وجود و قبول رهبر در جامعه به معنای ؛ قبول نفی مردم در جامعه است …. حال این بی هویتی و نفی بودن را چه خود بپذیریم و چه از سوی دیکتاتور ها به ما تحمیل نمایند …. وجود هر شکل آن فرقی در اصل موضوع ندارد ….. تسلیم هرگر ….. حق تعیین سرنوشت انسان بدست خود …. زنده باد دموکراسی مستقیم ….. شرط شکوفائی جامعه مشروط به شکوفائی فرد و شرایط شکوفائی برای انسان است …. جامعه ای انسانی بسازیم و از قبل از سرنگونی بدانیم چه می خواهیم ؛ تا کمتر دچار این چنین مشکلاتی گردیم تا کمتر قربانی و مسخره تاریخ بشویم تا قوی تر و مصمم تر و یکصدا عمل نمائیم …… زنده باد دموکراسی مستقیم از محیط های کار و تولید از پائین به بالا …. حق تعیین سرنوشت خلقها بدست خود ….یعنی دست هر نیروی خارجی از سرنوشت مردم ما کوتاه ….. عمر محمدی جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۳ برابر با ۰۳ اکتبر ۲۰۱۴ رفقا و دوستان عزیز می توانید از سایت من بنام صدای آزادی و برابری دیدن کنید و به دوستان خود معرفی نمائید. sedaye azadi barabari sedayeazadibarabari.wordpress.com

1463126_1391845604395233_625634837_n

وجود و قبول رهبر در جامعه به معنای ؛ قبول نفی مردم در جامعه است …. حال این بی هویتی و نفی بودن را چه خود بپذیریم و چه از سوی دیکتاتور ها به ما تحمیل نمایند …. وجود هر شکل آن فرقی در اصل موضوع ندارد ….. تسلیم هرگر ….. حق تعیین سرنوشت انسان بدست خود …. زنده باد دموکراسی مستقیم ….. شرط شکوفائی جامعه مشروط به شکوفائی فرد و شرایط شکوفائی برای انسان است …. جامعه ای انسانی بسازیم و از قبل از سرنگونی بدانیم چه می خواهیم ؛ تا کمتر دچار این چنین مشکلاتی گردیم تا کمتر قربانی و مسخره تاریخ بشویم تا قوی تر و مصمم تر و یکصدا عمل نمائیم …… زنده باد دموکراسی مستقیم از محیط های کار و تولید از پائین به بالا …. حق تعیین سرنوشت خلقها بدست خود ….یعنی دست هر نیروی خارجی از سرنوشت مردم ما کوتاه …..

عمر محمدی
جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۳ برابر با ۰۳ اکتبر ۲۰۱۴

رفقا و دوستان عزیز می توانید از سایت من بنام صدای آزادی و برابری دیدن کنید و به دوستان خود معرفی نمائید.
sedaye azadi barabari
sedayeazadibarabari.wordpress.com

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s