مذهب و ناسیو نالیزم یکی است …..هنگامی که ابتذال جهانی است ؛ حماقت و توحش بسیار نرمال و معمولی به نظر می رسد …. زیرا که انسان با گاو و گوسفندان در این دنیا زندگی نموده و هنوز هم هر روز شیر آنها را هر روز !!! می نوشد .نباید نمک نشناس بود …شاید .

1471385_1377644909148636_746330343_n
مذهب و ناسیو نالیزم یکی است …..هنگامی که ابتذال جهانی است بسیار نرمال و معمولی به نظر می رسد …. زیرا که انسان با گاو و گوسفندان در این دنیا زندگی نموده و هنوز هم هر روز شیر آنها را هر روز !!! می نوشد .نباید نمک نشناس بود …شاید .

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s