با دعا و نذر و نیاز من بمیرم تو بمیری هیچ گاه هیچ کاری از پیش نمی رود؛ از نقطه ای باید شروع نمود ؛ در اعتراض به اعدام عزیزانمان و قربانیان جنایات اسلامی ….…. با شعار نویسی در محل های مناسب با خطی که شناخته نشود…..

1511241_1398408053738988_1778754799_n


با دعا و نذر و نیاز من بمیرم تو بمیری هیچ گاه هیچ کاری از پیش نمی رود؛ از نقطه ای باید شروع نمود ؛ در اعتراض به اعدام عزیزانمان و قربانیان جنایات اسلامی …. با شعار نویسی در محل های مناسب با خطی که شناخته نشود….. با سنگ و فلاخن و هر وسیله ممکن تماشاچیان سادیستی صحنه های رقص مرگ عزیزانمان و فرزندان مردم و خود جنایتکاران اسلامی را از محل های مناسب به سنگ ببندیم ….با چز و فز و دعا و نذر و نیاز هیچ کاری از پیش نمی رود ….از دور و از محلهای مناسب با حداقل هزینه….این کار ممکن است و شدنی است و بسیار اسان خواهد بود اگر توده ای و همه گیر شود ….یک تکه پارچه و دو تکه نخ…بزن در دل دشمن هراس ایجاد کنی …..بس است جنایت و سرکوب ماشایسته نام انسان هستیم ……با این کار رژیم را به داخل جنایت خانه هایشان برخواهیم گرداند و سنگر به سنگر می زنیم تا به سرنگونی کامل ….شروع سخت شاید باشد اما غیر ممکن نیست ….باید از نقطه ای شروع نمود. عمر محمدی
  • OOmar MMohammadi

    مجاهدین !!! اسلامی ایران؛ دیوث های خود فروش؛ رذل های پتیاره ؛نوکران خمینی؛ ….به قول کوردی خوش به حال باغی که خرس از آن گریزان است …. وجود منحوس خود شما و تمامی مذهبی های مجاهد دیوث توهین به شعور انسان و بشریت هستید …. همین مجاهدین پس از اینکه صدام در کردستان شکست خورده بود و فرار کرده بود …. در گرماگرم جنگ با کردها ….مجاهدین عکس بارزانی و طالبانی را بر تانکها چسپاندند و رو به سوی مردم مبارز و پشیمرگان و ….شهر ها راه افتادند …. هنگامی که مردم فکر نمودند که این تانکها را پیشمرگان کرد از صدام به غنیمت گرفته اند … با خوشحالی بسوی آنها آمدند و این دیوث های مجاهد ….زن و کودک و پیر و جوان را به رگبار بستند ….قتل عام نمودند ….. بعد ها هیچ مجاهد رذلی جرات نزدیک شدن به کردستان را نداشت و ندارد ….الان هم این مجاهدین ؛ این دشمنان مردم از داعش حمایت می نمایند ….در یک کلام : مجاهدین یعنی ننگ بشریت ….خمینی یعنی جنایت و توحش و مجاهدین یعنی همراهان خمینی …. آیا در اینجا هم بازهم باید همان آش و همان کاسه را تحمل نمود ؟ یک تار موی خانمهای مجاهدین و از این دیوث های مجاهد لنگ حمامی های رذل نیز ….بنگرید به این توحش زن همدیگر را قاب می زنند و موی سرشان را می پوشانند ….و نباید یک تار موی خانمها بیرون باشد؛ حرام است ….. خمینی و مجاهدین تنها تفاوتشان در این است که خمینی عمامه را در روی سر دارد و اینها در توی سر…. عمر محمدی
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s