برای بشریت تنها دو راه مانده است یا…. توحش و داعش و اسلام و امپریالیزم و ناسیونالیزم و….یا ازادی و برابری و سوسیالیزم ؛ راه سوم ….توهمی است سخیف .

1451406_1387385348174592_1181424714_n

فاشیستها و دیکتاتور های ننگ تاریخ بشریت ؛ تنها با کشتن و ترساندن مردم می توانند تا مدتی دوام بیاورند…. اما آنکس که باد می کارد طوفان درو خواهد نمود …..و اگر غیر از این می بود ؛ هر سلسله ای از این حیوانات درنده قرنها می توانست دوام بیاورد …. کشتن و جنایت سازمان یافته دولتی آخرین حربه دستشان است ….
وای از هر نوع حکومت ایدئولوژیک ؛ هر نوع حکومت ایدئولوژیک تنها دیکتاتوری و توحش است ؛ زنده باد آزادی و برابری …..دولت نماینده طبقات است ؛ همانگونه که الئه و دم و دستگاه ترور و جنایتش نماینده طبقه سرمایه دار و نوکران امپریالیستها و به لحاظ فرهنگی متعلق به قرون شتر چرانی ماقبل تاریخ می باشد .
با دعا و نذر و نیاز من بمیرم تو بمیری هیچ گاه هیچ کاری از پیش نمی رود؛ از نقطه ای باید شروع نمود ؛ در اعتراض به اعدام عزیزانمان و قربانیان جنایات اسلامی …. با شعار نویسی در محل های مناسب با خطی که شناخته نشود….. با سنگ و فلاخن و هر وسیله ممکن تماشاچیان سادیستی صحنه های رقص مرگ عزیزانمان و فرزندان مردم و خود جنایتکاران اسلامی را از محل های مناسب به سنگ ببندیم ….با چز و فز و دعا و نذر و نیاز هیچ کاری از پیش نمی رود ….از دور و از محلهای مناسب با حداقل هزینه….این کار ممکن است و شدنی است و بسیار اسان خواهد بود اگر توده ای و همه گیر شود ….یک تکه پارچه و دو تکه نخ…بزن در دل دشمن هراس ایجاد کنی …..بس است جنایت و سرکوب ماشایسته نام انسان هستیم ……با این کار رژیم را به داخل جنایت خانه هایشان برخواهیم گرداند و سنگر به سنگر می زنیم تا به سرنگونی کامل ….شروع سخت شاید باشد اما غیر ممکن نیست ….باید از نقطه ای شروع نمود.
عمر محمدی
  • 1451406_1387385348174592_1181424714_n
    OOmar MMohammadi

    برای بشریت تنها دو راه مانده است یا…. توحش و داعش و اسلام و امپریالیزم و ناسیونالیزم و….یا ازادی و برابری و سوسیالیزم ؛ راه سوم ….توهمی است سخیف .
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s