایش مجوز خدایی داری!!!
بکش و تجاوز کن به حکم خدایت برای رسیدن به بهشتی که
فاحشه خانه ساخت خدایت است!!

‎ایمانت که به تار موی من بند است
آهای تویی که دم از ایمان 
و از تقوا میزنی
تقوا و ایمانی که به "تق" ی "وا"میرود...
ایمانت که به تار موی من بند است
حریص دیدن مچ پای دخترکانی که به پروای تو و خدایت برای خود خدایی میکنند
خدایت انسانیت و عقل به تو وعده نداد
بهشت تو در پایین تنه ات خلاصه میشود...
من اما خدایی ندارم
یا بهتر بگویم
خدایی برای خودم نساخته ام...
تو اما خوش باش که هرزگی هایت در خفاست 
و برایش مجوز خدایی داری!!!
بکش و تجاوز کن به حکم خدایت برای رسیدن به بهشتی که 
فاحشه خانه ساخت خدایت است!!‎
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s