همه را کرد ولاکن …… صاحبخانه

1239393_1405412489705211_1721167444_n

خانه نه خیلی خرید …یعنی نه خرید ؛ ما ولاکن می کنیم همه شما را در این خانه …با صاحبخانه و می بیند به قولش کامل وفا ها بطور کامل نموده ما را اما هنوز حالی نبودیم ….پس فکر کنید به کلمه به کلمه آنچه دشمنان می گویند ؛ کلمات و عبارات معنی دارند و حتی پس و پیش نمودن حروف بی معنی نیست …….تا این بلا دوباره سرتان نیاید …..ولاکنی دیگر در راه است …. خود سرنوشت خویش رابدست گیرید و به هیچکس اعتماد ننمائید …تنها راه چاره است ….دموکراسی مستقیم و از محل های کار و تولید …از بالا به پائین شاه و خمینی است …
اینجا تهران است و فقر اسلامی اصالت خویش را بخوبی نمایش می دهد و می نمایاند که اقتصاد واقعآ مال خر بود زیرا کمتر از هزار میلیارد هزار میلیار د دزدیدن گناه دارد آنوقت می شود اقتصاد مال امام ….از آنجائی که برای این مردم بیچاره فرقی ندارد چه کسی می چاپد؛به هر صورت مردمی که عرضه و لیاقت یک زندگی انسانی را ندارد باید این مردم محروم را کسی باید به چزاند ….زیرا خودشان برای خودشان نمی خواهند یا نخواستند تصمیم بگیرند ؛ پس یک ملا دزد آخوند یک رذل برایشان و برای اقتصادشان ….. خود دانید کسی که نخواهد بر سرنوشتش حاکم باشد و برای زندگی اش تصمیم بگیرد می تواند تصمیم بگیرد در وسط خیابان بخوابد یا در کنار خیابان !!! دموکراسی واقعی این است حال اسلامی یا هر جورش ….مردم ازادند و در مملکت اسلامی آزادی به اندازه کافی برای همه خواهد بود کجا بخوابند و زندگی بنمایدشان در جامعه ای لائیک و پر از دموکراسی نیز همین آش است همان کاسه ؛ اما دیگر لازم نیست حتمآ بعد از بیدار شدن از خواب بسم الئه بگوزند و شیاطین و غیره را نام ببرند زیرا جامعه دموکراسی لائیک نیز هست هاهاهاهاها مردم باید خیلی خر و خرفت باشند به لحاظ اندیشه و گرنه صد بلانسبت خر ؛ اگر نتوانند بعد از این همه بدبختی بر سرنوشت خویش حاکم باشند !! مزدوران و جاکش های سیاسی کارشان از روی انجام وظیفه به تمام می خواهند برسانند آیا شما نیز می خواهید همانی باشید که برایشان ضرری نداشته باشد …. ؟؟ زنده باد آزادی و برای

عمرمحمدی

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s