خلقی که به پا خاست ؛ شکستنش شاید ؛ ممکن است ؛ اما بزانو در آوردنش محال است

1238232_10153259881204778_89042104190349474_nخلقی که به پا خاست ؛ شکستن شاید ؛ ممکن است ؛ اما بزانو در آوردنش محال است

امپریالیستها و مرتجعین منطقه امروز در زیر عبای داعش و اسلام واقعی جلو می آیند ؛ با نام و دست داعش کشتار می نمایند ؛ زیرا می خواهند بصورتی عوام فریبانه به مردم نشان دهند ؛ که از ما بد تر نیز وجود دارد ؛ پس !! ای  مردم به جان آمده به وجود ما راضی باشید …؛  این پیام امپریالیستها در زیر  چهره و عملکرد داعشیان است ….  زیرا دشمنان مردم نمی توانند بیداری توده های میلیونی را ببینند و از آنجائی که  می خواهند ؛ اما نمی توانند با دست خود مستقیمآ ؛ فعلآ !!! تا کی ….؟ برای بعد ؛  اما فعلآ آنها فعلآ نمی خواهند با دست خود مستقیمآ به شیوه استثمارگران و استعمارگران قرون پیشین ؛ مردم را مستقیمآ با دست خود سرکوب نمایند ؛ پیامد های آن گرانتر و سریع تر می تواند باشد ؛  زیرا بعدآ با این مردم کار دارند ؛ و از آنجائی که رنگ ناسیونالیسزم بارزانی و سایر خودفروشان هم دیگر کار ساز نیست و دموکراسی خواهان وطنی به اندازه لجن زار  و فاضلابها ….بی آبرو و بی رنگ و بو و بی مزه اند ؛ برای امپریالیستها چاره ای نمی ماند ؛ جز اینکه شمشیر داعش را از رو ببندند ؛ از آنجائی که اگر خودشان مستقیمآ خود نقش کشتارگران و شکارچیان انسان  را بازی نمایند ؛ در آن صورت به رویاروئی هر چه بیشتر با مردم منجر خواهدشد و انفجار بیش از حد تصور می تصور خواهد بود …..تا آنجا که  این انفجار حتی عقب مانده ترین لایه های مردم جامعه را نیز در بر خواهد گرفت …. آری !! در واقع این کار ها و این سناریوها ی طالبان و داعش و ماعش و سلفی و علفی ….از ترس بیداری مردم است …. و از آنجا که بعدا باید از عوام فریبان و نوکرانشان در تحمیق مردم و دفاع از دموکراسی و کشور های متمدن و پیشرفته و جهان ازاد و این ترهات ….کف بچرانند و استقاده نمایند ؛ که گویا احم امریکا و سایر کشور های سرمایه و استثمار دموکراسی خواه هستند ؛ آنها ناجی بشر و انسانهای این جهان هستند ؛ شما مردم بیائید به ضریحشان دخیل ببندید و از این نوع رد گم کنی ها که فراوان شنیدیم و دیدیم ؛ در رابطه با غزه همه آنها سکوت نمودند و در رابطه با کشتار خلق کرد و سایر خلقها ….نیز داریم می بینیم …. آنها سکوت نموده اند یا دارند آهای خانم کجا می ری را زمزمه می نمایند و دموکراس اند ….در هر صورت ؛ برای امریکا و سایر مزدورانشان راهی نمی ماند جز اینکه امروز داعش را سازمان دهند ؛ گویا داعشیان از سوی گویا ترکیه راه افتاده و ترکیه هم مسلمان است ؛ خوب چه اشکالی دارد ولاکن همه مسلمانیم ….؛ البته ترکیه دوست امریکا گویا نیست و در پیمان ناتو گویا قرار ندارد و آرام و قرار ندارد و از امریکا بودجه نظامی نمی گیرد و خود اسلامی است و مسلمان و گوززززا با عربهای سعودی کاری ندارد و بسیار عوام فریبی ها …. اما در پشت صخنه داعش چه می گذرد ؛ همان القاعده در واقع در اسرائیل دوره دیده و دست پرورده امریکا و دنباله همان القاعده هستند ؛ اکثر مزدورانشان از همان اشخاص هستند…. که بارزانی  و سه نفر از این کردهای طرفدار امریکا و نوکران امریکا در عمان با آنها نشست داشته ؛ با آنها معامله نموده و در ظاهر گویا امریکا ضد طالبان و داعش است ؛ اهای طالبان من می کووووشم توووو را ….آهای داعیش ….من می کووووشم تووو را ….کووووجائی ….من نمی بینم توووو را وگرنه تکه چپت به اندازه تکه راستت می کووووونم تووو را …. تمامی این پیچ و خم ها ناشی از بیداری مردم است وگرنه امریکا با امریکای ویتنام و …. فرقی ننموده ؛این شرایط است که به نفع بیداری مردم تغییرات فراوانی نموده ؛ شرایط تغییر نموده که آنها را به دورغ و تظاهر و ریا و عوام فریبی و زیر جلکی بازی نمودن وا می دارد ؛ وگرنه اینها همان جنایتکاران ویتنام اند که بوسیله ویتکنگ ها و خلق ویتنام به دریا ریخته شدند ؛ که امروز نیز دلشان می خواهد همانند ویتنام وارد می شدند و شکست روانی و جهانی  آنزمان شان را جبران نمایند ؛ به همین شکل در امریکای لاتین یا سایر استعمارگران دیگر در افریقا و آسیا و …..اما بیداری مردم کار و زحمت  در منطقه ما ؛ غولی است که از چرا غ جاوی مردم این منطقه بیرون آمده است ؛ نه با ترور و کشتار جمعی نه با هیچ وسیله ای به زانو در نخواهند آمد ؛ گیرم هزار بار دیگر ما را شکستید ؛ زیرا شما از حماقت مردم ناسیونالیست و خرمذهبی و خرفت به اندازه سوخت تانکهایتان فعلآ برخوردارید و حماقت در اختیار دارید ؛ اما اگر این سوخت تمام شد !!؟؟ که مطمئن باشید تمامش می کنیم ؛ اگر این بار و بار دیگر هم ما را باز هم شکستید…. باز هم بار دیگر چه می کنید؟ …. آنچه که مسلم و روشن است ؛ این شمائید و سیستم استثمارگرانه تان که رهائی نخواهید داشت …. برای ما کارگران و زحمتکشان و خلقهای منطقه نفس کشیدن و ازادی و برابری ضرورت زندگی است ؛ به همین خاطر !!! تسلیم هرگز ….. زنده باد ازادی و برابری در تمامی عرصه ها که فقط از کانال مبارزه بر علیهه استثمارگران و بر غلیهه دشمنان مردم برای آزادی و برابری ممکن است و بس ….خلقی که به پا خاست می توان و شاید ؛ شاید شکست !!! ممکن است ؛ اما بزانو در نمی اید …. برقرار باد پرچم سرخ ازادی و برابری …..
عمر محمدی

سه-شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۳ برابر با ۰۷ اکتبر ۲۰۱۴

10653605_10153259862224778_2716316438257099398_n10539191_1548327385402400_7551765072664480377_o

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s