مذهب تریاک و هروئین خلق است ؛ مذهب مردم را دعوات می نماید که در این دنیا چیزی نخواهید ….هر چه خداخیالی و مطیع و مورد نظر استثمارگران بخواهد همان است … اما خود استثمارگران اگر دیدند که مردم بیذار هستند و باور ندارند با تانک و توپ و تفنگ و جاسوس و لات و قمه زن و زندان و ترور همین مردم را سرکوب می نمایند ….برای آنها ؛ خدا نه خدا هیچ کاره است ….برای مردم گلوله و برای مردم خفقان …

1149435_1377635579149569_1970636498_o
مذهب تریاک و هروئین خلق است ؛ مذهب مردم را دعوات می نماید که در این دنیا چیزی نخواهید ….هر چه خداخیالی و مطیع و مورد نظر استثمارگران بخواهد همان است … اما خود استثمارگران اگر دیدند که مردم بیذار هستند و باور ندارند با تانک و توپ و تفنگ و جاسوس و لات و قمه زن و زندان و ترور همین مردم را سرکوب می نمایند ….برای آنها ؛ خدا نه خدا هیچ کاره است ….برای مردم گلوله و برای مردم خفقان …

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s