هر اندازه عدم مقاومت و شل آمدن در برابر این جنایتکاران بیشتر ؛ حق خوری و سرکوب و فشار تا انتهای رذالات زیادتر

1457558_1377645435815250_380004029_n1477376_1411644655748661_1007657236_n1536536_1404987139747746_750596392_nه

هر اندازه عدم مقاومت و شل آمدن در برابر این جنایتکاران بیشتر ؛ حق خوری و سرکوب و فشار تا انتهای رذالات  زیادتر

حکومتها شایسته مردمان شان هستند ؛ آنها در مسیر حرکت و زندگی بر هم منطبق می گردند …..یعنی فرهنگ و روابط مردم ؛ منطبق بر فرهنگ و شیوه زندگی و شیوه حکومت  و روابط  حکومتیان می شود ؛

 یک جوک واقعی و خنده دار؛ که از بس تکرار شده بی مزه است و مردم به آن توجهه ندارند ؛ مگر بیادشان بیاوری ؛

آنها بر دریائی از نفت دراز کشیده بودند ؛ اما بدنبال جمع آوری تپاله شتر سرگردان؛ اینها به کرامات آنها صلوات می فرستند ….. هاهاهاها  مسخره های تاریخ….. معجزه هم می نمودشان ….  خنده دار تر اینکه در این زمان ؛ اکنون تاوان این نادانی را ما باید بپردازیم ؛ من برای خودم یک نتیجه دارم ؛ حق تعیین سرنوشت خلقها و انسانها تنها بدست خویش ممکن است ؛ بنا بر این ؛ زنده باد دمکراسی مستقیم ؛دمکراسی  از محیط های کار و تولید ؛ زنده باد ازادی و برابری

 در برابر این جنایتکاران هر چه بیشتر عقب نشینی نمائیم ؛ تجاوز به حقوق شهروندی؛ تجاوز و لگد کوب نمودن تمامی حقوق زندگی انسانی ؛ تا انتهای رذالت و نامردمی بیشتر خواهد بود ….تا جائی که اگر بتوانند ما و جامعه ستم دیده و لگد کوب گشته را ؛ به زمان ماقبل تاریخ صحرا های عربستان برمی گردانند ؛ جنایتکاران اسید پاش متعلق به فرهنگ توحش زمان ایستاده در عصر توحش ؛ زمان بازمانده در عصر شتر چرانی صحرا های عربستان در زمان ماقبل تاریخ ؛ زمان گوساله هائی وحشی صحرا های عربستان خوابیده بر دریائی از نفت و نالان از نادانی و ناتوان خویش بدنبال تپاله شتر روان و سرگردان ؛ …. بی شرمانه به آسمانها می روند و معجزه هم می نمایدشان ؛ شق القمر هم البته ؛ هر سئوال و شک نمودنی را با شمشیر جواب می گویند ؛ بی شرم های پر رو ؛ این دزندگان وحشی بی همه چیز ؛ در هیچ عرصه ای در سراسر تاریخ هر جا که زورشان رسید و توانستند و تا زمانی که یک ذره بو گندو از اینها باقی است تا بتوانند ؛ مردم را راحت نخواهند گذاشت ؛ زیرا که خود از خود هیچ ندارند ؛ آنها با دیدن هر نوع تغیر و تکامل و تحول در جامعه انسانی ؛ پایه تصورات مالیخولیائی شان را در خطر می بینند ؛ از این نظر است که تا آنجا که بتوانند مردم را وادار به خانه نشینی و خفقان و مردن تدریجی در پستوی خانه ها ؛ وادار می نمایند ؛ خنده دار تر اینکه انچه که تا دیروز حرام بود اینها امروز بیشترین استفاده را از آن می نمایند ….نقاشی و کشیدن تصویر حرام بود و امروز  آنها از تلویزیون یک ملاویزیون ساحته اند ؛ کسی نیست بپرسد اون که حرام بود خوب  ملا ؛ ول کن دیگه ؛ مدرسه حرام بود  و مکتب خانه حلال و امروز همه در بلاد کفر درس می خوانند …. در انگلستان دکتر ؟؟؟؟ می شوند ؛ آنهم چه دکتری!!!  اسلامی …!!! در هر حال ؛ بی شرمی و رذالت و بنا به آنچه که در تصورات مالیخولیائی شان دارند ؛  ترمز تاریخ را فشار می دهند ؛ تا شاید تاریخ را در زمان ماقبل توحش نگه دارند ….در این میان ملت ایران یک اشتباه بزرگ تاریخی را مرتکب گشته و باید تاوانش را خود بپردازد ؛ تاوان آن این است که از قبل باید بداند چه می خواهد ؟؟ و از قبل باید بداند چه کم دارد ؛ و برای آن مبارزه نماید ؛  مردم راهی به جز زندگی کردن ندارند؛ و اینها مانع زندگی معمولی مردم زحمتکش اند و اینان دشمن نفس کشیدن روح و جان انسانی اند ؛ مردم ستمتدیده ما یا به اعتراض دست خواهند زد و حق خود را می گیرند ؛ سرنوشت و زندگی خودشان در دست خویش سازمان می دهند؛ و رژیم را تا سرنگونی کامل و زباله دانی تاریخ پس می رانند روی این بوگند تاریخ را می پوشانند ….؛ یا باید تا ته جهنم موجود باید عقب بنشینند ؛ در این میان جای خالی وجود ندارد ؛ برای زندگی انسانی باید دست به ریشه برد و از قبل باید دانست که چه می خواهیم ؛ ….. سرنگونی این رژیم جنایت کار و اسید پاش از یکی از همین نقطه ها شروع خواهد شد …. ایران بشکه باروتی است که از این جرقه ها انفجار بر خواهد خواست ….زیرا اینها غیر از ایی که هستند نمی توانند باشند ؛ اگر غیر از این باشند دیگر ملا نیستند !! مگر می شود ملا و رذالت نبود و ….. و مردم نیز حق حیات دارند ؛ سرنگونی این جنایتکاران دیر و زود دارد سوخت و سوز ندارد ؛ حق گرفتنی است ؛ حق را گدائی نمی کنند ….با آمادگی برای سرنگونی ؛ از نافرمانی مدنی از هر نوع کار شکنی ؛ تا سازمانهای کوچک و کروژک های سه چهار نفره تیم های سفت و محکم و قابل اعتماد کوچه و محله ها تا …..سازمان باید داشت و با هم باید بود در درگیری ها یار هم بود ؛ بزن بدون تعارف و من بمیرم تو بمیری …..؛ راه های زدن در شرایط درگیری ها را باید از قبل آماده نمود و سنجید و …. با آمادگی باید پیش رفت و به استقبال این مبارزات در پیش رو باید پیش رفت ….همیشه در زد و خورد ها راه های فرار را نباید از نظر دور داشت ؛   آنها نیز بیکار نیستند ؛ اما مردم ما به خوبی می دانند تا این جنایتکاران پوشالی و بادکنکی جنایتکار در حکومت باشند ؛ سرنوشت مردم را مشتی مریض روانی تعیین می نمایند ؛ سهم مردم ایران بیچارگی است .

سرنگون باد رژیم جنایت و تبهکاری اسلامی ایران …..

    زنده باد ازادی و برابری

عمر محمدی

جمعه ۲ آبان ۱۳۹۳ برابر با ۲۴ اکتبر ۲۰۱۴

متهم اصلی اسید پاشی
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s