عمر در حال گدائی

1551478_1405412423038551_1300743947_n

عمر محمدی و پرشنگ خانم خواهرم در تابستان 2013 در هیلسینکی فنلاند در منزل یک شاهی از آن شاهان زهوار در رفته و قدیمی قرون هفده و هجده…. من محض مسخره نمودن این سیستم از تاریخ به جا مانده به گدائی نشسته ام و پرشنگ خانم نیز می خندد

فخر به آسمان مفروش :که ژولیدگان آبروی جهانند

کل سکانس زندگی ما فقر است ؛ در هم می لولیم و مانند دریائی از جانواران گوناگون به دریدن ضعیف ترین حلقات از این زنجیره وجود مشغولیم ؛ با آرامش و بدون هیچ نوع احساس دوست داشتنی ؛ ….آری این فقر واقعی است؛ اما بدان عادت داریم و پدیده دیگری را نیز نمی شناسیم ؛ ….زیرا که ما فقیریم …. فقر احساس ؛ فقرفرهنگ ؛ فقر دانش؛ فقر حرکت و تلاش ؛ فقر جرات ؛ و فقر نان ؛ فقر کار و به خود زحمت دادن ؛ فقر تاریخ و ذهنیت تاریخی ؛ فقر تفکر و اندیشه ؛ زیرا که دیگران برایمان به تفکر می پردازند …..فقر …. به همبن خاطر است که توحش جای تمامی آن چاله چوله های زندگی همه جانبه ما را پر نموده و ما در فقری مزمن دست و پا می زنیم و مطمئن باشید کسی نمی آید نه از آسمان و نه از آنطرف دریاها و نه از آسمانها و نه از هیچ جای دیگری از این زمین خاکی…به ما نه تنها کمکی نخواهند نمود ؛ هر کسی هم از هر جا که بیاید ار روی کله های ما عبور خواهد نمود ؛ زیرا سیستم حاکم بر جهان توحش است ؛ از روی سرهای ما که برای نفس کشیدن و عریزی زندگی نمودنی بیش نیست ؛ عبور خواهند نمود و باز هم ما را ؛ باز هم مورد استفاده قرار خواهد داد ؛ کله های ما را بعنوان وسیله گذر از این رودخانه کم عمق زندگی روزمره و بیهوده و بیهودگی همچون سنگهای بیرون از آب ؛ محل عبور ستمکاران و استثمارگران از رودخانه زندگی کم عمق ما …مورد استفاده قرار خواهند داد ؛ آری تا زمانی که ما فقیریم در تمامی عرصه ها از روی جنازه های ما عبور خواهند نمود ؛ زیرا که با نادانی هایمان این را خواسته ایم و همین نیز انجام می گیرد ؛ در نظام جهان و طبیعت و زندگی ضعیف پایمال است …..این قانون بودن است ….اگر نمی پسندی ؟! پس کاری بکن !! ابتدا فکر کن ؛ یاد بگیر و بازهم فکر کن؛ تصمیم بگیر و متشکل شو؛ بعد اقدام کن ؛ تا قوی باشی !! زیرا که انسان تنها با اندیشه و دانش و جرات نمودن و تشکل و جنگیدن قوی است ؛ موجودیت دارد؛ زنده است و زندگی اش بودن است ….آری فقر خاموشی است و سکوت و بی حرکتی …فقر است !! ناداری است !! این هم شکلی از خاموشی و نابودی و فقر است ….که بسیاری ها از آن فقری که به آن خو گرفته اند با تمامی وجود پاسداری می نمایند ؛ زیرا فکر می کنند اینگونه حد اغلای خواستن است ؛ وجود و بودن در قعر اقیانوسها را زندگی می دانند و فکر می نمایند ؛ زنده اند !!؟ راست می گویند؛ این هم نوعی زنده بودن است که مکمل آن شکل های دیگر زنده بودن است ؛ اما با این وجود زندگی انسانی با زندگی حیوانی یکی نیست ؛ این هنوز زندگی انسانی نیست ؛ بینهایت شکل ها از زنده بودن وجود دارند ؛ اما برای انسان فقط یک شکل زندگی ؛ معنای واقعی خویش را دارد ؛ و آن زندگی تنها زندگی انسانی است ؛ یعنی با اندیشه و آزاد زیستن ….زیرا که انسان به جز نیاز های حیوانی از قبیل خوردن و آشامیدن و تولید مثل و ….تنها جاندار اندیشه ورز است و آزاد از محیط است….محدودیت های محیط طبیعی فقط برای حیوانات است ماهی در دریا و ببر در جنگل و انسان در زمین و زمان و کهکشانها….تفاوت در این است که سیستم های استثمار و توحش می خواهند انسان از یک حیوان ضعیف؛ ضعیف تر باشد و فقر را با شدت هر چه بیشتر در جامعه انسانی نهادینه می خواهند ؛ به خاطر سود و غارتی حقیرانه ….جهان هستی به جز تبدیل انرزی ها ؛ پدیده دیگری نمی شناسد…. ؛ اما ؛ در جهان انسانی فقر یکی ؛ فقر یک نفر ؛ فقر تمامی بشریت است ؛ که فقر محرومین از همه آنها وحشتناکتر ؛ دریده تر بی روتوش تر است و برای دیدن آن نیاز به امکانات فراوانی نیست ؛ فقر فقدان آدمیت ….. است ؛ فقر احساس برای هم بودن ؛ با هم بودن …. همچون حیوانات درنده در گوشه ای برای خود دریدن و چریدن را بدنبال دارد ؛ از یک سیستم استثمارگرانه و وحشی از انسانها گله های حیوانی درست می نماید و ….جنگها و کشتار ها کار خدا و شیطان و اجنه و مردمان از کرات دیگر نیست ؛ شیطان نیز بی تقصیر است ؛جنگ ؟؟ برای کسب سود ؛ کاری که هیچ حیوانی از عهده آن بر نمی آید زیرا که اغلب حیوانات نیز حتی گیاهان نیز ….نمی توانند بدون هم باشند و نیستند ….در هر صورت فقر ؛ فقدان آدمیت و انسانیت است چه در درون خود و چه در جامعه انسانی بر روی این کره خاکی . فقری است واقعی و خشن….
زنده باد همبستگی تولید کنندگان و کارگران جسمی و فکری جامعه بشری
برای ساختن جهانی دیگر و انسانی ….اتحاد و تشکل محرومین و کارگران از واجبات زندگی انسانی است

از دیو و دد ملولم و انسانم ارزوست.
زنده باد آزادی و برابری
برقرار باد سوسیالیزم
عمرمحمدی
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲ برابر با ۲۲ ژانويه ۲۰۱۴

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s