ماکه امیدازکف داده می رفتیم دردورانی گه جزبیدادوطغیان نبودوبااین همه نیک می دانستیم که کینه برضدپستی چهره را پراجین می کند.وخشم برضدبیداد،صداراخشن.وای!ماکه مى خواستیم جهان رابه جهان مهربانان بدل کنیم خود نتوانستیم مهربان باشیم.اماشمایان!به هنگامی که همه به منزلگاه رسیدند،وانسان دوست انسان شد،باگذشت ازمایادکنید. برتولت برشت

ماکه امیدازکف داده می رفتیم دردورانی گه جزبیدادوطغیان نبودوبااین همه نیک می دانستیم که کینه برضدپستی چهره را پراجین می کند.وخشم برضدبیداد،صداراخشن.وای!ماکه مى خواستیم جهان رابه جهان مهربانان بدل کنیم خود نتوانستیم مهربان باشیم.اماشمایان!به هنگامی که همه به منزلگاه رسیدند،وانسان دوست انسان شد،باگذشت ازمایادکنید.

برتولت برشت

‎ماکه امیدازکف داده می رفتیم دردورانی گه جزبیدادوطغیان نبودوبااین همه نیک می دانستیم که کینه برضدپستی چهره را پراجین می کند.وخشم برضدبیداد،صداراخشن.وای!ماکه مى خواستیم جهان رابه جهان مهربانان بدل کنیم خود نتوانستیم مهربان باشیم.اماشمایان!به هنگامی که همه به منزلگاه رسیدند،وانسان دوست انسان شد،باگذشت ازمایادکنید.

برتولت برشت‎
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s