قارچها و انگلها در تاریکی و خفقان و ….بهتر رشد می نمایند ….اینها نتیجه خفقان شاهنشاهی است و عقب ماندگی تاریخ و جامعه ما …بدانید اگر نه جنبیم همیشه به موازات تاریخ عقب نگه داشته خواهیم بود ….ما باید خودمان کاری بکنیم ….تا آیندگان ما به ما نخندند همانگون که ما این فارچ های سمی را می بینیم که نتیجه بی عرضگی و خریت گذشتگان ما بودند و هستند در مقابل هر گفته ای در ذهن خود یا در هر جا بصورتی خود بخودی باید پرسید چطور ؟ چگونه ؟ چرا ؟ به چه شکل ؟ از کدام زاویه ؟ در چه شرایطی ؟ با کی ؟ تا کجا؟ معیار ؟ چه کسانی ؟ و بسیار سئوالها ….آنگاه ما حاکم بر سر نوشت خویش خواهیم بود اگر حوصله نداشتید اشکالی ندارد در گوش خر بخوابیم برایمان تصمیمات لازمه خواهند گرفت …..چگونه ….؟ تاریخ می خندد و به من چشمک می زند ….و من نگرانم .

1395374_1377644002482060_1627029748_n 1479394_1404243293155464_2083509164_n

قارچها و انگلها در تاریکی و خفقان و ….بهتر رشد می نمایند ….اینها نتیجه خفقان شاهنشاهی است و عقب ماندگی تاریخ و جامعه ما …بدانید اگر نه جنبیم همیشه به موازات تاریخ عقب نگه داشته خواهیم بود ….ما باید خودمان کاری بکنیم ….تا آیندگان ما به ما نخندند همانگون که ما این فارچ های سمی را می بینیم که نتیجه بی عرضگی و خریت گذشتگان ما بودند و هستند در مقابل هر گفته ای در ذهن خود یا در هر جا بصورتی خود بخودی باید پرسید چطور ؟ چگونه ؟ چرا ؟ به چه شکل ؟ از کدام زاویه ؟ در چه شرایطی ؟ با کی ؟ تا کجا؟ معیار ؟ چه کسانی ؟ و بسیار سئوالها ….آنگاه ما حاکم بر سر نوشت خویش خواهیم بود اگر حوصله نداشتید اشکالی ندارد در گوش خر بخوابیم برایمان تصمیمات لازمه خواهند گرفت …..چگونه ….؟ تاریخ می خندد و به من چشمک می زند ….و من نگرانم .
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s