مبارزه با مذهب و خرافات ….؟ باید ریشه آن را زد ؛ مذهب شکل است ….پوشش است … ؛

مذهب و خرافات

مبارزه با مذهب و خرافات ….؟ باید ریشه آن را زد ؛ مذهب شکل است ….پوشش است … ؛ پوششی که مزدوران امپریالیستها بر آن بستر حماقت توده های به جا مانده از بشریت و ترقی؛ مزدورانشان را سازمان می دهند ؛ مذهب آئینه ای است از یک سراب در بیابانی که آدمهای فقیرش ار فقر….. فقر احساس و امید ؛ فرهنگی؛ سیاسی ؛اجتماعی و تاریخی و دورنمائی برای آینده …. آه ندارند با ناله سودا کنند ؛ به همین خاطر تمامی دار و ندارشان را ؛ تمامی امید و آرزو های لگد کوب گشته در زیر سم یابو های تاریخ شان را بر باد و اوهام و خیالات و تصورات مالیخولیائی ؛ از سر ناچاری بنیاد می نهند ؛ معاملاتشان با خدا از نا امیدی است ؛ همه چی را به خدا قرض می دهند و باز هم به خدایشان بازهم بدهکاراند ؛ و طلب عفو می کنند ؛ از چی ؟ برای چی ؟همیشه گنهه کار اند…. فقر آه مردم ستم دیده است که به جز اوهام و خیالات فریاد رسی نمی بینند ؛ از یک دنیا مملو از خیالات و تصورات و اوهام به آن دنیای خیالات و نیستی می روند به امید شاید کسی یا یک حوری بهشتی (( لطفآ بد ترحمه نفرمائید ))…. برای واقعی زندگی کردن پرده ها را باید کنار زد تا دنیای واقعی را بتوان دید ؛ تا از اوهام رها شد ….به این منظور و در این راه ؛ یکی از اساسی ترین کار ها مبارزه با استثمارگران و عوام فریبان است …. که هر کدام از آن کار ها در مسیر مبارزه خود به ابعاد احساسات زخمی انسانها و درازای تاریخی است …. از دیو و دد ملول بودن کافی نیست ….با قلم و قدم باید به جنگ سیاهی ها رفت …. پای تصور و اندیشه را باید بر زمین واقعی نهاد …. تصور و خرافات لازمه استثمار است ؛ همانگونه که رضایت خاطر در مسیر استثمار نیز انسان را خرفت می نماید ….. استثمار حامی و پشتیبان اوهام و عوام فریبی ها است …. اواهام ؛ دود مسخ کننده کندوی زنبوران عسل است ؛شکل اوهام می تواند اوباما یا دبلیو بوش هم باشد یا خمینی و یا ناسیونالیزم …. هر کسی و هر چیزی …… زندگی واقعی ؛یعنی تلاش در جهت ازادی و برابری …..

عمر محمدی

سه-شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۱۴

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s