و این است در کردستان عقب مانده و ناسیونالیستهای کور و الدنگ و خرفت و خر و ناموس پرست و مذهبی ….

1480511_1406127792967014_2008573786_n

و این است در کردستان عقب مانده و ناسیونالیستهای کور و الدنگ و خرفت و خر و ناموس پرست و مذهبی ….
ناسیو نالیزم ؛ناسیو نالیزم است و ناسیو نالیزم یعنی عقب ماندگی و آن متعلق به صد ها سال پیش از بوجود آمدن سیستم سرمایه است که متاسفانه امروز هنوز در کردستان عمل می نماید ؛ سیستم سرمایه نه مرز و نه کشور می شناسد ؛ ناسیونالیزم در همه جای دنیا به اشکال گوناگون اما با یک محتوی در کار توهین به شعور و فرهنگ بشر است ؛ و باز دارنده ترقی و تعالی و شکوفائی فرهنگ و تمدن بشر و جوامع انسانی است ….همانند اسلام و ادیان مختلف ؛ مخالف دگر اندیشی است . در فاشیستهای هیتلری و سایرین و کوکلوس کلانهای دنیای از ما بهتران و در همه جای دنیا نیز یک کارکرد دارد ؛ تفاوتشان با کردستان در این است که ناسیونالیزم کرد همراه با مذهب و ناموس و غیرت متعلق به زمان اعراب ماقبل تاریخ ؛ زمان اعراب بادیه نشین گرسنه آغشته است که ریشه آن بر می گردد به به زمان گرسنگی های واقعی و قحطی نان در عربستان زمان قبل از بوجود آمدن اسلام ؛ به زمان محاصره اقتصادی عربستان که در بعد از کشف راه دریائی از چین به روم اتفاق افتاد ؛ در آن زمان گرسنگی بعد از محاصره اقتصادی عربهای گرسنه در صحرای عربستان که از فرط فقر حتی از ملخ و سوسمار نمی گذشتند ؛….فرق ها دارد با همه چیز خوردن تایلندی و هندوچینی ها و جنوب شرقی آسیائی ها ؛ در عربستان آن زمان از فرط گرسنگی و قحطی به منظور جلو گیری از زاد و ولد اضافی و جلو گیری از نان خوران اضافی در آن زمان که گرسنگی بیداد می کرد ؛ زنها نه ؛ بلکه دختران را می کشتند زیرا که بانی زاد و ولد و رشد نان خوران ؛ زنان بودند !!! در آن زمان وسایل جلوگیری نبود که ؛ زنها نیز مانند همه جای دیگر دنیای مرد سالاری زیردستان بودند ؛ دست دو و سه و چهار !!! و باز تاب آن در اسلام سه وچهار زن حلال است !!! اما در کردستان کنونی ؟؟؟؟ اکنون نیز بر همان روال و سیاق ماقبل اعراب مسلمان اکنون ؛ در زمان حال جهانی که حقوق زنان و مردان بسوی برابری می رود ؛ در قانون کردستان آزاد بازهم چهار زن قانونآ آزاد است ….این هم آزادی از نوع دبلیو بوشی بود ….اکنون در ادامه آن روند و فرهنگ ماقبل بشر در کردستان که یایه های مذهب اسلام زمان اعراب ماقبل بادیه نشین بنام مسلمان را باخود یدک می کشد ((ایدئولوزی اسلام در اثر گرسنگی و قحطی به منطور متحد نمودن قبایل عرب برای حمله به سایر قبایل همسایه و غارت آنها شکل گرفت؛ ببرید؛ بزنید مال حلال است زنها و مال و ناموس ….دیگران را و یا خمس و زکات بدهند و جزیه و ….بخوانید قرآن را می بینید اگر چه قرآن را ششنفر نوشته اند و به همین علت این همه ناسخ و منسوخ بقول ملا ها و به عبارت کوردی تناقضات دارد)) امروز در ادامه آن روند تکامل تاریخ و در اختلاط با سرمایه و باد زدن آن از سوی جنایت کاران حکومت اسلامی ایران و عربستان زمان خلفای راشدین در زمان کنونی !! ؟؟ ساختن جامعه ای بر مبنای الگو های آن زمان در این زمان ….هاهاهاهاها و در رقابت های وحشیانه شیعه گری و وهابی گری ؛ در ترکیبی ناهنجار از فرهنگی عشیره پرستی زمان ماقبل سرمایه داری و توحش و غیرت و ناموس و شرف … خلاصه یک علف خرس از کلکسیونی از عقب ماندگی ها در تقابل با تغییرات ناچارو ضروری جامعه ای در حال جوشیدن ؛ و جلوگیری از تغییرات اجتماعی ضروری و نیاز زمان و در تقابل با شکسته شدن و له شدن آن فرهنگ و سیستم اخلاقی فکری اجتماعی پوسیده و گندیده عشیره خلیفه و امام و رهبر …. مانند سایر شئونات دیگر از زمان به جا مانده در زیر چرخهای تاریخ و بشریت و تمدن ؛ با قربانی گرفتن از یکی از ضعیف ترین حلقات جامعه مان برمبنای همان توحش که زن بی حق است ؛ قربانی شدن زنان بازهم به سبک ماقبل بوجود آمدن اسلام ؛ هزاران بار متاسفانه اکنون در کردستان عقب مانده با فرهنگی که ننگ تاریخ بشریت است عمل می نماید …. در برابر خواسته های به حق زنان و در مقابله با برابری زنان با مردان ؛ زنان بیشترین قربانیان این توحش و شکسته شدن سیستم عشیره ای قبیله ای اند ؛ که مردان آزاده و آزاد اندیش و برابری خواه همراه این زنان نیز بازهم از تیر ترکش این توحش در امان نیستند ؛ اگر چه در این فرهنگ تجاوز به زن از افتخارات است ؛ همانگونه که در کهریزک ها نشان دادند ….در هر صورت شکست تاریخی این سیستم نابرابر و عقب مانده همچون اسلام و عشیره ها حتمی و چاره ناپذیر است ؛ وظیفه روشنفکران و آزادیخواهان کرد است که حداقل در این زمینه ؛ یک قدم به سوی آزادی و برابری بردارند ؛ حق برابری زنان با مردان در تمامی زمینه ها حقی انسانی جامعه ای متمدن است به انسان ؛ تحت عنوان کلمه زن با آن فرهنگ گندیده شان؛ مرسوم در فرهنگ و قاموس عقب مانده شان ننگرند بلکه به زن بعنوان انسان با حقوق برابر با مردان و بعنوان انسان باید نگریست و رفتار نمود ؛ زن ناموس کسی نیست همانگونه در مالکیت خصوصی کسی نمی تواند باشد ؛ آن فرهنگ متعلق به هزاران سال پیش است ….خواهی نخواهی تاریخ به پیش است و برابری زن و مرد یکی از نتایج این پیشرفت جوامع انسانی است ؛ همراهی روشنفکر کرد درد زایمان جامعه و فرهنگ جدید را کمتر خواهد نمود .

زنده باد آزادی و برابری زنان و مردان در تمامی عرصه ها ….

عمر محمدی
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۲ برابر با ۰۸ ژانويه ۲۰۱۴

رفقا و دوستان در صورت تمایل میتوانید از سایت من بنام :صدای آزادی و برابری دیدن فرمائید. لطفآ به دوستان خود معرفی نمائید ….با تشکر . عمر محمدی
https://sedayeazadibarabari.wordpress.com/ sedaye azadi barabari sedayeazadibarabari.wordpress.com
sedaye azadi barabari
sedayeazadibarabari.wordpress.co

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s