شاه شیخی همیشه در طول تاریخ یکی بوده اند؛ در ایران از درخت سمی شاهنشاهی ….میوه ذهر آگین خمینی ببار آمد

1549575_1405413359705124_1530407983_n

شاه شیخی همیشه در طول تاریخ یکی بوده اند؛ در ایران از درخت سمی شاهنشاهی ….میوه ذهر آگین خمینی ببار آمد

فاشیستها و دیکتاتور های ننگ تاریخ بشریت ؛ تنها با کشتن و ترساندن مردم می توانند تا مدتی دوام بیاورند…. اما آنکس که باد می کارد طوفان درو خواهد نمود …..و اگر غیر از این می بود ؛ هر سلسله ای از این حیوانات درنده قرنها می توانست دوام بیاورد …. کشتن و جنایت سازمان یافته دولتی آخرین حربه دستشان است ….
آیا رفتار دربار و شاه با کمونیستها و سوسیالیستها و دموکراتها و … نیز اینگونه بود حتی محمود جعفریان ها ؛ توبه کرده های توده ای رستاخیزی ….؟ شاه هاهاهاهان و شیخان در طول تاریخ یکی بوده اند
محض اطلاع هر دو طرف …. شاه پسند های دوهزار و پانصد ساله و مدعیان طاغوتی ها …..البته برای من بین این دو فرقی نیست زیرا ماهیت رژیمها و سیستم های اجتماعی اساسی تر است؛ و این شکل و شمایل ظاهر قضیه است ماهیتآ این دو یکی اند ؛ سرمایه و سود ؛ نابرابری و سرکوب ؛ تحمیق و خفقان به منظور بردن سهم بیشتر و غارتی هر چه بیشتر…..هر دو از استثمار دفاع می نمایند ؛ هر دو از طبقه کارگر متنفرند و اما بدون وجود کارگران …نمی توانند حتی یک روز وجود منحوسشان به حیاط انگلی شان ادامه دهد و ….

عمر محمدی

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s