فرهنگ ساخت حکومتیان است … صاحبان برده ها و زمینها برای …. تقویت مواضع شان … با فرهنگ محکومین فرق دارد …. هر طبقه ای باید فرهنگ خودش را داشته باشد و دارد ….ما با فرهنگ و زبان اربابان با هم صحبت نکنیم

379655_1377647079148419_1849859570_nفرهنگ ساخت حکومتیان است … صاحبان برده ها و زمینها برای …. تقویت مواضع شان … با فرهنگ محکومین فرق دارد …. هر طبقه ای باید فرهنگ خودش را داشته باشد و دارد ….ما با فرهنگ و زبان اربابان با هم صحبت نکنیم

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s