مردم باید شعور داشته باشند و خود سرنوشت خویش را به دست گیرند وگرنه …شارلاتان و دروغگو ؛ دلال و کارچاق کن و جاکش فراوان است….. و این هم دروغ و رذالت خمینی و حماقت مردم بنام تقیه اسلامی خمینی ….به دلیل خفقان شاهنشاهی و کور ذهنی مردم؛ این مردم شایسته این خمینی بودند که خمینی را بر گرده خویش سوار نمودند وگرنه چرا خمینی در آلمان بر سر کار نمی آید ….یکی از علت ها…؟ از درخت سمی شاهنشاهی میوه ذهر آگین خمینی آمد ببار .

1452156_1378425382403922_1178854799_n
مردم باید شعور داشته باشند و خود سرنوشت خویش را به دست گیرند وگرنه …شارلاتان و دروغگو ؛ دلال و کارچاق کن و جاکش فراوان است…..
و این هم دروغ و رذالت خمینی و حماقت مردم بنام تقیه اسلامی خمینی ….به دلیل خفقان شاهنشاهی و کور ذهنی مردم؛ این مردم شایسته این خمینی بودند که خمینی را بر گرده خویش سوار نمودند وگرنه چرا خمینی در آلمان بر سر کار نمی آید ….یکی از علت ها…؟ از درخت سمی شاهنشاهی میوه ذهر آگین خمینی آمد ببار .

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s