سرود انترناسیونال

کارگری که با گچ خورشید و ستاره می سازد !

برخیز، ای داغ لعنت‌خورده،

دنیای فقروبندگی!

جوشیده خاطر ما را برده

به جنگ مرگ و زندگی.

باید ار ریشه براندازیم

کهنه جهان جور و بند،

آنگه نوین جهانی سازیم،

هیچ‌بودگان هر جیز گردند.

روز قطعی جدال است،

آخرین رزم ما.

انترناسیونال است

نجات انسانها.

بر ما نبخشد فتح و شادی

خدا، نه شاه، نه قهرمان.

با دست خود گیریم آزادی

در پیکارهای بی‌امان.

تا ظلم را از عالم بروبیم،

نعمت خود آریم به‌دست،

دمیم آتش را و بکوبیم

تا وقتی که آهن گرم است.

روز قطعی جدال است،

آخرین رزم ما.

انترناسیونال است

نجات انسانها.

تنها ما تودۀ جهانی،

اردوی بی‌شمار کار،

داریم حقوق جهانبانی،

نه که خونخواران غدار.

غرد وقتی رعد مرگ‌آور

بر رهزنان و دژخیمان،

در ابن عالم بر ما سراسر

تابد خورشید نورافشان.

روز قطعی جدال است،

آخرین رزم ما.

انترناسیونال است

نجات انسانها.

‎کارگری که با گچ خورشید و ستاره می سازد !

برخیز، ای داغ لعنت‌خورده،

دنیای فقروبندگی!

جوشیده خاطر ما را برده

به جنگ مرگ و زندگی.

باید ار ریشه براندازیم

کهنه جهان جور و بند،

آنگه نوین جهانی سازیم،

هیچ‌بودگان هر جیز گردند.

روز قطعی جدال است،

آخرین رزم ما.

انترناسیونال است

نجات انسانها.

بر ما نبخشد فتح و شادی

خدا، نه شاه، نه قهرمان.

با دست خود گیریم آزادی

در پیکارهای بی‌امان.

تا ظلم را از عالم بروبیم،

نعمت خود آریم به‌دست،

دمیم آتش را و بکوبیم

تا وقتی که آهن گرم است.

روز قطعی جدال است،

آخرین رزم ما.

انترناسیونال است

نجات انسانها.

تنها ما تودۀ جهانی،

اردوی بی‌شمار کار،

داریم حقوق جهانبانی،

نه که خونخواران غدار.

غرد وقتی رعد مرگ‌آور

بر رهزنان و دژخیمان،

در ابن عالم بر ما سراسر

تابد خورشید نورافشان.

روز قطعی جدال است،

آخرین رزم ما.

انترناسیونال است

نجات انسانها.‎
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s