اگر اینها اینکاره نیستند ؛ که هستند …اما اگر

1426223_1386135778299549_491532566_n


سید علی شیره ای
اگر اینها راست می گویند ….که دروغ گو و زذل جنایتکار اند ….اگر راست میگویند و خود اینکاره نیستند ….تمامی سران جمهوری و جنایت باید آزمایش اعتیاد بدهند ….نود درصدشان تریاکی و شیره ای اند ….به لبها و صورت های روتوش و گریم نشده در تصاویر نگاه کنید …. به دور چشمانشان نگاهی بیندازید …. تفاوت رنگ چهره هایشان در تصاویر مختلف نگاه کنید …. همگی حاکی از اعتیادشان به تریاک و مواد مخدر دارد …زیرا مشروبات الکلی در اسلام بعد از یکی از جنگهای محمد نمی دانم احد بود یا شتر بود یا چی…. که دید با لشکریان مست نمی توان به جنگ رفت گفت ؛ از خدا وحی آمده که دیگر ….!!! دیگر مشروبات الکلی حرام است ؛ خدا آنرا حرام نموده؛ وگرنه به سبک مسیحیان نوشیدن مشروبات الکلی اشکالی نداشت ؛ آنها قبل از آن الکل را نمی شناختند ؛ و از آن زمان به بعد دزدکی می نوشند ….اما مواد مخدر را نمی شناختند و به همین خاطر حرام نیست ….
  • OOmar MMohammadi

    فاشیستها و دیکتاتور های ننگ تاریخ بشریت ؛ تنها با کشتن و ترساندن مردم می توانند تا مدتی دوام بیاورند…. اما آنکس که باد می کارد طوفان درو خواهد نمود …..و اگر غیر از این می بود ؛ هر سلسله ای از این حیوانات درنده قرنها می توانست دوام بیاورد …. کشتن و جنایت سازمان یافته دولتی آخرین حربه دستشان است ….
    OOmar MMohammadi

    تهران ؛ علی شیره ای قاتل ….جنایت کار
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s